Komunikat o błędzie: Windows wykrył, że został zmodyfikowany co najmniej jeden chroniony plik (jądro) na komputerze

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 327101 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Próba zainstalowania dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows XP może spowodować wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:

System Windows wykrył, że został zmodyfikowany co najmniej jeden chroniony plik na komputerze. Dodatek Service Pack zawiera zaktualizowane wersje tych plików, zapewniających stabilne środowisko dla programów. Podstawowy plik systemu (jądro) używany do uruchomienia tego komputera nie jest plikiem systemu Microsoft Windows. Z powodu tej modyfikacji dodatek Service Pack nie zostanie zainstalowany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Q327101 w bazie wiedzy Knowledge Base w witrynie http://support.microsoft.com.

Przyczyna

To zachowanie może wystąpić wtedy, gdy komputer zawiera zmodyfikowaną wersję pliku Ntoskrnl.exe korzystającego z przełącznika /KERNEL w pliku Boot.ini. Ta sytuacja może wynikać stąd, że komputer ma zainstalowany program innej firmy, który dostosowuje grafikę wyświetlaną przy uruchomieniu komputera. Do programów innych firm wywołujących ten problem należą:
 • BootXP
 • LogonUI Boot Randomizer

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć komunikat o błędzie.
 2. Za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania usuń program dostosowujący grafikę przy starcie komputera.
 3. Uruchom ponownie komputer, a następnie powtórnie spróbuj zainstalować dodatek SP1. Jeśli problem pozostał, przejdź do kroku 4.
 4. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Mój komputer na pulpicie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Ustawienia w obszarze Uruchamianie i odzyskiwanie.
 6. W obszarze Uruchamianie systemu kliknij przycisk Edytuj.

  Plik Boot.ini otworzy się w programie Notatnik.
 7. Zlokalizuj i usuń przełącznik /KERNEL=.
 8. Zapisz i zamknij plik Boot.ini.
 9. Uruchom ponownie komputer.
 10. Spróbuj zainstalować dodatek SP1 dla systemu Windows XP.
UWAGA: Po wykonaniu czynności mających na celu rozwiązanie problemu dodatek SP1 powinien zainstalować się poprawnie. Jeśli jednak komputer używa zmodyfikowanego pliku Ntoskrnl.exe, przy próbie instalacji dodatku SP1 może pojawić się komunikat, który stwierdza, że program instalacyjny zastąpi zmodyfikowany plik Ntoskrnl.exe jego zaktualizowaną wersją.

Stan

Takie działanie jest zgodne z zamierzeniem twórców programu.

Więcej informacji

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, na wydajność lub niezawodność tych produktów.

Właściwości

Numer ID artykułu: 327101 - Ostatnia weryfikacja: 27 sierpnia 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition z dodatkiem SP1
 • Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem SP1
Słowa kluczowe: 
kbbug kbnofix KB327101

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com