Útmutató: A mennyiségi licenc termékkulcsának módosítása Windows XP SP1 vagy frissebb Windows XP rendszerű számítógépen

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 328874 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

BEVEZETÉS

Figyelmeztetés: A cikkben leírt lépések csak mennyiségi licenc alapján kapott telepítőlemezek esetén használhatók. Amennyiben OEM- vagy kereskedelmi verziót tartalmazó telepítési adathordozóval hajtja végre az alábbi lépéseket, a termékkulcs nem fog megváltozni. A Windows XP vagy a Windows Server 2003 rendszer telepítésekor az adathordozónak és a termékkulcsnak egymáshoz illőnek kell lennie. Vagyis a termékkulcs és az adathordozó esetében az értékesítési csatornának (MSDN, kereskedelmi, OEM, mennyiségi licenc stb.), az SKU-nak (Windows XP Professional, Windows XP Home Edition stb.) és a nyelvnek (angol, magyar stb.) azonosnak kell lennie. Ezeknek a feltételeknek a teljesülése elengedhetetlen a termékkulcs elfogadásához. Ha az adathordozó nem illik a termékkulcshoz, akkor az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
A termékkulcs érvénytelen.
Ha egy „kiszivárogtatott” termékkulcsot használ (azaz olyan kulcsot, amelyről tudjuk, hogy közkézen forog) a Windows XP rendszer több számítógépre való (vagyis mennyiségilicenc-alapú) telepítéséhez, előfordulhat, hogy nem tudja majd telepíteni a Windows XP Service Pack 1 (SP1) és a frissebb szervizcsomagokat, illetve hogy nem tudja automatikusan letölteni a Windows Update webhelyen elérhető frissítéseket. A Windows XP SP1 és a frissebb Windows XP-szervizcsomagok telepítésekor például az alábbi hibaüzenet jelenhet meg:
A Windows telepítéséhez használt termékkulcs érvénytelen. Haladéktalanul forduljon a rendszergazdához vagy a szoftver értékesítőjéhez, és kérjen érvényes termékkulcsot. Ha úgy véli, hogy esetleg illegális Microsoft-szoftvert adtak el Önnek, kapcsolatba léphet a Microsoft Corporation illegális szoftverhasználat elleni munkacsoportjával is a piracy@microsoft.com e-mail címen. A Microsoft biztosítja Önt, hogy az illegális szoftverhasználat elleni munkacsoportnak megküldött minden személyes adatát bizalmasan kezeli.
A cikk tapasztalt számítógép-felhasználók számára készült. A lépések egyszerűbb követhetősége érdekében célszerű először kinyomtatni a jelen cikket.

További információ

Előfeltételek

A cikkben tárgyalt lépések végrehajtásához érvényes termékkulccsal kell rendelkeznie. Érvényes termékkulcs beszerzéséhez látogasson el a Microsoft mennyiségilicenc-szolgáltatási központjába:
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/home.aspx

A mennyiségi licenc termékkulcsának módosítása

Az alábbiakban két megoldást is találhat a mennyiségi licenccel telepített Windows XP rendszerek termékkulcsának módosítására. Az első megoldás a Windows Termékaktiválás varázsló grafikus felhasználói kezelőfelületét használja, a második pedig egy WMI-parancsfájlt alkalmaz. A Termékaktiválás varázslón alapuló megoldás egyszerűbb, Ha azonban több számítógépen kell módosítani a termékkulcsot, akkor célszerűbb parancsfájlt használni.

