acl และการใช้ MetaACL สำหรับ metabase ACL สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 326902 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไข metabase ก่อนที่คุณแก้ไขการ metabase ตรวจสอบว่า คุณมีสำเนาสำรองที่คุณสามารถคืนค่าหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดูที่หัวข้อวิธีใช้ "การกำหนดค่าสำรอง ข้อมูล/Restore " ใน Microsoft Management Console (MMC)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเข้าถึงตัวควบคุมรายการ (acl) งานใน Microsoft Internet ข้อมูล Server (IIS) 4.0 หรือ Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 5.0 metabase metabase นี้จะไม่เท่านั้นถูกป้องกัน โดยระบบปฏิบัติการ ACLs ในไฟล์เฉพาะ (Metabase.bin), แต่แฟ้มยังมีการป้องกัน ACL ในไดเรกทอรีตัวเอง

หมายเหตุ:แฟ้ม Metabase.bin เป็นไดเรกทอรี X.500 Lightweight ไดเรกทอรีการเข้าถึงโพรโทคอล (LDAP) ที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ และถูกโดยสอดคล้องกับสิทธิ์ในความสัมพันธ์ Parent\Child ดังนั้น acl มี recursively ค่าไดเรกทอรีที่ใช้จนกว่าจะถึงราก

บทความนี้ยังอธิบายบทบาทของ acl ใน IIS metabase วิธีการแก้ไข acl และ acl เริ่มต้นสำหรับ IIS 4.0 และ IIS 5.0

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการการควบคุมการเข้าถึง

บทนำ

ใน metabase, acl จำกัดการเข้าถึงของบัญชีผู้ใช้เฉพาะกับคีย์ที่แน่นอนในไดเรกทอรี Metabase.bin สองชนิดของสิทธิ์จะได้รับการอนุญาตให้กับ acl:
 • access_allowed_ace
 • access_denied_ace
Microsoft แนะนำให้ คุณใช้เฉพาะaccess_allowed_aceเนื่องจาก Microsoft ไม่ extensively ทดสอบaccess_denied_ace.

เนื่องจากข้อมูล ACL ทั้งหมดถูกเก็บใน metabase เองในนั้นmd_admin_aclคุณสมบัติ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ metabase ทั่วไปที่การดูเครื่องมือเช่น Adsutil และ Mdutil

สิทธิ์การใช้งานได้

เมื่อคุณแก้ไข acl metabase สิทธิ์ต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:
 • md_acr_unsecure_props_read: ช่วยให้กับผู้ใช้แบบอ่านอย่างเดียวเข้าถึงคุณสมบัติ nonsecure ใด ๆ
 • md_acr_read: ช่วยให้ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการรักษาความปลอดภัย หรือ nonsecure คุณสมบัติอ่าน
 • md_acr_enum_keys: ให้ผู้ใช้ที่ด้านขวาเพื่อระบุชื่อทั้งหมดของโหนดย่อยใด ๆ
 • md_acr_write_dac: ให้ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเขียน หรือสร้างข้อAdminACLคุณสมบัติที่โหนที่สอดคล้องกัน
 • md_acr_write: ให้ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการแก้ไข (รวมทั้งเพิ่มหรือการตั้งค่า) คุณสมบัติยกเว้นคุณสมบัติแบบจำกัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ถูกจำกัด โดยแพลตฟอร์ม
 • md_acr_restricted_write: ให้ผู้ใช้ที่ด้านขวาเพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติที่กำหนดไว้ให้ผู้ดูแลเท่านั้น. สิทธิ์นี้ให้ตัวควบคุมแบบเต็มที่คีย์สำหรับผู้ใช้

การแก้ไข acl

คำเตือนถ้าคุณแก้ไข metabase ไม่ถูกต้อง คุณสามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ metabase นี้ Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาที่ได้ถ้าคุณได้แก้ไข metabase ไม่ถูกต้องสามารถแก้ไข แก้ไข metabase ของคุณต้องยอมรับความเสี่ยง

หมายเหตุ:เสมอสำรอง metabase นี้ก่อนที่คุณแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไข acl คุณต้องใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ชื่อ Metaacl.vbsสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
267904Metaacl.exe ที่ปรับเปลี่ยนสิทธิ์วัตถุการจัดการระบบ IIS metabase
ตัวอย่างนี้ปรับเปลี่ยนw3svcคีย์การปฏิเสธการเข้าถึงสำหรับผู้ดูแลที่

