คำอธิบายของการจัดการการเชื่อมโยงและการเก็บข้อมูลใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 328440 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใน Microsoft Excel คุณสามารถเชื่อมโยงเซลล์ในสมุดงานไปยังสมุดงานอื่นโดยใช้สูตรที่อ้างอิงสมุดงานภายนอก เมื่อมีสร้างการเชื่อมโยงนี้ อาจใช้เส้นทางสัมพัทธ์ ด้วยการเชื่อมโยงที่สัมพันธ์กัน คุณสามารถย้ายสมุดงานไม่ มีการแบ่งการเชื่อมโยง

บทความนี้อธิบายวิธีการอ้างอิงไปยังสมุดงานที่เชื่อมโยงจะถูกเก็บไว้ โดย Excel ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีจัดการเส้นทางการเชื่อมโยงเมื่อเปิดแฟ้ม

เมื่อ Excel เปิดแฟ้มที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยง (สมุดงานที่เชื่อมโยง), มันรวมส่วนของการเชื่อมโยงที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มกับส่วนที่จำเป็นของเส้นทางปัจจุบันของสมุดงานที่เชื่อมโยง

วิธีการจัดเก็บพาธการเชื่อมโยง

เมื่อ Excel เก็บพาธไปยังแฟ้มที่มีการเชื่อมโยง มันใช้กฎต่อไปนี้เพื่อกำหนดสิ่งที่ต้องการจัดเก็บ

หมายเหตุ:การย้ายอัพเส้นทางที่บ่งชี้ว่า คุณกำลังอ้างอิงไปยังโฟลเดอร์ที่เลื่อนออกจากไดรฟ์รากหรือใช้ร่วมกัน ย้ายลงเส้นทางที่บ่งชี้ว่า คุณกำลังย้ายใกล้ถึงไดรฟ์รากหรือใช้ร่วมกัน
 • ถ้าแฟ้มที่มีการเชื่อมโยงและแหล่งข้อมูลแฟ้มไม่อยู่บนไดรฟ์เดียวกัน อักษรชื่อไดรฟ์จะถูกเก็บไว้กับเส้นทางไปยังแฟ้มและชื่อแฟ้ม
 • ถ้าแฟ้มที่มีการเชื่อมโยงและแฟ้มข้อมูลต้นฉบับอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน เฉพาะชื่อแฟ้มถูกจัดเก็บไว้
 • ถ้าแหล่งข้อมูลแฟ้มจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ซ้อนในโฟลเดอร์รากเดียวกันเป็นแฟ้มที่มีการเชื่อมโยง คุณสมบัติถูกจัดเก็บไว้เพื่อบ่งชี้ในโฟลเดอร์ราก ส่วนของเส้นทางทั้งหมดที่ใช้ร่วมกันไม่ถูกเก็บไว้

  ตัวอย่างเช่น ถ้าแฟ้มที่เชื่อมโยง C:\Mydir\Linked.xls จะขึ้นอยู่กับ C:\Mydir\Files\Source.xls ส่วนเฉพาะของเส้นทางที่ถูกจัดเก็บอยู่ \Files\Source.xls
 • ถ้าแหล่งข้อมูลแฟ้มมาหนึ่งโฟลเดอร์ลงจากแฟ้มที่มีการเชื่อมโยง คุณสมบัติถูกจัดเก็บไว้เพื่อบ่งชี้นี้

  ตัวอย่างเช่น แฟ้มที่มีการเชื่อมโยงคือ C:\Mydir\Files\Myfile\Linked.xls และแหล่งข้อมูลแฟ้มถูก C:\Mydir\Files\Source.xls Excel เก็บ \MyDir\Files\ เท่านั้น \Source.xls

  หมายเหตุ:ซึ่งช่วยให้การเชื่อมโยงไปที่ถูกรักษาไว้เมื่อมีการคัดลอกแฟ้มที่มีการเชื่อมโยงไปยังโฟลเดอร์ย่อยที่เพิ่มเติมของโฟลเดอร์ที่อยู่ในแฟ้มต้นฉบับ

