Komunikat o błędzie „Nie można wyświetlić strony” pojawia się podczas próby uzyskania dostępu do witryny FTP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 328785 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

W przypadku używania programu Internet Explorer do nawiązania połączenia z witryną FTP, w której jest wymagane uwierzytelnianie, nawiązanie połączenia z witryną nie zawsze jest możliwe i czasami wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Nie można wyświetlić strony.

Przyczyna

Podczas nawiązywania połączenia z witryną FTP program Internet Explorer najpierw wysyła poświadczenia anonimowe, aby sprawdzić, czy można nawiązać połączenie. W większości przypadków program Internet Explorer może nawiązać połączenie przy użyciu poświadczeń anonimowych. Jeżeli jednak w witrynie FTP wymagane są poświadczenia, program Internet Explorer ponownie monituje o podanie poświadczeń, ponieważ poświadczenia anonimowe przesyłane przez program Internet Explorer nie umożliwiają pomyślnego nawiązania połączenia.

Jeżeli opcja Pokaż przyjazne komunikaty o błędach HTTP na karcie Zaawansowane w oknie Opcje internetowe jest zaznaczona, program Internet Explorer nie generuje okna dialogowego Uwierzytelnianie, w którym wprowadzana jest prawidłowa nazwa użytkownika i hasło. Monit o ponowne uwierzytelnianie nie jest wyświetlany podczas próby nawiązania połączenia z witryną FTP, dlatego nie można nawiązać połączenia z witryną i wyświetlany jest komunikat o błędzie opisany w sekcji „Symptomy” tego artykułu.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy zastosować jedną z następujących metod:
 • W menu Narzędzia w programie Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe, kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Pokaż przyjazne komunikaty o błędach HTTP.

  -lub-
 • Wymuś korzystanie z serwera proxy przez wszystkie komputery, na których jest zainstalowane oprogramowanie klienckie programu Internet Explorer, podczas nawiązywania połączenia z witrynami FTP, w których do uwierzytelniania wymagane są poświadczenia na poziomie wyższym niż poświadczenia anonimowe.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Właściwości

Numer ID artykułu: 328785 - Ostatnia weryfikacja: 20 listopada 2003 - Weryfikacja: 4.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 na następujących platformach
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
Słowa kluczowe: 
kbprb KB328785

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com