วิธีการเปิดใช้งานและปิดใช้งานส่วนขยาย ISAPI และโปรแกรมประยุกต์ CGI ใน IIS 6.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 328360 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความแบบทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งานและปิดใช้งานส่วนขยาย Internet Server Application Programming Interface (ISAPI) และ Common Gateway Interface (CGI) ใน Internet Information Services (IIS) 6.0

การใช้บรรทัดคำสั่งสคริปต์ Iisext.vbs ที่อยู่ในไดเรกทอรี Sysvol\System32 (ค่าเริ่มต้นคือ Windows\System32) ทำให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถเปิดใช้งานและปิดใช้งานแฟ้มที่ระบุไว้ในรายการข้อจำกัดส่วนขยายบริการเว็บ (WebSvcExtRestrictionList) ได้ แฟ้มเหล่านี้อาจเป็นส่วนขยาย ISAPI หรือโปรแกรมประยุกต์ CGI

หมายเหตุ ก่อนที่คุณจะสามารถเปิดหรือปิดใช้งานส่วนขยายบริการเว็บได้ คุณจะต้องเพิ่มส่วนขยายนี้ลงในรายการข้อจำกัดส่วนขยายบริการเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
328419 วิธีการเพิ่มและลบแฟ้มส่วนขยายบริการเว็บใน IIS 6.0
ไวยากรณ์ที่ใช้ในการเปิดใช้งานแฟ้มส่วนขยายบริการเว็บจะเป็นดังนี้:
IisExt EnFile ไดรฟ์: \Path\FileName [คอมพิวเตอร์ /s [รหัสผ่านผู้ ใช้/p /u [Domain\]]]
ไวยากรณ์ที่ใช้ในการปิดใช้งานแฟ้มส่วนขยายบริการเว็บจะเป็นดังนี้:
IisExt RmFile ไดรฟ์: \Path\FileName [คอมพิวเตอร์ /s [/u [Domain\] ผู้ใช้ [รหัส ผ่าน/p]]]

เปิดใช้งานแฟ้มส่วนขยายบริการเว็บ

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการเปิดใช้งานส่วนขยายบริการเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับที่จะใช้ในตัวอย่างนี้ ให้ดู พารามิเตอร์ ส่วนของบทความนี้

เปิดใช้งานแฟ้มส่วนขยายบริการเว็บบนเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่อง

หมายเหตุ สำหรับตัวอย่างนี้ แฟ้มส่วนขยายบริการเว็บเป็น Test.exe

เมื่อต้องการเปิดใช้งานแฟ้มส่วนขยายบริการเว็บบนเซิร์ฟเวอร์ภายใน ให้เปลี่ยนไปที่โฟลเดอร์ Sysvol\System32 (ค่าเริ่มต้นคือ Windows\System32) ที่พร้อมท์คำสั่ง แล้วพิมพ์ข้อความต่อไปนี้:
iisext /EnFile c:\Source\Test.exe
คุณจะได้รับการตอบสนองต่อไปนี้:
กำลังเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์...เรียบร้อยแล้ว
การเปิดใช้งานแฟ้มส่วนขยายเสร็จสมบูรณ์

เปิดใช้งานแฟ้มส่วนขยายบริการเว็บบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

หมายเหตุ สำหรับตัวอย่างนี้ แฟ้มส่วนขยายบริการเว็บเป็น Test.dll

เมื่อต้องการเปิดใช้งานแฟ้มส่วนขยายบริการเว็บบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ให้เปลี่ยนไปที่โฟลเดอร์ Sysvol\System32 (ค่าเริ่มต้นคือ Windows\System32) ที่พร้อมท์คำสั่ง แล้วพิมพ์ข้อความต่อไปนี้:
iisext /EnFile c:\Source\Test.dll /s ComputerName /u โด/p รหัสผ่าน
คุณจะได้รับการตอบสนองต่อไปนี้:
กำลังเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์...เรียบร้อยแล้ว
การเปิดใช้งานแฟ้มส่วนขยายเสร็จสมบูรณ์

ปิดใช้งานแฟ้มส่วนขยายบริการเว็บ

ส่วนนี้อธิบายวิธีการปิดใช้งานส่วนขยายของการบริการเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับที่จะใช้ในตัวอย่างนี้ ให้ดู พารามิเตอร์ ส่วนของบทความนี้

ปิดใช้งานแฟ้มส่วนขยายบริการเว็บบนเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่อง

หมายเหตุ สำหรับตัวอย่างนี้ แฟ้มส่วนขยายบริการเว็บเป็น Test.exe

เมื่อต้องการปิดใช้งานแฟ้มส่วนขยายบริการเว็บบนเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่อง ให้เปลี่ยนไปที่โฟลเดอร์ Sysvol\System32 (ค่าเริ่มต้นคือ Windows\System32) ที่พร้อมท์คำสั่ง แล้วพิมพ์ข้อความต่อไปนี้:
iisext /DisFile c:\Source\Test.exe
คุณจะได้รับการตอบสนองต่อไปนี้:
กำลังเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์...เรียบร้อยแล้ว
การปิดใช้งานแฟ้มส่วนขยายเสร็จสมบูรณ์

ปิดใช้งานแฟ้มส่วนขยายบริการเว็บบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

หมายเหตุ สำหรับตัวอย่างนี้ แฟ้มส่วนขยายบริการเว็บเป็น Test.dll

เมื่อต้องการปิดใช้งานแฟ้มส่วนขยายบริการเว็บบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ให้เปลี่ยนไปที่โฟลเดอร์ Sysvol\System32 (ค่าเริ่มต้นคือ Windows\System32) ที่พร้อมท์คำสั่ง แล้วพิมพ์ข้อความต่อไปนี้:
iisext /DisFile c:\Source\Test.dll /s ComputerName /u โด/p รหัสผ่าน
คุณจะได้รับการตอบสนองต่อไปนี้:
กำลังเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์...เรียบร้อยแล้ว
การปิดใช้งานแฟ้มส่วนขยายเสร็จสมบูรณ์

พารามิเตอร์

 • ไดรฟ์: \Path\FileName: พารามิเตอร์นี้ระบุชื่อไฟล์และพาธของไฟล์ที่จะเพิ่มนามสกุล Webservice
 • /s คอมพิวเตอร์: พารามิเตอร์นี้ระบุชื่อเครือข่ายหรือที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ theremote โดยค่าเริ่มต้น ถ้าไม่มีใช้พารามิเตอร์นี้ สคริปต์ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
 • /u โด: พารามิเตอร์นี้ระบุว่า สิทธิ์การใช้งาน hasadministrative บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลและจะรันสคริปต์ที่บัญชีผู้ใช้สคริปต์ใช้ข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบแบบท้องถิ่นถ้าตัวเลือกนี้เป็น notspecified
 • /p รหัสผ่าน: พารามิเตอร์นี้ระบุรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ isused ที่ มีพารามิเตอร์/uหรือไม่ ถ้าไม่ได้ใช้/sพารามิเตอร์ และรหัสผ่านที่จำเป็น isprompted ผู้ใช้ รหัสผ่านและรหัสผ่านถูกบดบัง
 • / ?: พารามิเตอร์นี้แสดงวิธีใช้ที่พร้อมรับคำสั่ง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
328505 วิธีการแสดงรายการส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์เว็บและแฟ้มส่วนขยายใน IIS 6.0

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 328360 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 มิถุนายน 2557 - Revision: 10.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbwebservices kbappservices kbhowtomaster kbmt KB328360 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:328360

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com