Nie można przełączać tożsamości w programie Outlook Express po zainstalowaniu systemu Windows XP z dodatkiem SP1

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 329084 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Nie można przełączać tożsamości w programie Microsoft Outlook Express po zainstalowaniu systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Na przykład kliknięcie polecenia Przełącz tożsamość w menu Plik, kliknięcie tożsamości, do której należy przełączyć, a następnie kliknięcie przycisku OK powoduje otwarcie tożsamości głównej zamiast żądanej tożsamości.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj aktualizację skumulowaną dla programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
331923 OLEXP: An Overview of the Cumulative Update for Outlook Express 6.0 Service Pack 1

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu skonfiguruj program Outlook Express do monitowania o podanie tożsamości podczas uruchamiania:
  1. W programie Outlook Express kliknij menu Plik, wskaż polecenie Tożsamości, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj tożsamościami.
  2. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Użyj tej tożsamości podczas uruchamiania programu.
  3. Kliknij przycisk Zamknij.
UWAGA: Po wykonaniu tej procedury monit o wybranie tożsamości jest wyświetlany zawsze podczas uruchamiania programu Outlook Express; wówczas można przełączyć tożsamości. Monit o przełączenie do nowej tożsamości jest jednak wyświetlany dwukrotnie.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Właściwości

Numer ID artykułu: 329084 - Ostatnia weryfikacja: 19 listopada 2003 - Weryfikacja: 4.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Outlook Express 6.0
Słowa kluczowe: 
kbprb KB329084

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com