คำเตือนทำเช่นนี้ในระบบการผลิตสามารถเป็นอันตรายมาก และทำให้ IIS ล้มเหลวในการทำงานตามที่ได้รับการออกแบบ ตัวอย่างนี้ขั้นตอนผ่านขั้นตอนการแก้ไขสำหรับการสาธิตเท่านั้น
 1. คัดลอกแฟ้ม Metaacl.vbs ไดเรกทอรี %systemdrive%\Inetpub\Adminscripts
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกเรียกใช้เมื่อต้องการเปิดพร้อมท์คำสั่ง
 3. ที่พรอมต์ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนไดเรกทอรี Adminscripts:
  c:\cd Inetpub\Adminscripts
  					
 4. การปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ตั้งอยู่ใน IIS: / / LOCALHOST/W3SVC เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  c:\Inetpub\Adminscripts>cscript metaacl.vbs IIS://LOCALHOST/W3SVC mydomain\mydomainaccount RW
  
  					
  คุณได้รับการตอบสนองต่อไปนี้::
  ace สำหรับ mydomain\mydomainaccount ที่เพิ่มเข้าไป
คุณสามารถใช้ Metaacl.vbs เมื่อต้องการเพิ่มสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ใด ๆ ต่อไปนี้:
 • r อ่าน
 • w เขียน
 • s เขียนที่ถูกจำกัด
 • u อ่านคุณสมบัติ unsecure
 • e คีย์การระบุ
 • d เขียน DACL (อนุญาต)

acl ตามแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์

iis 4.0

 • acl เริ่มต้นรายการต่อไปนี้จะอธิบาย acl เริ่มต้นที่จะย้ายในไดเรกทอรี Metabase.bin เมื่อมีการติดตั้ง IIS 4.0:
  LM -
    W3SVC
     BUILTIN\Administrators
      Access: RWSUED
     Everyone
      Access:   E
    MSFTPSVC
     BUILTIN\Administrators
      Access: RWSUED
     Everyone
      Access:   E
    SMTPSVC 
     BUILTIN\Administrators
      Access: RWSUED
     Everyone
      Access:   E
    NNTPSVC
     BUILTIN\Administrators
      Access: RWSUED
     Everyone
      Access:   E
  					
 • รายการต่อไปนี้จะอธิบายถึงคุณสมบัติที่สำคัญใน metabase ที่ทำเครื่องหมายเป็น acl ที่ถูกจำกัดในการติดตั้งเริ่มต้นของ IIS 4.0 จำกัด:
  MD_ADMIN_ACL
  MD_APP_ISOLATED
  MD_VR_PATH
  MD_ACCESS_PERM
  MD_ANONYMOUS_USER_NAME
  MD_ANONYMOUS_PWD
  MD_MAX_BANDWIDTH
  MD_MAX_BANDWIDTH_BLOCKED
  MD_ISM_ACCESS_CHECK
  MD_FILTER_LOAD_ORDER
  MD_FILTER_STATE
  MD_FILTER_ENABLED
  MD_FILTER_DESCRIPTION
  MD_FILTER_FLAGS
  MD_FILTER_IMAGE_PATH
  MD_SECURE_BINDINGS
  MD_SERVER_BINDINGS
  					

iis 5.0

 • acl เริ่มต้นรายการต่อไปนี้จะอธิบาย acl เริ่มต้นที่จะย้ายในไดเรกทอรี Metabase.bin เมื่อมีการติดตั้ง IIS 5.0:
  LM - 
    W3SVC
     BUILTIN\Administrators
      Access: RWSUED
     Everyone
      Access:   E 
     {IISMachineName}\VS Developers
      Access: RWSUE 
    MSFTPSVC
     BUILTIN\Administrators
      Access: RWSUED
     Everyone
      Access:   E
    SMTPSVC
     BUILTIN\Administrators
      Access: RWSUED
     Everyone
      Access:   E 
    NNTPSVC
     BUILTIN\Administrators
      Access: RWSUED
     Everyone
      Access:   E 
  					
 • รายการต่อไปนี้จะอธิบายถึงคุณสมบัติที่สำคัญใน metabase ที่ทำเครื่องหมายเป็น acl ที่ถูกจำกัดในการติดตั้งเริ่มต้นของ IIS 5.0 จำกัด:
  MD_ADMIN_ACL
  MD_APP_ISOLATED
  MD_VR_PATH
  MD_ACCESS_PERM
  MD_ANONYMOUS_USER_NAME
  MD_ANONYMOUS_PWD
  MD_MAX_BANDWIDTH
  MD_MAX_BANDWIDTH_BLOCKED
  MD_ISM_ACCESS_CHECK
  MD_FILTER_LOAD_ORDER
  MD_FILTER_STATE
  MD_FILTER_ENABLED
  MD_FILTER_DESCRIPTION
  MD_FILTER_FLAGS
  MD_FILTER_IMAGE_PATH
  MD_SECURE_BINDINGS
  MD_SERVER_BINDINGS
  					

