Straipsnio ID: 326904 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Bandydami ?diegti Microsoft Windows XP 1 pakeitim? paket? (SP1), galite gauti tok? klaidos prane?im?:
Produkto kodas, naudojamas Windows diegti, negalioja. Nor?dami gauti galiojant? produkto kod?, kreipkit?s ? sistemos administratori? arba pardav?j?. Be to, galite kreiptis ? Microsoft Corporation kovos su piratavimu tarnyb? si?sdami el. lai?k? adresu piracy@microsoft.com, jei manote, kad nusipirkote piratin? Microsoft programin? ?rang?. U?tikriname, kad bet kokia asmenin? informacija, kuri? siun?iate Microsoft kovos su piratavim? tarnybai, bus konfidenciali.

PRIE?ASTIS

?i problema gali i?kilti tuo atveju, jei produkto kodas, kur? naudojate Windows XP diegti, sutampa su produkto kodu, kur? Microsoft nustat? esant negaliojant?. ?ie du produkto raktai sukuria produkto ID, kuris sutampa su vienu i? ?i? produkt? ID (X yra bet kokia skaitin? reik?m?):
XXXXX-640-0000356-23XXX
XXXXX -640-2001765-23XXX
XXXXX-640-643718x-23XXX
XXXXX-641-309376x-23XXX
XXXXX-642-064580x-23XXX
XXXXX-642-464364x-23XXX
XXXXX-643-334701x-23XXX
XXXXX-644-081772x-23XXX
XXXXX-644-451265x-23XXX
XXXXX-644-874896x-23XXX
XXXXX-644-933704x-23XXX
XXXXX-644-962396x-23XXX
XXXXX-645-833254x-23XXX
XXXXX-645-994962x-23XXX
XXXXX-646-031843x-23XXX
XXXXX-646-104081x-23XXX
XXXXX-646-105103x-23XXX
XXXXX-647-318838x-23XXX
XXXXX-647-592029x-23XXX
XXXXX-647-677834x-23XXX
XXXXX-648-301691x-23XXX
XXXXX-648-819992x-23XXX
XXXXX-649-106765x-23XXX
XXXXX-649-941392x-23XXX
XXXXX-650-292312x-23XXX

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pirma nustatykite, koks j?s? kompiuteryje esan?io Windows produkto kodas. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, de?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite Mano kompiuteris, tada ? Ypatyb?s.
  2. Atsiminkite skirtuke Bendra, Kam registruota pateikt? numer?.
Jei j?s? Windows produkto ID sutampa su kuriuo nors produkto ID, i?vardytu skyriuje ?Prie?astis?, gali b?ti, kad tapote programin?s ?rangos pirat? auka. Nor?dami prane?ti apie programin?s ?rangos piratavim?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/piracy/Reporting.mspx
Jei esate Microsoft bendrosios licencijos vartotojas ir turite Windows XP Professional licencijas, kompiuteryje, kuriame buvo gautas klaidos prane?imas, atlikite ??var?? Windows XP diegim? naudodami Windows XP Professional laikmen? ir bendrosios licencijos produkto kod?, gaut? su sutartimi. Jei negalite atlikti ??varaus? diegimo, turite pakeisti produkto ID.

Jei turite galiojant? bendrosios licencijos kod?, o kompiuter? nustatote naudodami negaliojant? kod?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
328874 Kaip pakeisti bendrojo licencijavimo produkto rakt? kompiuteryje, kuriame veikia Windows XP 1 pakeitim? paketas ir v?lesn?s Windows XP versijos
Nor?dami ?sigyti legal? Windows XP produkt?, kreipkit?s ? vietos pardav?j? arba apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/products/info/default.aspx?View=22
Jei esate ne Jungtin?se Valstijose, susisiekite su vietiniu Microsoft filialu. Nor?dami rasti vietos filial?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/worldwide/

Savyb?s

Straipsnio ID: 326904 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. vasario 6 d. - Per?i?ra: 5.4
TAIKOMA
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbenv kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB326904

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com