วิธีการตั้งค่า Windows Media Services 9 ชุดเพื่อใช้ HTTP บนพอร์ต 80 ด้วย IIS 6.0 ติดตั้งการส่งกระแสข้อมูล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 328728 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

อยู่บริการสื่อ Windows ของ Microsoft (WMS) และบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) สามารถร่วมบนคอมพิวเตอร์เมื่อคุณใช้เป็นค่าเริ่มต้น โดยค่าเริ่มต้น WMS ไม่เปิดใช้งานการ WMS HTTP เซิร์ฟเวอร์ควบคุม Protocol ปลั๊กอิน ในลักษณะนี้ IIS สามารถอย่างปลอดภัยผูกกับพอร์ต 80 สำหรับการจัดส่งของเนื้อหาที่ใช้เว็บ

ในบางครั้งคุณอาจเป็นประโยชน์สำหรับ WMS ใช้พอร์ต 80 เพื่อส่งเนื้อหา ตัวอย่างเช่น ถ้าส่วนใหญ่ของไคลเอนต์ที่เนื้อหาของผู้ให้บริการที่อยู่หลังไฟร์วอลล์ จะมีดีกว่าการใช้พอร์ต 80 สำหรับการจัดส่งของการส่งกระแสข้อมูลเนื้อหา เนื่องจากไฟร์วอลล์ส่วนใหญ่จะมีพอร์ต 80 เปิด

ด้วย IIS 6.0 คำขอ HTTP ถูกจัดการ โดยฟัง Http.sys โดยค่าเริ่มต้น Http.sys จะฟังการร้องขอทั้งหมดที่มาในพอร์ต 80 สำหรับ ip แอดเดรสทั้งหมดที่ถูกผูกไว้กับคอมพิวเตอร์ (ยกเว้นสำหรับอยู่ย้อนกลับ: 127.0.0.1) สำหรับ WMS การผูกกับใช้พอร์ต 80 สำหรับเนื้อหาแบบกระแสข้อมูล คุณต้องกำหนดค่าฟัง Http.sys ดังนั้น WMS สามารถฟัง ip แอดเดรสที่ระบุ ถ้าคุณเปิดใช้งานแบบ HTTP เซิร์ฟเวอร์ควบคุม Protocol ปลั๊กอินไม่ มีการตั้งค่าคอนฟิกการฟัง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีอนุญาตใช้งานหนึ่งของแต่ละที่อยู่ซ็อกเก็ต (โพรโทคอล/อยู่/พอร์ตเครือข่าย) ตรวจสอบว่า บริการ (เช่น IIS) หรือโปรแกรมประยุกต์อื่นจะไม่พยายามที่จะใช้พอร์ตเดียวกัน และพยายามเปิดใช้งานปลั๊กอินใหม่อีกครั้ง

รหัสข้อผิดพลาด: 0xC00D158B

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับทั้ง IIS และ WMS ใช้พอร์ต 80 สองเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งต้องเป็นจริง:
 • การ์ดเครือข่ายหนึ่ง (1) มีการผูกเข้ากับการ์ดเชื่อมต่ออย่างน้อย 2 IPs
 • การ์ดเครือข่ายสอง (2) มี IP ที่ถูกผูกไว้กับอะแดปเตอร์แต่ละอย่างน้อย 1
ถ้าเงื่อนไขเหล่านี้เป็นจริง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าคอนฟิกการฟังที่:
 1. จากพร้อมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งที่เหมาะสมหยุดบริการต่อไปนี้:
  • windows Media บริการ:หยุดสุทธิ wmserver
  • Internet Information Services:หยุดสุทธิ iisadmin
  • ฟัง Http.sys:http หยุดสุทธิ
 2. เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ WMSHttpSysCfg (ที่อยู่ที่ media\server\admin\mmc\WMSHttpSysCfg.exe %systemroot%\system32\windows)
 3. เพิ่มที่อยู่ IP ที่คุณต้องการให้ Http.sys การฟัง อยู่ที่ Http.sys รับฟังไม่พร้อมใช้งานสำหรับ WMS ไปใช้ (ถ้ารายการนี้เป็นค่าว่าง Http.sys listens ไปทั้งหมดไม่ใช่ลูป ip แอดเดรส)
 4. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ
 5. เริ่มบริการที่คุณหยุดการทำงานใหม่ในขั้นตอนที่ 1 (รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเพียงการ):
  • ฟัง Http.sys:เริ่มต้นสุทธิ http
  • เวิลด์ไวด์เว็บบริการหรือการจัดการระบบ IIS การประกาศบน:เริ่มต้นสุทธิ w3svc
  • windows Media บริการ:เริ่มต้นสุทธิ wmserver
 6. กำหนดค่าโพรโทคอลการควบคุมเซิร์ฟเวอร์ HTTP WMS:
  1. เริ่ม WMS Admin MMC
  2. เลือกชื่อเซิร์ฟเวอร์
  3. คลิกการคุณสมบัติแท็บ แล้วคลิกควบคุมการโปรโตคอล.
  4. ถ้ายังไม่ได้ปิดใช้งาน (หรือถ้ามีข้อผิดพลาดใน), คลิกขวาWMS HTTP Server Control Protocolแล้ว คลิกปิดใช้งาน.
  5. คลิกขวาWMS HTTP Server Control Protocolแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  6. คลิกAllow selected IP addresses to use this protocol.
  7. Select the IP addresses that you want to deliver content over port 80.

   หมายเหตุ:Do not select the same IP addresses as the ones that you added to the Http.sys listener in step 3, otherwise the plug-in might go into an error state when it is enabled.
  8. Set the plug-in toUse default port (80).
  9. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลงto close the dialog box.
  10. คลิกขวาWMS HTTP Server Control Protocolแล้ว คลิกเปิดใช้งาน.
At this point, you can expect that WMS is streaming media content over port 80 for the IPs selected in the control plug-in, and that Http.sys is handling all other port 80 requests.

สิ่งสำคัญOther applications might make a configuration utility that can change the Http.sys IP listen list. When you restart the Http.sys service the next time, it can bind to port 80 on an address selected by WMS and might cause the control plug-in to go into an error state.

If you are using Microsoft Windows Server 2003 with Service Pack 1 installed, you can also prevent the Http.sys service from capturing all available IP addresses for port 80 by applying the hotfix that is mentioned in the following Microsoft Knowledge Base article:
892847FIX: IIS 6.0 incorrectly binds to ports when IP addresses are added to the IP inclusion list
This hotfix lets you set a registry value that makes the Http.sys service listen only to the specific IP addresses that IIS Web sites are configured to use.

For more information about running Windows Media Services v4.1 with IIS 5.0, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
268585Running IIS 5.0 and Windows Media Services with HTTP streaming

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 328728 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Media Services 9 Series
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Keywords: 
kbdswwmm2003swept kbinfo kbmt KB328728 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:328728

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com