ID článku: 327838 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ327838
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Jste-li přihlášeni jako správce, upozorní vás funkce Automatické aktualizace v systému Windows na důležité aktualizace pro váš počítač, které jsou k dispozici. K dispozici je nová funkce Automatické aktualizace umožňující zadat plán, podle kterého bude systém Windows instalovat aktualizace do počítače. Tento článek popisuje postup instalace této nové funkce Automatické aktualizace v systémech Windows XP a Windows 2000 a postup naplánování automatických aktualizací pomocí této funkce.

Poznámka: Tato nová funkce Automatické aktualizace je součástí systému Microsoft Windows Server 2003.

Další informace o konfiguraci dalších nastavení funkce Automatické aktualizace v systému Windows XP získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306525 Konfigurace a použití funkce Automatické aktualizace v systému Windows XP
Další informace o konfiguraci dalších nastavení funkce Automatické aktualizace v systému Windows 2000 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
327850 JAK: Konfigurace automatických aktualizací v systému Windows 2000

Aktualizace funkce Automatické aktualizace (pouze v systémech Windows 2000 a Windows XP)

Poznámka: Používáte-li automatické aktualizace, mohla být tato funkce v počítači aktualizována samočinně. Chcete-li se přesvědčit, zda byla tato nová funkce nainstalována, použijte postup popsaný v tomto článku v části Naplánování automatických aktualizací, pomocí kterého zjistíte, zda je v počítači k dispozici možnost Automaticky stahovat aktualizace a instalovat je podle určeného plánu.

Chcete-li používat novou funkci Automatické aktualizace, nainstalujte některou z následujících aktualizací:
 • Aktualizace Automatické aktualizace systému Windows, červen 2002

  Chcete-li tuto aktualizaci nainstalovat, navštivte následující web společnosti Microsoft:
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=cs-cz
 • Aktualizace Automatické aktualizace, červen 2002

  Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, navštivte následující web společnosti Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=799432fb-c196-4f01-8cce-4f9ea58d6177&DisplayLang=en
  Poznámka: Tato aktualizace je balíček Instalační služby systému Windows a slouží k nasazení v podnikových sítích. Jste-li správcem sítě používajícím službu Microsoft Software Update Services, je třeba použít novou funkci Automatické aktualizace. Chcete-li používat automatické aktualizace na serveru se službou Software Update Services, prostudujte si dokument White Paper na následujícím webu společnosti Microsoft:
  Dokument White Paper k přehledu služby Software Update Services (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Windows XP Service Pack 1 (SP1) Další informace o možnostech získání aktualizace SP1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP
 • Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), Další informace o možnostech získání aktualizace SP1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000
Poznámka:Po instalaci této aktualizace je třeba restartovat počítač. Funkce Automatické aktualizace nebude stahovat žádné aktualizace, dokud ji nenakonfigurujete. Jestliže funkci Automatické aktualizace nenakonfigurujete v následujících 24 hodinách po jejím nainstalování, bude správce sítě nebo uživatel přihlášený jako správce místního počítače vyzván k její konfiguraci.

Naplánování automatických aktualizací

Poznámka: Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, musíte být přihlášeni jako správce nebo jako člen skupiny Administrators. Pokud je počítač připojen k síti, může být provedení tohoto postupu znemožněno nastavením síťových zásad.

Systém Windows XP a Windows Server 2003

Konfigurace plánu pro automatické aktualizace:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely a poté poklepejte na položku Systém.
 2. Na kartě Automatické aktualizace klepněte na možnost Automaticky stahovat aktualizace a instalovat je podle určeného plánu.
 3. Klepnutím vyberte den a čas, kdy chcete aktualizace stahovat a instalovat.
Jestliže jsou zjištěny důležité aktualizace, stáhne funkce Automatické aktualizace tyto aktualizace automaticky na pozadí během připojení k síti Internet. Po dokončení stahování funkce Automatické aktualizace vyčká na plánovaný den a čas instalace těchto aktualizací. V plánovaný den a čas se všem místním uživatelům zobrazí následující zpráva, která má časovač s pětiminutovým časovým limitem:
Systém Windows je připraven začít instalovat aktualizace, které jsou pro počítač k dispozici.

Chcete aktualizace nyní nainstalovat?

(Pokud nedojde k žádné akci, restartuje systém Windows počítač za 5:00 minut.)
Jste-li při zobrazení této zprávy přihlášeni jako správce, můžete klepnutím na tlačítko Ano nainstalovat aktualizace nebo klepnutím na tlačítko Ne dát funkci Automatické aktualizace pokyn, aby tyto aktualizace nainstalovala v následující plánovaný den a čas. Jestliže neprovedete žádnou akci do 5 minut, systém Windows tyto aktualizace automaticky nainstaluje.

Důležité informace:K dokončení instalace aktualizací může být nutné restartovat počítač.

Systém Windows 2000

 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely a poté poklepejte na položku Automatické aktualizace.
 2. Klepněte na možnost Automaticky stahovat aktualizace a instalovat je podle určeného plánu..
 3. Klepnutím vyberte den a čas, kdy chcete aktualizace stahovat a instalovat.
Jestliže jsou zjištěny důležité aktualizace, stáhne funkce Automatické aktualizace tyto aktualizace automaticky na pozadí během připojení k síti Internet. Po dokončení stahování funkce Automatické aktualizace vyčká na plánovaný den a čas instalace těchto aktualizací. V plánovaný den a čas se všem místním uživatelům zobrazí následující zpráva, která má časovač s pětiminutovým časovým limitem:
Systém Windows je připraven začít instalovat aktualizace, které jsou pro počítač k dispozici.

Chcete aktualizace nyní nainstalovat?

(Pokud nedojde k žádné akci, restartuje systém Windows počítač za 5:00 minut.)
Jste-li při zobrazení této zprávy přihlášeni jako správce, můžete klepnutím na tlačítko Ano nainstalovat aktualizace nebo klepnutím na tlačítko Ne dát funkci Automatické aktualizace pokyn, aby tyto aktualizace nainstalovala v následující plánovaný den a čas. Jestliže neprovedete žádnou akci do 5 minut, systém Windows tyto aktualizace automaticky nainstaluje.

Důležité informace:K dokončení instalace aktualizací může být nutné restartovat počítač.

Odkazy

Další informace o použití funkce Automatické aktualizace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
283629 Konfigurace funkce Automatické aktualizace na zobrazení výzvy před zahájením stahování aktualizací v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
283151 Po zakázání v ovládacích panelech není služba Automatické aktualizace vypnuta (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
294871 Popis funkce Automatické aktualizace v systému Windows
306525 Konfigurace a použití funkce Automatické aktualizace v systému Windows XP
323184 Klient Automatické aktualizace 2.2 nezjistil schválené aktualizace ve službě Software Update Services (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
326693 Jak vynutit spuštění cyklu zjišťování u klienta Automatické aktualizace 2.2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328010 Konfigurace Automatických aktualizací pomocí zásad skupiny nebo nastavení registru
327850 JAK: Konfigurace automatických aktualizací v systému Windows 2000
Další informace o službě Software Update Services naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserversystem/updateservices/evaluation/previous/susoverview.mspx


Vlastnosti

ID článku: 327838 - Poslední aktualizace: 3. prosince 2007 - Revize: 13.4
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Klíčová slova: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB327838

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com