"หยุดรหัสข้อผิดพลาด 0x000000D6 (DRIVER_PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION)" เกิดขึ้นใน Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 326864
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop ต่อไปนี้:
หยุด: 0X000000D6 (0XBE7E1000, 0X00000000, 0XA008F608 0X00000000) WIN32KSYS
DRIVER_PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION

Arg1: หน่วยความจำที่ถูกอ้างอิง
Arg2: ค่า 0 =การดำเนินการอ่าน 1 = ทำการเขียน
Arg3: ถ้า ที่อยู่ซึ่งอ้างอิง หน่วยความจำ
Arg4: Mm รหัสภายใน
หมายเหตุ: พารามิเตอร์ทั้งสี่ที่ระบุไว้ในวงเล็บ (()) ในที่นี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าคอนฟิกที่คุณกำลังใช้อยู่

สาเหตุ

If คุณพยายามที่จะคัดลอกบล็อกของข้อความจากคลิปบอร์ด Windows อาจไม่ถูกต้อง คำนวณขนาดของบัฟเฟอร์ที่ต้องพร้อมใช้งานเมื่อต้องเก็บข้อมูล

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ การขอรับบริการล่าสุด pack สำหรับ Microsoft Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม การ บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
260910 วิธีการขอรับการ Windows 2000 Service Pack ล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอการบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น รุ่นภาษาอังกฤษ การแก้ไขนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในเว็บไซต์ต่อไปนี้ ตาราง วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้ไว้ในมาตรฐานสากลที่ใช้ร่วมกัน เวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size   File name
  ------------------------------------------------------
  26-Aug-02 18:09  5.0.2195.5265  42,256 Basesrv.dll
  26-Aug-02 18:09  5.0.2195.5907  222,992 Gdi32.dll
  26-Aug-02 18:09  5.0.2195.6011  708,880 Kernel32.dll
  26-Aug-02 18:09  5.0.2195.4733  332,560 Msgina.dll
  26-Aug-02 18:09  5.0.2195.6000  379,664 User32.dll
  26-Aug-02 18:09  5.0.2195.5968  369,936 Userenv.dll
  26-Aug-02 18:07  5.0.2195.6033 1,642,320 Win32k.sys
  26-Aug-02 08:30  5.0.2195.6013  179,472 Winlogon.exe
  26-Aug-02 18:09  5.0.2195.5935  243,472 Winsrv.dll
				

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในตอนต้นของบทความนี้ ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows 2000 Datacenter Server ให้คลิกหมายเลขบทความ ด้านล่างนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
265173 โปรแกรม Datacenter และ Windows 2000 Datacenter Server ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 326864 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbshell kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB326864 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326864

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com