IIS 6.0:

 • acl เริ่มต้นรายการต่อไปนี้จะอธิบาย acl เริ่มต้นที่จะย้ายในไดเรกทอรี Metabase.xml เมื่อมีการติดตั้ง IIS 6.0:
  LM – 
     W3SVC 
      NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE 
  	 Access: R UE 
  	NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE 
  	 Access: R UE 
  	{computername}\IIS_WPG 
        Access: R UE 
      BUILTIN\Administrators 
        Access: RWSUED
      {computername}\ASPNET
        Access: R  E 
     W3SVC/Filters
      NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE
        Access: RW UE
      NT AUTHORITY\NETWORK SERVIC
        Access: RW UE
      {computername}\IIS_WPG
        Access: RW UE
      BUILTIN\Administrators
        Access: RWSUED
     W3SVC/1/Filters
      NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE
        Access: RW UE
      NT AUTHORITY\NETWORK SERVIC
        Access: RW UE
      {computername}\IIS_WPG
        Access: RW UE
      BUILTIN\Administrators
        Access: RWSUED
     W3SVC/AppPools
      NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE
        Access:  U
      NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
        Access:  U
      {computername}\IIS_WPG
        Access:  U
      BUILTIN\Administrators
        Access: RWSUED
     W3SVC/INFO
      BUILTIN\Administrators
        Access: RWSUED
     MSFTPSVC 
      BUILTIN\Administrators 
        Access: RWSUED 
     SMTPSVC 
      BUILTIN\Administrators
        Access: RWSUED
      NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE
        Access:  UE
      NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
        Access:  UE
     NNTPSVC
      BUILTIN\Administrators
        Access: RWSUED
      NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE
        Access:  UE
      NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
        Access:  UE
     Logging
      BUILTIN\Administrators
        Access: RWSUED 
  						
 • รายการต่อไปนี้จะอธิบายถึงคุณสมบัติที่สำคัญใน metabase ที่ทำเครื่องหมายเป็น acl ที่ถูกจำกัดในการติดตั้งเริ่มต้นของ IIS 6.0 จำกัด:
  MD_ADMIN_ACL
  MD_VPROP_ADMIN_ACL_RAW_BINARY
  MD_APPPOOL_ORPHAN_ACTION_EXE
  MD_APPPOOL_ORPHAN_ACTION_PARAMS
  MD_APPPOOL_AUTO_SHUTDOWN_EXE
  MD_APPPOOL_AUTO_SHUTDOWN_PARAMS
  MD_APPPOOL_IDENTITY_TYPE
  MD_APP_APPPOOL_ID
  MD_APP_ISOLATED
  MD_VR_PATH
  MD_ACCESS_PERM
  MD_VR_USERNAME
  MD_VR_PASSWORD
  MD_ANONYMOUS_USER_NAME
  MD_ANONYMOUS_PWD
  MD_LOGSQL_USER_NAME
  MD_LOGSQL_PASSWORD
  MD_WAM_USER_NAME
  MD_WAM_PWD
  MD_AD_CONNECTIONS_USERNAME
  MD_AD_CONNECTIONS_PASSWORD
  MD_MAX_BANDWIDTH
  MD_MAX_BANDWIDTH_BLOCKED
  MD_ISM_ACCESS_CHECK
  MD_FILTER_LOAD_ORDER
  MD_FILTER_ENABLED
  MD_FILTER_IMAGE_PATH
  MD_SECURE_BINDINGS
  MD_SERVER_BINDINGS
  MD_ASP_ENABLECLIENTDEBUG
  MD_ASP_ENABLESERVERDEBUG
  MD_ASP_ENABLEPARENTPATHS
  MD_ASP_ERRORSTONTLOG
  MD_ASP_KEEPSESSIONIDSECURE
  MD_ASP_LOGERRORREQUESTS
  MD_ASP_DISKTEMPLATECACHEDIRECTORY
  36948 RouteUserName
  36949 RoutePassword
  36958 SmtpDsPassword
  41191 Pop3DsPassword
  45461 FeedAccountName
  45462 FeedPassword
  49384 ImapDsPassword
  						

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ acl และ IIS metabase แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
AdminACL
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/791d575e-5364-45a9-90ef-4dfd23f38d67.mspx

บทนำสู่การ IIS Metabase
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/library/iis/43a51d34-7c81-413b-9727-ec9a19d0b428.mspx

ภาพรวมของออปเจ็กต์ Admin iis
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/iisbook/c01_iis_administration_objects.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 326902 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
Keywords: 
kbhowtomaster kbinfo kbmt KB326902 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326902

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com