Podczas próby zmiany hasła w systemie Windows XP pojawia się komunikat o błędzie "Nie masz uprawnień do zmiany hasła"

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 328817 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas próby zmiany hasła po zalogowaniu się do komputer z systemem Microsoft Windows XP po raz pierwszy może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Nie masz uprawnień Aby zmienić hasło.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli są następujące warunki wartość true:
 • Komputer jest częścią systemu Microsoft Windows 2000 w domenie.
 • W Użytkownik musi zmienić hasło przy pierwszym Logowanie opcja jest włączona dla konta użytkownika.

  Uwaga W tym scenariuszu nastąpi tylko przy pierwszym zalogowaniu się do konta. Po pierwszym logowaniu to pole wyboru jest wyczyszczone, a ten warunek nie musi spełnione. W tym scenariuszu występuje, gdy zmiana aktualizacje zasady grupyRestrictAnonymous ustawienie na 2.
 • W
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA
  podklucz rejestru kontrolera domeny systemu Windows 2000, wartość Wpis RestrictAnonymous jest ustawiony na wartość 2.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 bazy wiedzy Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Angielskim wersja tej poprawki ma atrybuty pliku (lub nowsze) wymienione w Poniższa tabela. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku jest konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć w Strefa czasowa Karta w narzędziu Data i godzina w formancie. Panel.

System Windows XP Professional

  Date     Time  Version    Size   File name
  -----------------------------------------------------------------
  22-Oct-2002 01:43 5.1.2600.104  100,352 Msv1_0.dll

System Windows XP Professional Z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  Date     Time  Version    Size   File name
  -----------------------------------------------------------------
  22-Oct-2002 02:01 5.1.2600.1134 100,864 Msv1_0.dll

System Windows XP 64-Bit Edition

  Date     Time  Version    Size   File name  Platform
  -----------------------------------------------------------------
  22-Oct-2002 01:43 5.1.2600.104 340,480  Msv1_0.dll  IA-64
  21-Oct-2002 21:07 5.1.2600.104 100,352  Wmsv1_0.dll x86

System Windows XP 64-bit Edition Z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  Date     Time  Version    Size   File name  Platform
  -----------------------------------------------------------------
  22-Oct-2002 02:01 5.1.2600.1134 340,992 Msv1_0.dll  IA-64
  22-Oct-2002 21:07 5.1.2600.1134 100,864 Wmsv1_0.dll x86

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, należy ustawić wartość Wpis RestrictAnonymous
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA
podklucz rejestru na kontrolerze domeny systemu Windows 2000 na 0 (zero) lub 1. Aby ustawić wartość, wykonaj następujące kroki.

Ważne Niniejszej sekcji, metodzie lub zadania zawiera kroki, które informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. Należy więc dokładnie wykonaj następujące kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę kopii zapasowej rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Następnie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia kopii zapasowych i przywracania rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przyciskUruchom.
 2. W Otwórz pole typuregedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA
 4. W prawym okienku kliknij dwukrotnieRestrictAnonymous.
 5. W Wartość danych pole typu0 lub 1, a następnie kliknij przyciskOK.
 6. Zamknij Edytor rejestru.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu Aby użyć wartości rejestru RestrictAnonymous w systemie Windows 2000, kliknij przycisk następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
246261 w bazie wiedzyJak używać wartości rejestru RestrictAnonymous w systemie Windows 2000

Właściwości

Numer ID artykułu: 328817 - Ostatnia weryfikacja: 23 czerwca 2011 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbmt KB328817 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:328817

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com