วิธีการกำหนดค่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์บนเซิร์ฟเวอร์ Windows อินเพิ่มเติมในเครือข่าย SBS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 327644 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการเพิ่มเติมโดยใช้ Microsoft Windows 2000 Server หรือใช้ Microsoft Windows Server 2003 คอมพิวเตอร์ใน Small Business Server (SBS) 2000 หรือสภาพแวดล้อมของ Windows Small Business Server 2003 บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เมื่อคุณตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่และวิธีการเปลี่ยนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์บนเซิร์ฟเวอร์อินที่มีอยู่ นอกจากนี้ บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเพิ่มใบอนุญาตการเข้าถึงไคลเอนต์ในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม

เลือกโหมดที่มีการใช้งานในระหว่างการติดตั้ง Windows Server

เมื่อคุณติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้ Windows 2000 Server 2000 SBS ข้อหรือเครือข่าย Windows Small Business Server 2003 เลือกนั้นสำหรับแต่ละ Seatโหมดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกสำหรับแต่ละ seatในการวิธีการใช้งานหน้าจอในโปรแกรม Windows การติดตั้ง Server 2000

เมื่อคุณติดตั้งคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 ใหม่ในการ 2000 SBS หรือเครือข่าย Windows Small Business Server 2003 เลือกนั้นสำหรับแต่ ละอุปกรณ์ หรือ ต่อผู้ใช้โหมดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกสำหรับแต่ ละอุปกรณ์ หรือ ต่อผู้ใช้ในการวิธีการใช้งานหน้าจอในโปรแกรมของ Windows Server 2003 Setup

การเปลี่ยนแปลงโหมดที่ใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์อินที่มีอยู่

ถ้ามีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server หรือ Windows Server 2003 ใช้นั้นสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของโหมด เราขอแนะนำให้ คุณเปลี่ยนโหมดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ถ้าคุณกำลังเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่บนเครือข่ายที่ SBS 2000 หรือ Windows Small Business Server 2003 การเปลี่ยนแปลงโหมดที่ใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์อินที่มีอยู่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งการออกสิทธิ์การใช้งาน.
 3. ในการเลือกโหมดที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์กล่องโต้ตอบ คลิกสำหรับแต่ละ Seatใน Windows 2000 Server หรือคลิกสำหรับแต่ ละอุปกรณ์ หรือ ต่อผู้ใช้ใน Windows Server 2003
 4. ในการการละเมิดลิขสิทธิ์กล่องโต้ตอบ คลิกไม่มี.
 5. ในการเลือกโหมดที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์กล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.
 6. คลิกเพื่อเลือกนั้นฉันยอมรับที่กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:หลังจากที่คุณเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เพื่อสำหรับแต่ละ Seatหรือไปสำหรับแต่ ละอุปกรณ์ หรือ ต่อผู้ใช้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ คุณไม่สามารถแปลงกลับไปยังสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ถ้าคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการ


การตั้งค่าคอนฟิกไคลเอนต์การเข้าถึงสิทธิ์การใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์อินเพิ่มเติม

แต่ละ SBS 2003 ไคลเอ็นต์อนุญาตการเข้าถึง (CAL) ยังอนุมัติคุณสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือรุ่นก่อนหน้านี้ในโดเมนเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ SBS คุณไม่จำเป็นต้องซื้อ cal ที่เพิ่มเติมสำหรับเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก cal ในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมเท่าในหมายเลขกับ cal ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ SBS ถ้าคุณไม่กำหนดค่า cal เหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ SBS อาจบันทึกข้อผิดพลาดของบริการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: LicenseService
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 202 ด้วย
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
คำอธิบาย::
ผลิตภัณฑ์ Windows Server ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน อนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้จากนั้น
โฟลเดอร์เครื่องมือบริหารสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ซึ่งผู้ใช้ที่มีอยู่
ความสอดคล้องและสิทธิ์การใช้งานจำนวนต้องจะซื้อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีใช้และศูนย์บริการที่
http://support.microsoft.com

การกำหนดค่า cal ที่บนเซิร์ฟเวอร์อินเพิ่มเติม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการออกสิทธิ์การใช้งาน.

  หมายเหตุ:โปรแกรม Licensing ที่อยู่ในเครื่องมือการจัดการจะแตกต่างจากโปรแกรม Licensing ใน'แผงควบคุม' ใช้โปรแกรม Licensing ใน'แผงควบคุม'เพื่อเลือกโหมดที่มีการใช้งาน โปรแกรม Licensing ที่อยู่ในเครื่องมือการจัดการถูกใช้เพื่อจัดการ cal ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเริ่มโปรแกรม Licensing จากเครื่องมือการจัดการ
 2. ในการสิทธิ์การใช้งานเมนู คลิกสิทธิ์การใช้งานใหม่.
 3. ในการผลิตภัณฑ์กล่อง คลิกWindows Server.
 4. ในการปริมาณกล่อง คลิกเพื่อเพิ่ม cal ที่เท่ากันในหมายเลขการ cal ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ SBS

  เพื่อดูว่ามีการติดตั้ง cal จำนวนใน SBS 2000 คลิกเริ่มการทำงานคลิกคอนโซล Administrator Server ธุรกิจขนาดเล็กแล้ว คลิกการเกี่ยวกับการเชื่อมโยงในนั้นสถานะของเซิร์ฟเวอร์ (BackOffice บ้าน)หน้าต่าง

  การตรวจสอบการติดตั้ง cal จำนวนบน Windows Small Business Server 2003 คลิกเริ่มการทำงานคลิกเซิร์ฟเวอร์การจัดการคลิกการออกสิทธิ์การใช้งานแล้ว ดูติดตั้งสิทธิ์การใช้งานค่า
 5. คลิกตกลงแล้ว ออกจากตัวจัดการใบอนุญาตใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับชุดสิทธิ์การใช้งานการเข้าถึงไคลเอ็นต์ SBS 2000 บอก "CAL นี้ยังอนุมัติคุณสามารถเข้าถึง และใช้บริการและฟังก์ชันการทำงานของการ Microsoft Windows 2000 Server that is ในรนา same โดเมน as รนาเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์." แม้ว่าคุณจะไม่เป็นพิเศษระบุ คุณยังสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ในโดเมนเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ SBS การอ้างอิงถึง Windows Server 2003 ไม่ถูกรวมอยู่ในข้อตกลงการให้สิทธิ์การใช้งานได้เนื่องจาก Windows Server 2003 ไม่พบผลิตภัณฑ์ที่นำออกใช้ในเวลา ไม่มีแผนการปรับปรุงข้อความของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานได้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่เอกสารทางเทคนิคของ "สภาพแวดทำงานหลายเซิร์ฟเวอร์ในแบบ Windows Small Business Server ล้อม" เมื่อต้องการดูเอกสารทางเทคนิคนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=60081

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 327644 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB327644 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:327644

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com