ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Service Pack ใน Windows XP: "Windows ตรวจพบว่าแฟ้มระบบหลัก (เคอร์เนล) ที่ได้รับการป้องกันหนึ่งแฟ้มหรือมากกว่านั้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณถูกปรับเปลี่ยน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 327101 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP Service Pack บนคอมพิวเตอร์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในลักษณะเดียวกับข้อความนี้
Windows ตรวจพบว่าแฟ้มระบบหลัก (เคอร์เนล) ที่ได้รับการป้องกันหนึ่งแฟ้มหรือมากกว่านั้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณถูกปรับเปลี่ยน Service Pack ประกอบด้วยแฟ้มต่างๆ ของรุ่นที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งทำงานเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่คงที่สำหรับโปรแกรมของคุณ การปรับเปลี่ยนนี้จะทำให้ Service Pack ไม่ได้รับการติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความฐานความรู้ Q327101 ที่ http://support.microsoft.com

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานเช่นนี้อาจเกิดขึ้นถ้าคอมพิวเตอร์มีแฟ้ม Ntoskrnl.exe รุ่นที่ได้รับการปรับเปลี่ยน ซึ่งใช้สวิตช์ /KERNEL ในแฟ้ม Boot.ini สภาพเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีการติดตั้งโปรแกรมของบริษัทอื่น ซึ่งจะกำหนดกราฟิกที่แสดงเองเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน โปรแกรมของบริษัทอื่นที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดสภาพเช่นนี้ รวมถึง
 • BootXP
 • LogonUI Boot Randomizer

การแก้ไข

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องเอาโปรแกรมของบริษัทอื่นซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาออก

คำเตือน ขั้นตอนต่อไปนี้จะรวมถึงขั้นตอนต่างๆ ที่จะเป็นการปรับเปลี่ยนแฟ้ม Boot.ini การกำหนดค่าแฟ้ม Boot.ini ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้คอมพิวเตอร์มีสถานะไม่สามารถเริ่มต้นระบบได้ เราแนะนำให้คุณสำรองแฟ้ม Boot.ini ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองและแก้ไขแฟ้ม boot.ini โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
289022 การแก้ไขไฟล์ Boot.ini ใน Windows XP
 1. คลิก ตกลง เพื่อปิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์appwiz.cpl จากนั้นคลิก ตกลง
 3. คลิกโปรแกรมที่กำหนดกราฟิกเริ่มต้นเอง จากนั้นคลิก เอาออก
 4. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ และพยายามติดตั้ง Service Pack อีกครั้ง ถ้าปัญหายังมีอยู่ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 5
 5. บนเดสก์ท็อป ให้คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน จากนั้นคลิก คุณสมบัติ คลิกแท็บ
 6. ขั้นสูง แล้วคลิก การตั้งค่า ที่ด้านล่างของ การเริ่มต้นและการกู้คืนระบบ
 7. ด้านล่างของ การเริ่มต้นระบบ คลิก แก้ไข

  แฟ้ม Boot.ini เปิดขึ้นใน Notepad
 8. หาตำแหน่ง จากนั้นลบสวิตช์ /KERNEL=filename

  หมายเหตุ สวิตช์ /KERNEL=filename เป็นพารามิเตอร์ที่เลือกได้ โดยปกติจะใช้โดยโปรแกรมของบริษัทอื่นที่ปรับเปลี่ยนเคอร์เนลเท่านั้น การลบสวิตช์พารามิเตอร์ทั้งหมดซึ่งอาจมีลักษณะเช่นเดียวกับ /kernel=kernel.exe จึงไม่มีผลกระทบ ต่อไปนี้คือตัวอย่างแฟ้ม Boot.ini จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional ซึ่งมีสวิตช์ /KERNEL=filename :
  [ตัวโหลดการเริ่มระบบ] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [ระบบปฏิบัติการ] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /kernel=ntkrnlmp.exe
  หลังจากที่ลบสวิตช์ /KERNEL=filename แล้ว แฟ้ม boot.ini ตัวอย่างจะมีลักษณะดังนี้:
  [ตัวโหลดการเริ่มระบบ] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [ระบบปฏิบัติการ] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect 
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกสวิตช์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  833721 ตัวเลือกสวิตช์ที่พร้อมใช้สำหรับแฟ้ม Boot.ini ใน Windows XP และ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 9. บันทึก แล้วปิดแฟ้ม Boot.ini
 10. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่
 11. พยายามติดตั้ง Windows XP Service Pack
หมายเหตุ เมื่อคุณปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว Service Pack จะได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ถ้าคอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้แฟ้ม Ntoskrnl.exe ที่ได้รับการปรับเปลี่ยน คุณอาจได้รับข้อความเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Service Pack ข้อความระบุว่าโปรแกรมติดตั้ง Service Pack จะแทนที่แฟ้ม Ntoskrnl.exe ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนโดยใช้รุ่นที่ได้รับการปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

สถานะ

การทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้แฟ้ม Ntoskrnl.exe ที่ได้รับการปรับเปลี่ยน โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
327120 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Windows Service Pack 1 ตรวจพบว่าแฟ้มที่ได้รับการป้องกันหนึ่งแฟ้มหรือมากกว่านั้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณถูกปรับเปลี่ยน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ข้อผิดพลาดที่แสดงไว้ในส่วน "อาการ" ของบทความ 327120 ในฐานความรู้ของ Microsoft อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows XP Service Pack 3 (SP3)

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใดเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 327101 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 พฤษภาคม 2551 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP2
 • Microsoft Windows XP Professional SP2
Keywords: 
kbenv kberrmsg kbbug kbnofix KB327101

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com