  ตัวอย่างเช่น แฟ้มที่มีการเชื่อมโยง C:\Mydir\Files\Myfiles1\Linked.xls และแหล่งข้อมูลแฟ้มคือ C:\Mydir\Files\Source.xls แฟ้มที่เชื่อมโยง Linked.xls ถูกคัดลอกจากโฟลเดอร์ C:\Mydir\Files\Myfiles1 ไปยังโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า C:\Mydir\Files\Myfiles2 และเชื่อมโยงไปยัง C:\Mydir\Files\Source.xls จะยังคงเดิม
 • ถ้าแหล่งข้อมูลแฟ้มจะอยู่ในนั้นXLStart,ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มเริ่มต้นระบบอื่นหรือไลบรารีโฟลเดอร์ เขียนคุณสมบัติเพื่อบ่งชี้ว่า โฟลเดอร์เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง และเก็บเฉพาะชื่อแฟ้ม

  หมายเหตุ:Excel รู้จักโฟลเดอร์ XLStart เริ่มต้นสองที่จะเปิดแฟ้มเมื่อเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ โฟลเดอร์ที่สองเป็นดังนี้:
  • โฟลเดอร์ XLStart ที่อยู่ใน Office ติดตั้งโฟลเดอร์ เช่น Office\ Files\Microsoft C:\Programโฟลเดอร์สำนักงาน\XLStart
  • โฟลเดอร์ XLStart ที่อยู่ในโปรไฟล์ของผู้ใช้ เช่น C:\Documents และ Settings\ชื่อผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart
  โฟลเดอร์ XLStart ที่อยู่ในโปรไฟล์ของผู้ใช้เป็นโฟลเดอร์ XLStart ที่จะถูกเก็บเป็นคุณสมบัติสำหรับการเชื่อมโยง ถ้าคุณใช้โฟลเดอร์ XLStart ที่อยู่ในโฟลเดอร์การติดตั้ง Office โฟลเดอร์ XLStart นั้นจะถือว่าเหมือนกับโฟลเดอร์อื่นบนฮาร์ดดิสก์

  กระบวนการโฟลเดอร์สำนักงานการเปลี่ยนแปลงชื่อระหว่างรุ่นของ Office ตัวอย่างเช่น การโฟลเดอร์สำนักงานชื่อไม่ Office, Office10, Office11 หรือ Office12 ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Office ที่คุณกำลังเรียกใช้ การเปลี่ยนแปลงชื่อโฟลเดอร์นี้ทำให้การเชื่อมโยงไปยังสามารถใช้งานไม่ได้ถ้าคุณย้ายไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Excel รุ่นอื่นไม่ใช่รุ่นที่เชื่อมโยงถูกสร้าง
มีความสำคัญโปรดสังเกตว่า สิ่งที่ปรากฏในแถบสูตรไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ถูกจัดเก็บไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งข้อมูลแฟ้มถูกปิดแล้ว คุณเห็นเส้นทางแบบเต็มไปยังแฟ้ม ถึงแม้ว่าเฉพาะชื่อแฟ้มอาจถูกจัดเก็บไว้

ญาติเปรียบเทียบกับการเชื่อมโยงแบบสัมบูรณ์

เชื่อมโยงไปยังสมุดงานภายนอกถูกสร้างในลักษณะสัมพันธ์กันเมื่อใดก็ ตามที่เป็นไปได้ ซึ่งหมายความ ว่า เส้นทางแบบเต็มไปยังแฟ้มข้อมูลต้นฉบับจะไม่ได้รับการบันทึก แต่จะ ส่วนของเส้นทางตามที่เกี่ยวข้องกับสมุดงานที่เชื่อมโยง ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถย้ายสมุดงานไม่ มีการแบ่งการเชื่อมโยงระหว่างกัน เชื่อมโยงยังคงยัง อย่างไรก็ตาม ถ้าสมุดงานยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดียวสัมพันธ์กับตัวอื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าแฟ้มที่มีการเชื่อมโยง C:\Mydir\Linked.xls และแหล่งข้อมูลแฟ้มเป็น C:\Mydir\Files\Source.xls คุณสามารถย้ายแฟ้มลงในไดรฟ์ D ตราบเท่าที่แฟ้มต้นฉบับจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ย่อยที่เรียกว่า "แฟ้ม"

