JAK: Wykonywanie pełnych kopii zapasowych systemu operacyjnego Windows 2000 Server

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 328150 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Podczas planowania kopii zapasowych i odzyskiwania systemu Microsoft Windows 2000 Server należy uwzględnić wykonanie pełnej kopii zapasowej tego systemu. Aby wykonać pełną kopię zapasową programu Exchange Server 2000, należy także wykonać kopie zapasowe danych stanu systemu i plików systemu operacyjnego na serwerze z systemem Windows 2000. W tym artykule opisano, jak wykonać pełną kopię zapasową systemu operacyjnego Windows 2000 Server.

Wykonywanie pełnych kopii zapasowych systemu operacyjnego

Kopia zapasowa systemu Windows 2000, w tym danych stanu systemu oraz partycji rozruchowych i systemowych, nosi nazwę zestawu kopii zapasowych systemu Windows. Zestaw kopii zapasowych systemu Windows musi zawierać następujące dane i musi zostać utworzony w ramach jednej operacji wykonywania kopii zapasowej:
 • Dane stanu systemu.
 • Partycja rozruchowa (partycja na dysku, z której jest uruchamiany komputer; na tej partycji znajduje się folder katalogu głównego, a w nim pliki, takie jak Ntldr i Boot.ini).
 • Poza partycją rozruchową lub zamiast niej należy wykonać kopię zapasową partycji systemowej (partycja dysku, na której jest zainstalowany system Windows).
UWAGA: Jeżeli system Windows 2000 został zainstalowany na partycji dysku twardego, z której jest uruchamiany komputer (nosi ona nazwę partycji aktywnej), partycja rozruchowa i partycja systemowa to jedna i ta sama partycja.

Aby wykonać kopię zapasową plików systemu operacyjnego Windows, w narzędziu Kopia zapasowa systemu Windows 2000 zaznacz litery dysków, na których znajduje się partycja rozruchowa i partycja systemowa. Wykonaj kopię zapasową stanu danych systemu, zaznaczając w programie Kopia zapasowa opcję Stan systemu. Po wykonaniu kopii zapasowej stanu systemu program Kopia zapasowa automatycznie wykonuje kopię zapasową wszystkich danych stanu systemu ważnych dla danego komputera. Z powodu zależności między składnikami stanu systemu program Kopia zapasowa nie daje możliwości wykonywania kopii zapasowych ani przywracania poszczególnych składników danych stanu systemu. Można jednak przywrócić następujące typy danych tej kategorii, przywracając kopie zapasowe danych stanu systemu w innej lokalizacji:
 • pliki rejestru systemu Windows 2000,
 • pliki rozruchowe systemu Windows 2000,
 • pliki katalogu SYSVOL,
 • pliki informacyjne bazy danych klastrów.
WAŻNE: W innej lokalizacji nie można przywrócić bazy danych usług katalogowych Microsoft Active Directory, bazy danych Usług certyfikatów ani bazy danych rejestracji klasy COM+.

Tworzenie zestawu kopii zapasowych systemu Windows 2000

Przygotowując przywrócenie informacji konfiguracyjnych systemu operacyjnego Windows 2000, należy przywrócić dane stanu systemu serwera oraz pliki systemu operacyjnego; te dane i pliki muszą stanowić część tego samego zestawu kopii zapasowych.

Zestawy kopii zapasowych systemu Windows 2000 należy tworzyć często, jeżeli to możliwe — co tydzień. Im starsze zestawy kopii zapasowych, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów, np. z konfiguracją systemu operacyjnego, które trzeba rozwiązać przed przywróceniem programu Exchange 2000. Aby utworzyć zestaw kopii zapasowych systemu Windows 2000:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa.
 2. W oknie dialogowym Kopia zapasowa kliknij kartę Kopia zapasowa. W drzewie konsoli kliknij, aby zaznaczyć pola wyboru obok liter dysków, na których znajduje się partycja rozruchowa i partycja systemowa, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Stan systemu.
 3. Na liście Miejsce docelowe kopii zapasowej wykonaj jedną z następujących czynności.
  • Kliknij menu Plik, jeżeli chcesz wykonać kopię zapasową plików i folderów w postaci pliku. Jeżeli na komputerze nie jest zainstalowane urządzenie taśmowe, ta opcja jest zaznaczona domyślnie i nie można tego zmienić.
  • Zaznacz urządzenie taśmowe, jeżeli chcesz zapisać kopię zapasową plików i folderów na taśmie.
 4. Obok opcji Nośnik kopii zapasowej lub nazwa pliku kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać lokalizację i nazwę pliku kopii zapasowej.
 5. Kliknij przycisk Rozpocznij.
 6. W oknie dialogowym Informacje o zadaniu kopii zapasowej w polu tekstowym Opis kopii zapasowej wpisz opis kopii zapasowej, ustaw odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij. Aby korzystać z bardziej zaawansowanych opcji, możesz kliknąć przycisk Zaawansowanie. W oknie Zaawansowane opcje kopii zapasowej w polu Typ_kopii_zapasowej możesz wybrać typ kopii zapasowej. Możesz także wykonać czynności, którym odpowiadają poniższe opcje:
  • Wykonaj kopię zapasową danych znajdujących się w Magazynie zdalnym.
  • Weryfikuj dane po wykonaniu kopii zapasowej.
  • Automatycznie wykonaj kopię zapasową chronionych plików systemowych razem z danymi o stanie systemu.
  Po zakończeniu procesu tworzenia kopii zapasowej możesz sprawdzić, czy kopia zapasowa została wykonana pomyślnie. W Podglądzie zdarzeń, w drzewie konsoli kliknij pozycję Dziennik aplikacji, a następnie upewnij się, że nie wystąpiły błędy wskazujące na niepomyślne zakończenie tworzenia kopii zapasowej.


Materiały referencyjne

240363 HOW TO: Use the Backup Program to Back Up and Restore the System State in Windows 2000
251969 XADM: Restore of Database with Windows 2000 Backup Returns an Error Message
257534 Windows 2000 Backup May Leave Temporary (Regxxxxx) Files on the ComputerWłaściwości

Numer ID artykułu: 328150 - Ostatnia weryfikacja: 11 czerwca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB328150

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com