1. módszer: Az Aktiválás varázsló használata

Fontos: Az alábbi bekezdés, módszer, illetve feladat a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
322756 Útmutató: A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentése, szerkesztése és visszaállítása Windows XP és Windows Server 2003 rendszerben
Ha csupán néhány mennyiségilicenc-alapú termékkulcsot kell módosítania, használhatja a Termékaktiválás varázslót.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy az alábbi lépések végrehajtása előtt a Rendszer-visszaállítás segédprogram futtatásával készítsen egy új visszaállítási pontot.
A Windows-aktiválás törlése
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
 2. A Megnyitás mezőbe írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 3. A navigációs ablaktáblán keresse meg a beállításjegyzék alábbi beállításkulcsát, és kattintson rá:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
 4. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal az OOBETimer elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.
 5. A Windows aktivált állapotának törléséhez módosítson legalább egy számjegyet az azonosító értékében.
A Windows ismételt aktiválása és az új termékkulcs megadása
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
 2. Írja be a Megnyitás mezőbe a következő parancsot, majd kattintson az OK gombra:
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
 3. Jelölje be az Igen, telefonálni szeretnék az ügyfélszolgálatra, hogy aktiváljam a Windows rendszert választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.
 4. Kattintson a Kulcs módosítása elemre.
 5. Írja be a termékkulcsot Az új kulcs mezőkbe, majd kattintson a Frissítés gombra.

  Ha a varázsló visszatér az előző képernyőre, kattintson az Emlékeztessen később gombra, és indítsa újra a számítógépet.
 6. Az 1. és a 2. lépés megismétlésével győződjön meg arról, hogy a Windows aktiválva van. A következő üzenet jelenik meg:
  A Windows már aktiválva van. A kilépéshez kattintson az OK gombra.
 7. Kattintson az OK gombra.
 8. Telepítse a Windows XP Service Pack 1a szervizcsomagot vagy a Windows XP egy újabb szervizcsomagját.
Ha a Windows XP SP1 vagy a Windows XP újabb szervizcsomagjának telepítése után a rendszer nem indul újra, kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Indítsa újra a számítógépet, és tartsa lenyomva az F8 billentyűt, amíg meg nem jelenik a Windows speciális rendszerindítási lehetőségeinek menüje.
 2. Válassza a menüben a Legutolsó helyes konfiguráció lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Ez a lehetőség a legutolsó működő konfigurációval indítja a Windows rendszert.
 3. Ismételje meg „A Windows ismételt aktiválása és az új termékkulcs megadása” folyamat 1–8. lépését.
Ha a Windows XP SP1 vagy a Windows XP egy újabb szervizcsomagjának telepítése után megfelelően újraindul a rendszer, akkor sikeresen megoldotta a problémát. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálkozzon a 2. megoldással, illetve tekintse át a „További lépések” című szakaszban felsorolt hibaelhárítási forrásokat.

2. módszer: Parancsfájl használata

Ha több számítógépen kell módosítania a termékkulcsot, akkor ezt a módszert ajánljuk. A mennyiségi licenchez tartozó termékkulcs módosításához készítenie kell egy indítási parancsfájlként beállítandó WMI-parancsfájlt.

Az ebben a szakaszban ismertetett ChangeVLKey2600.vbs és ChangeVLKeySP1.vbs parancsfájlminták egyetlen argumentuma a beállítandó új termékkulcs, melyet a szokásos öt részes, alfanumerikus formátumban kell megadni.

Javasoljuk, hogy az SP1 vagy frissebb szervizcsomaggal nem frissített Windows XP-alapú számítógépeken a ChangeVLKey2600.vbs, az SP1 vagy frissebb szervizcsomaggal frissített Windows XP-alapú számítógépeken pedig a ChangeVLKeySP1.vbs parancsfájlt futtassa. A parancsfájlok az alábbi műveleteket hajtják végre:
 • Az öt részben megadott alfanumerikus termékkulcsból eltávolítják a kötőjeleket (-).
 • Létrehozzák a win32_WindowsProductActivation osztály egy példányát.
 • Az új termékkulccsal meghívják a SetProductKey metódust.
Készíthet egy kötegfájlt vagy egy .cmd fájlt, amely az alábbi parancsfájlpéldák egyikét használja az új termékkulccsal, mint argumentummal. Ez a fájl, mely így egyetlen számítógépen hajtja végre a termékkulcs módosítását, telepíthető egy bejelentkezési parancsfájl részeként is, illetve parancssorból is futtatható.
Példák:
A termékkulcs parancsfájlból történő módosításáról a Microsoft alábbi webhelyén talál további információt:
http://technet.microsoft.com/hu-hu/library/bb457096.aspx
ChangeVLKeySP1.vbs
' 
' WMI-parancsfájl - ChangeVLKey.vbs
'
' Ez a parancsfájl a számítógép termékkulcsát módosítja
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT


if Wscript.arguments.count<1 then
  Wscript.echo "A parancsfájl futtatásához argumentumként meg kell adni a termékkulcsot."
  Wscript.echo "Helyes használat: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
  Wscript.quit
end if

