ID c?a bi: 326904 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Nu ban c gng cai t Microsoft Windows XP Goi Dich vu 1 (SP1), ban co th nhn c thng bao li sau:
Khoa San phm s dung cai t Windows khng hp l. Hay lin h quan tri vin h thng hoc ngi ban le ngay lp tc nhn mt khoa san phm hp l. Ban cung co th lin h i Chng n cp ban quyn cua Hang Microsoft bng cach gi email ti piracy@microsoft.com nu ban nghi rng ban a mua phai phn mm sao chep cua Microsoft. Hay yn tm rng bt ky thng tin ca nhn nao ban gi n i Chng n cp ban quyn phn mm cua Microsoft u se c gi bi mt nghim ngt.

NGUYN NHN

Vn nay co th xay ra nu khoa san phm ban ang s dung cai t Windows XP khp vi khoa san phm ma Microsoft cho la khng hp l. Hai khoa san phm nay tao ra 1 ID san phm khp vi mt trong nhng ID san phm sau (trong o X la bt ky gia tri s nao):
XXXXX-640-0000356-23XXX
XXXXX-640-2001765-23XXX
XXXXX-640-643718x-23XXX
XXXXX-641-309376x-23XXX
XXXXX-642-064580x-23XXX
XXXXX-642-464364x-23XXX
XXXXX-643-334701x-23XXX
XXXXX-644-081772x-23XXX
XXXXX-644-451265x-23XXX
XXXXX-644-874896x-23XXX
XXXXX-644-933704x-23XXX
XXXXX-644-962396x-23XXX
XXXXX-645-833254x-23XXX
XXXXX-645-994962x-23XXX
XXXXX-646-031843x-23XXX
XXXXX-646-104081x-23XXX
XXXXX-646-105103x-23XXX
XXXXX-647-318838x-23XXX
XXXXX-647-592029x-23XXX
XXXXX-647-677834x-23XXX
XXXXX-648-301691x-23XXX
XXXXX-648-819992x-23XXX
XXXXX-649-106765x-23XXX
XXXXX-649-941392x-23XXX
XXXXX-650-292312x-23XXX

GI?I PHP

khc phuc s c nay, trc tin, xac inh ID san phm Windows trn may tinh cua ban. To do so, follow these steps:
  1. Bm Bt u, bm chut phai vaoMay tinh cua ti, ri bm Thuc tinh.
  2. Trn tab Chung, bn ding ky vi, ghi lai s c lit k.
Nu ID san phm Windows cua ban khp vi mt trong nhng ID san phm c lit k trong phn Nguyn nhn, ban co th la nan nhn cua hanh vi vi pham ban quyn. thng bao hanh vi vi pham ban quyn, ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/piracy/Reporting.mspx
Nu ban la khach hang c cp phep s lng ln cua Microsoft va co giy phep s dung Windows XP Professional, tin hanh cai t sach Windows XP trn may tinh nhn c thng bao li bng cach s dung phng tin Windows XP Professional va Khoakhoa san phm Cp phep S lng ln c cp kem theo hp ng cua ban. Nu ban khng th tin hanh cai t sach, ban phai i ID san phm.

Nu ban co khoa cp phep s lng ln hp l nhng thit t may tinh s dung khoa khng hp l, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
328874 Cach thay khoa san phm Cp phep S lng ln trn may tinh chay Windows XP SP1 va cac ban Windows XP mi hn
mua san phm Windows XP ban le hp l, ghe thm ai ly ban le tai ia phng ban hoc ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/products/info/default.aspx?View=22
Nu ban khng Hoa Ky, lin h vi chi nhanh cua Microsoft tai khu vc ban. xac inh vi tri chi nhanh cua ban, ghe thm Web site sau Microsoft:
http://www.microsoft.com/worldwide/

Thu?c tnh

ID c?a bi: 326904 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 5.7
p d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? kha:
kberrmsg kbenv kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB326904

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com