Kaip ?jungti ir i?jungti ISAPI pl?tinius ir CGI programas IIS 6.0

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 328360 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame nuosekliame straipsnyje apra?oma, kaip ?jungti ir i?jungti interneto serverio programa program? s?saj? (ISAPI) pl?tinius ir bendrosios ?liuzo s?sajos (CGI) pra?ymai interneto informacijos Paslaugas (IIS) 6.0.

Naudojant Iisext.vbs komand? eilut?s scenarij?, kurie ?sik?r? (numatytoji reik?m? ? Windows\System32) Sysvol\System32 Katalogas, serverio administratorius gali ?jungti ir i?jungti fail?, kurie yra nurodytos interneto paslaug? i?pl?timas apribojimas s?ra?e (WebSvcExtRestrictionList). ?ie failai gali b?ti ISAPI pl?tinius arba CGI parai?kas.

Pastaba Prie? galite ?jungti arba i?jungti ?iniatinklio tarnybos prat?simo, j?s ?traukti ? interneto paslaug? i?pl?timas apribojim? s?ra??. Nor?dami gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
328419Kaip prid?ti ir pa?alinti interneto paslaugos prat?simo failus IIS 6.0
?galinti ?iniatinklio tarnybos prat?simo fail? sintaks? taip:
IisExt EnFile automobiliu: \Path\FileName [/s kompiuterio [/ u [Domain\] vartotojo/p slapta?odis]]
I?jungti ?iniatinklio tarnybos prat?simo fail? sintaks? taip:
IisExt RmFile automobiliu: \Path\FileName [/s kompiuterio [/ u [Domain\] viskas [/p slapta?od?io]]]

?galinti ?iniatinklio tarnybos prat?simo failus

?iame skyriuje apra?oma, kaip ?galinti ?iniatinklio tarnyb? pl?tini?. U? i?samios informacijos apie jungiklius, kurios naudojamos pavyzd?iais, pamatyti, Parametrai ?io straipsnio skyriuje.

?galinti ?iniatinklio tarnybos prat?simo failus vietos serveryje

Pastaba Pavyzd?iui, ?iniatinklio tarnybos prat?simo failas yra Test.exe.

Jei norite ?galinti ?iniatinklio tarnybos prat?simo failus vietos serveryje, pakeisti Sysvol\System32 aplank? (numatytasis yra Windows\System32) ne komand? greitai, ir tada ?veskite taip:
iisext /EnFile c:\Source\Test.exe
Gausite ?iuos atsakymas:
Prisijungiama prie serverio...Padaryta.
Suteikti galimyb? prat?sti pilnas failas.

?galinti ?iniatinklio tarnybos prat?simo failus nuotolinio serverio

Pastaba Pavyzd?iui, ?iniatinklio tarnybos prat?simo failas yra Test.dll.

Nor?dami ?galinti ?iniatinklio tarnybos prat?simo failus nuotolinio serverio, pakeisti ? aplank? Sysvol\System32 (pagal nutyl?jim? yra Windows\System32) yra komand? eilut?, ir tada ?veskite taip:
iisext /EnFile c:\Source\Test.dll/s ComputerName/u domenas\vartotojas /p slapta?od?io
Gausite ?iuos atsakymas:
Prisijungiama prie serverio...Padaryta.
Suteikti galimyb? prat?sti pilnas failas.

I?jungti ?iniatinklio tarnybos prat?simo failus

?iame skyriuje apra?oma, kaip i?jungti ?iniatinklio tarnyb? pl?tini?. U? i?samios informacijos apie jungiklius, kurios naudojamos pavyzd?iais, pamatyti, Parametrai ?io straipsnio skyriuje.

I?jungti ?iniatinklio tarnybos prat?simo failus vietos serveryje

Pastaba Pavyzd?iui, ?iniatinklio tarnybos prat?simo failas yra Test.exe.

Jei norite i?jungti ?iniatinklio tarnybos prat?simo failus vietos serveryje, pakeisti Sysvol\System32 aplank? (numatytasis yra Windows\System32) ne komand? greitai, ir tada ?veskite taip:
iisext /DisFile c:\Source\Test.exe
Gausite ?iuos atsakymas:
Prisijungiama prie serverio...Padaryta.
I?jungti pl?tin? pilnas failas.

I?jungti ?iniatinklio tarnybos prat?simo failus nuotolinio serverio

Pastaba Pavyzd?iui, ?iniatinklio tarnybos prat?simo failas yra Test.dll.

Nor?dami i?jungti ?iniatinklio tarnybos prat?simo failus nuotolinio serverio, pakeisti ? aplank? Sysvol\System32 (pagal nutyl?jim? yra Windows\System32) yra komand? eilut?, ir tada ?veskite taip:
iisext /DisFile c:\Source\Test.dll/s ComputerName/u domenas\vartotojas /p slapta?od?io
Gausite ?iuos atsakymas:
Prisijungiama prie serverio...Padaryta.
I?jungti pl?tin? pilnas failas.

Parametrai

 • Diskas: \Path\FileName: ?is parametras nurodo rinkmenos pavadinim? ir mar?rut? internete paslaugos prat?simo failas turi b?ti pridedami.
 • /s Kompiuterio: ?is parametras nurodo tinklo pavadinim? arba IP adres?, nuotolinio kompiuterio. Pagal numatyt?j? reik?m?, jei ?is parametras, scenarij? veikia vietiniame kompiuteryje.
 • / u Domenas\vartotojas: ?is parametras nurodo vartotojo abonement?, kuriam administratoriaus teises nuotolinio kompiuterio ir kad bus paleisti scenarij?. Scenarij? naudoja lokaliai prisiregistrav? kredencialus, jei ?i parinktis n?ra nurodyti.
 • /p Slapta?od?: ?is parametras nurodo, yra s?skaitos slapta?od? naudojamas su parametru/u . Jei parametr? /s nenaudojamas ir slapta?odis yra b?tinas, vartotojas yra reikalaujama ?vesti slapta?od?, ir slapta?odis yra pasl?pta.
 • /?: ?is parametras parodo pagalbos komand? eilut?je.

Nuorodos

Nor?dami gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
328505Kaip s?ra?o ?iniatinklio serverio pl?tini? ir prat?simo failus IIS 6.0

Savyb?s

Straipsnio ID: 328360 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbwebservices kbappservices kbhowtomaster kbmt KB328360 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 328360

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com