การเชื่อมโยงที่สัมพันธ์กันอาจทำให้ปัญหาถ้าคุณย้ายแฟ้มที่มีการเชื่อมโยงไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และแหล่งที่มาที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง

ไดรฟ์ที่แมปเปรียบเทียบกับ UNC

เมื่อสมุดงานแหล่งข้อมูลถูกเชื่อมโยง เชื่อมโยงที่ถูกสร้างขึ้นอยู่กับวิธีการที่มีเปิดสมุดงาน ถ้าสมุดงานถูกเปิดบนไดรฟ์ที่ถูกแมป มีสร้างการเชื่อมโยง โดยใช้ไดรฟ์ที่แมป การเชื่อมโยงยังคงอยู่ด้วยวิธีคำนึงถึงว่าสมุดงานแหล่งข้อมูลถูกเปิดในอนาคต ถ้ามีเปิดแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ ด้วยเส้นทาง UNC การเชื่อมโยงไม่กลับไปยังไดรฟ์ที่แมป ถึงแม้ว่าไดรฟ์ที่ตรงกันจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณมี UNC และการเชื่อมโยงไดรฟ์ที่แมปไว้ในแฟ้มเดียวกัน และแฟ้มต้นฉบับเปิดอยู่ในเวลาเดียวกันเป็นแฟ้มปลายทาง จะ react เฉพาะลิงค์ต่าง ๆ ที่ตรงกับวิธีเปิดแฟ้มนี้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณเปิดแฟ้มถึงไดรฟ์ที่แมป และเปลี่ยนค่าในแฟ้มต้นฉบับ ลิงค์การใช้งานที่สร้างลงในไดรฟ์ที่แมปเท่านั้นจะอัพเดทันที

การเชื่อมโยงที่แสดงใน Excel อาจปรากฏแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีสมุดงานถูกเปิด การเชื่อมโยงอาจปรากฏขึ้นให้ ตรงกับส่วนแบ่งราก UNC หรืออักษรชื่อไดรฟ์รากที่ถูกใช้เพื่อเปิดแฟ้ม

สถานการณ์ที่อาจทำให้การเชื่อมโยงไปยังไม่ทำงานอย่างที่คาดไว้

มีสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้มสามารถตั้งใจทำให้ชี้ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งที่ผิดพลาด ต่อไปนี้เป็นสองสถานการณ์ต่าง ๆ พบโดยทั่วไปมากที่สุด

สถานการณ์ที่ 1:
 1. คุณแมปไดรฟ์ภายใต้รากของใช้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น คุณแมปไดรฟ์ Z เพื่อ \\เซิร์ฟเวอร์:\ใช้ร่วมกัน\Folder1
 2. คุณสร้างการเชื่อมโยงไปยังสมุดงานที่เก็บอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกแมปหลังจากที่คุณเปิดแฟ้มถึงไดรฟ์ที่แมป
 3. คุณสามารถเปิดแฟ้ม โดยใช้เส้นทาง UNC
If you close the file without saving it, the links will not be changed. However, if you save the file before you close it, you will save the links with the current path. The folders between the root of the share and the mapped folder will be left out of the path. In the example above, the link would change to \\เซิร์ฟเวอร์:\Folder1. In other words, the Share name is eliminated from the path.

Scenario 2:
 1. You map a drive under the root of a share. For example, you map drive Z to \\เซิร์ฟเวอร์:\Share\Folder1.
 2. You open the file by a UNC path or a mapped drive mapped to a different folder on the share, such as \\เซิร์ฟเวอร์:\Share\Folder2.
If you close the file without saving it, the links will not be changed. However, if you save the file before you close it, you will save the links with the current path. The folders between the root of the share and the mapped folder will be left out of the path. In the example above, the link would change to \\เซิร์ฟเวอร์:\Folder1.For more information about what happens when you update a link in an Excel workbook, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
817038When you update a link in an Excel workbook, the link in a second workbook updates

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 328440 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kbinfo kbmt KB328440 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:328440

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com