คุณได้รับข้อความแสดงข้อ "ข้อผิดพลาด 1327 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดไดรฟ์ที่ไม่ถูกต้อง"เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Office 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 327763 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Office 2000 จากจุดจัดการ คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาดคล้ายกับข้อความต่อไปนี้
เกิดข้อผิดพลาด 1327 ไดรฟ์ไม่ถูกต้อง:ไดรฟ์
หมายเหตุ:: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อ้างถึงบ่อยที่สุดไปยังไดรฟ์ U แต่นี้อาจแตกต่างกัน

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากรีจิสทรีคีย์ที่ประกอบด้วยค่าไม่ถูกต้องในการข้อมูลเขตข้อมูล:

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ป้อนข้อมูลค่าที่ถูกต้องสำหรับรีจิสทรีคีย์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ใน Registry Editor ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  โฟลเดอร์ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา บันทึกค่าในการข้อมูลฟิลด์ของแต่ละรายการ ถ้าค่าใด ๆ ที่ประกอบด้วยไดรฟ์ที่ไม่ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกขวาที่รายการบัญชี ชนิดc:\my เอกสารในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 5. ทำซ้ำขั้นตอน 4 สำหรับแต่ละรายการข้อมูลค่าประกอบด้วยไดรฟ์ไม่ถูกต้อง
 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 สำหรับแต่ละรีจิสตรีคีย์ต่อไปนี้:
  • โฟลเดอร์เชลล์ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
  • โฟลเดอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell
  • โฟลเดอร์เชลล์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User
 7. ปิด Registry Editor
 8. ติดตั้ง Office 2000

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 327763 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbtshoot kbsetup kberrmsg kbprb kbmt KB327763 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:327763

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com