Dim LIC_TERMEKKULCS
LIC_TERMEKKULCS = Wscript.arguments.Item(0)
LIC_TERMEKKULCS = Replace(LIC_TERMEKKULCS,"-","") 'esetleges kötőjelek eltávolítása

for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

  eredmeny = Obj.SetProductKey (LIC_TERMEKKULCS)

  if err <> 0 then
   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
   Err.Clear
  end if

Next
				
ChangeVLKey2600.vbs
' 
' WMI-parancsfájl - ChangeVLKey.vbs
'
' Ez a parancsfájl a számítógép termékkulcsát módosítja
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT

if Wscript.arguments.count<1 then
  Wscript.echo "A parancsfájl futtatásához argumentumként meg kell adni a termékkulcsot."
  Wscript.echo "Helyes használat: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
  Wscript.quit
end if

Dim LIC_TERMEKKULCS
LIC_TERMEKKULCS = Wscript.arguments.Item(0)
LIC_TERMEKKULCS = Replace(LIC_TERMEKKULCS,"-","") 'esetleges kötőjelek eltávolítása
Dim WshHej
Set WshHej = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshHej.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'az OOBETimer beállításazonosító (korábbi nevén rendszerleíró azonosító) törlése
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

  eredmeny = Obj.SetProductKey (LIC_TERMEKKULCS)

  if err <> 0 then
   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
   Err.Clear
  end if

Next 
				
A következő példa a ChangeVLKeySP1.vbs parancsfájl parancssori használatát ismerteti:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
 2. Írja be a következő parancsot a Megnyitás mezőbe (az AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 helyén a használni kívánt új termékkulcsot adja meg), majd kattintson az OK gombra:
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
Az eredeti Microsoft-szoftverekről a Microsoft következő webhelyén talál további információt:
http://www.microsoft.com/genuine/default.aspx?displaylang=hu
Ha tudja telepíteni a Windows XP SP1 vagy újabb verzióját, majd újra tudja indítani a Windows rendszert, akkor megoldódott a probléma. Ha a probléma továbbra is fennáll, tekintse át a „További lépések” című szakaszt.

TOVÁBBI LÉPÉSEK

Ha a fenti megoldásokkal nem sikerült elhárítania a problémát, a Microsoft alábbi webhelyein tovább folytathatja az önálló hibaelhárítást:
 • Kereshető Tudásbázis: Műszaki tanácsadási információk és Microsoft-termékekhez készült segítségnyújtó eszközök keresése.
 • Megoldásközpontok: Az egyes termékekkel kapcsolatos gyakori kérdések és az azokra adott válaszok megtekintése.
 • Egyéb támogatási lehetőségek: Kérdések feltevése a weben keresztül, telefonos kapcsolatfelvétel a Microsoft ügyfélszolgálatával, illetve visszajelzés küldése.
Ha a Microsoft fenti webhelyeinek tanulmányozása után további kérdései vannak, vagy nem talált megoldást a problémájára a Microsoft támogatási webhelyén, az alábbi hivatkozásra kattintva kapcsolatba léphet az ügyfélszolgálattal:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=hu

Hivatkozások

Az érvénytelen termékkulcsokról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
326904 Hibaüzenetet kap a Windows XP Service Pack 1 (S az érvénytelen termékkulcsokkal kapcsolatban) vagy Service Pack 2 (S) telepítése során: „A Windows telepítéséhez használt termékkulcs érvénytelen”

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 328874 - Utolsó ellenőrzés: 2013. június 7. - Verziószám: 10.1
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
Kulcsszavak: 
kbsetup kbregistry kbenv kbhowto KB328874
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com