Hantering och lagring av länkar i Excel

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 328440 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I Microsoft Excel kan en cell i en arbetsbok länkas till en annan arbetsbok med en formel som refererar till den externa arbetsboken. När länken skapas kan en relativ sökväg användas. Med en relativ länk kan arbetsböckerna flyttas utan att länken bryts. I den här artikeln beskrivs hur referenser till länkade arbetsböcker lagras i Excel under olika förhållanden.

Mer Information

Hantering av länksökvägar när en fil öppnas

När en fil med länkar (länkad arbetsbok) öppnas i Excel, kombineras delarna av länkarna som lagras i filen med de nödvändiga delarna av den länkade arbetsbokens aktuella sökväg.

Lagring av länkar

När sökvägen till en länkad fil lagras i Excel används följande regler för att bestämma vad som ska lagras.

Obs! Att flytta uppför en sökväg innebär att referera till mappar allt längre bort från rotenheten eller resursen. Att flytta nedför en sökväg innebär att närma sig rotenheten eller resursen.
 • Om den länkade filen och källdatafilen inte finns på samma enhet lagras enhetsbeteckningen tillsammans med en sökväg till filen och filnamnet.
 • Om den länkade filen och källdatafilen finns i samma mapp lagras endast filnamnet.
 • Om den länkade filen och källdatafilen finns på samma enhet eller är placerade från samma rot-UNC-resurs, lagras en egenskap för att ange detta. Alla delar av sökvägen som delas lagras inte.

  Om den länkade filen C:\Mydir\Linked.xls t.ex. är beroende av C:\Mydir\Files\Source.xls lagras bara delen \Files\Source.xls av sökvägen.
 • Om källdatafilen finns en mapp ned från den länkade filen lagras en egenskap för att ange detta.

  Om t.ex. den länkade filen är C:\Mydir\Files\Myfile\Linked.xls och källdatafilen C:\Mydir\Files\Source.xls lagras bara \MyDir\Files\ .. \Source.xls.

  Obs! Detta gör att en länk kan upprätthållas när den länkade filen kopieras till ytterligare en undermapp i mappen som källfilen finns i.

  Om den länkade filen t.ex. är C:\Mydir\Files\Myfiles1\Linked.xls och källdatafilen C:\Mydir\Files\Source.xls kopieras den länkade filen, Linked.xls, från mappen C:\Mydir\Files\Myfiles1 till en mapp med namnet C:\Mydir\Files\Myfiles2, och länken till C:\Mydir\Files\Source.xls upprätthålls.
 • Om källdatafilen finns i XLStart, Alternativ startkatalog, eller Library-mappen, skrivs en egenskap för att ange en av dessa mappar, och endast filnamnet lagras.

  Obs! I Excel identifieras två XLStart-standardmappar med filer som ska öppnas automatiskt vid programstarten:
  • XLStart-mappen i Office-installationsmappen, t ex C:\Program\Microsoft Office\Office-mapp\XLStart
  • XLStart-mappen i användarprofilen, t ex C:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart
  XLStart-mappen i användarprofilen lagras som egenskap för länken. Om du använder XLStart-mappen i Office-installationsmappen behandlas den som valfri mapp på hårddisken. Namnet på Office-mappen skiljer sig mellan olika Office-versioner, det kan t ex vara Office, Office10 eller Office11. Länkar kan brytas på grund av mappnamnet om du flyttar till en dator med en annan version av Excel än den version där länken upprättades.
Det är även viktigt att notera att det som visas i formelfältet inte nödvändigtvis är det som lagras. Om källdatafilen t.ex. stängs visas en fullständig sökväg till filen, fastän kanske bara filnamnet lagras.

Relativa och absoluta länkar

Länkar till externa arbetsböcker skapas på ett relativt sätt när detta är möjligt. Detta innebär att den fullständiga sökvägen till källdatafilen inte registreras, utan den delen av sökvägen som har att göra med den länkade arbetsboken. På så sätt kan arbetsböcker flyttas utan att länkarna mellan dem bryts. Länkarna är emellertid bara intakta om arbetsböckerna finns kvar på samma plats i förhållande till varandra. Om den länkade filen t.ex. är C:\Mydir\Linked.xls och källdatafilen C:\Mydir\Files\Source.xls kan du flytta filerna till D-enheten så länge källfilen finns kvar i en undermapp med namnet "files".

Relativa länkar kan vålla problem om du flyttar den länkade filen till olika datorer och källan finns på en central plats. I detta fall kan det vara lämpligt att skapa absoluta länkar. När du skapar en absolut länk använder du en UNC-sökväg (Universal Naming Convention). När du skriver en länk med hjälp av en UNC-sökväg lagras hela sökvägen i Excel. Sökvägen förblir absolut oavsett varifrån eller hur den öppnas.

Mappade enheter och UNC

När en källdataarbetsbok länkas upprättas länken utifrån sättet som arbetsboken har öppnats på. Om arbetsboken har öppnats via en mappad enhet skapas länken med hjälp av en mappad enhet. Länken fungerar på samma sätt oberoende av hur källdataarbetsboken öppnas i framtiden. Om källdatafilen öppnas med en UNC-sökväg återgår inte länken till en mappad enhet, även om det finns en matchande enhet. Länken förblir en UNC-länk oavsett hur filen öppnas i framtiden. Om du har både UNC-länkar och länkar till mappade enheter i samma fil, och källfilerna öppnas samtidigt som målfilen, är det bara länkarna som motsvarar sättet som filen öppnades på som fungerar som hyperlänkar. Om du öppnar filen via en mappad enhet och ändrar värdena i källfilen uppdateras bara länkarna som skapats till den mappade enheten.

Länken i Excel kan se ut på olika sätt beroende på hur arbetsboken har öppnats. Länken kan förefalla matcha antingen rot-UNC-resursen eller rotenhetsbeteckningen som användes för att öppna filen.

Omständigheter som kan göra att länkar inte fungerar som förväntat

Det finns flera fall när länkar mellan filer oavsiktligt kan fås att peka på fel plats. Följande fall är två av de vanligaste.

Scenario 1:
 1. En enhet mappas under roten av en resurs. T.ex. mappas enhet Z till \\server\resurs\Mapp1.
 2. Du skapar länkar till en arbetsbok som lagras på den mappade platsen när du har öppnat filen via denna mappade enhet.
 3. Filen öppnas via en UNC-sökväg.
Om du stänger filen utan att spara den ändras inte länkarna. Om du däremot sparar filen innan du stänger den sparar du länkarna tillsammans med den aktuella sökvägen. Mapparna mellan resursens rot och den mappade mappen lämnas utanför sökvägen. I exemplet ovan ändras länken till \\server\Mapp1. Med andra ord elimineras Resurs-namnet från sökvägen.

Scenario 2:
 1. En enhet mappas under roten av en resurs. T.ex. mappas enhet Z till \\server\resurs\Mapp1.
 2. Du öppnar filen via en UNC-sökväg eller en mappad enhet som är mappad till en annan mapp på resursen, t.ex. \\server\resurs\Mapp2.
Om du stänger filen utan att spara den ändras inte länkarna. Om du däremot sparar filen innan du stänger den sparar du länkarna tillsammans med den aktuella sökvägen. Mapparna mellan resursens rot och den mappade mappen lämnas utanför sökvägen. I exemplet ovan ändras länken till \\server\Mapp1.

Egenskaper

Artikel-id: 328440 - Senaste granskning: den 20 februari 2006 - Revision: 6.1
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
Nyckelord: 
kbinfo KB328440

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com