MS02-050: Chyba ověření platnosti certifikátu by mohla umožnit podvodnou identifikaci

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 329115 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek nahrazuje článek číslo 328145 znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Technické aktualizace

 • 11. listopadu 2003: Tento článek byl aktualizován a poskytuje informace o nové aktualizaci zabezpečení pro zákazníky, kteří nainstalovali aktualizaci Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) a potom nainstalovali aktualizaci Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1).
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Původní verze bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS02-050 byla vydána 5. září 2002. Dne 9. září 2002 byl bulletin aktualizován a obsahuje informace pro zákazníky, že digitální certifikát vystavený společností Microsoft, který byl používán k podepisování ovladačů zařízení, nesplňuje přísnější standardy ověřování platnosti, které byly opravou zavedeny. Zákazníci, kteří opravu nainstalovali, proto mohli při instalaci nového hardwaru obdržet neočekávané chybové zprávy nebo v některých případech nemohli nový hardware nainstalovat. Dne 20. listopadu 2002 byla vydána aktualizovaná oprava, která zabraňuje nejen tomuto problému, ale odstraňuje také nově zjištěnou variantu původní chyby.

Profil IETF standardu certifikátů X.509 definuje několik volitelných polí, která mohou být zahrnutá v digitálním certifikátu. Jedno z nich je pole Basic Constraints (Základní omezení), které označuje maximální povolenou délku posloupnosti certifikátu a skutečnost, zda certifikát vystavil certifikační úřad nebo koncová entita. Funkce rozhraní CryptoAPI, které sestavují posloupnosti (sledy) certifikátů (funkce CertGetCertificateChain, CertVerifyCertificateChainPolicy a WinVerifyTrust), nekontrolují pole Basic Constraints. Stejná chyba, která nesouvisí s rozhraním CryptoAPI, existuje také v několika produktech společnosti Microsoft pro počítače Macintosh.

Chyba zabezpečení, která je popsána v původní verzi bulletinu, by mohla umožnit útočníkovi s platným certifikátem vystaveným koncovou entitou, aby vystavil podřízený certifikát, který je sice ve skutečnosti neplatný, ale bude považován za platný. Protože rozhraní CryptoAPI používá mnoho programů, mohla by tato chyba umožnit nejrůznější útoky metodou podvodné identifikace. Toto je několik příkladů:
 • Vytvoření webového serveru, který se vydává za jiný webový server, a „prokázání“ jeho identity vytvořením relace SSL jako u legitimního webového serveru.
 • Odeslání e-mailových zpráv, které jsou podepsány pomocí digitálního certifikátu, který zdánlivě patří jinému uživateli.
 • Oklamání systémů ověřování založených na certifikátech a získání přístupu jako uživatel s vysokými oprávněními.
 • Digitální podepsání nebezpečného softwaru pomocí certifikátu Authenticode, který předstírá, že byl vystaven pro důvěryhodnou společnost.
Nově zjištěná chyba zabezpečení, která byla oznámena 20. listopadu 2002, má blízký vztah k chybě popsané v původní verzi bulletinu. Zahrnuje také chybu ve způsobu ověřování platnosti certifikátu. Tato chyba zabezpečení však může umožnit útočníkovi získat kontrolu nad počítačem uživatele. Protože oprava této chyby nebyla v původní verzi opravy obsažena, společnost Microsoft důrazně doporučuje zákazníkům, aby nainstalovali novou opravu, i když instalovali původní verzi opravy.

Tato varianta chyby zabezpečení se projevuje pouze v systémech Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Druhé vydání, Microsoft Windows NT 4.0 a Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server Edition.

Řešení

Windows XP

Informace o aktualizaci Service Pack

Problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Microsoft Windows XP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Informace o stažení aktualizace

Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

Všechny jazyky:
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout balíček Q329115
Datum vydání: 20. listopadu 2002

Další informace, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
Informace o instalaci
Po instalaci této aktualizace je třeba restartovat počítač. Tato aktualizace podporuje následující přepínače instalačního programu:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Bezobslužný režim
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /n: Nevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalace.
 • /o: Přepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Tichý režim (bez zásahu uživatele)
 • /l: Zobrazí seznam nainstalovaných oprav hotfix.
 • /x: Extrahuje soubory, ale nespustí instalaci.
Chcete-li například aktualizaci nainstalovat bez zásahu uživatele a bez vynucení restartování počítače, zadejte následující příkaz:
q329115_wxp_sp2_x86_csy /u /q /z
Upozornění: Dokud počítač nerestartujete, může být ohrožen.
Informace o souborech
Anglická verze této opravy má následující atributy souborů (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Do složky %WINDIR%\System32 jsou zkopírovány tyto soubory:

Windows XP Home Edition a Professional
Datum     Čas  Verze     Velikost   Název souboru --------------------------------------------------------- 23. 9. 2002 20:10 5.131.2600.1123 544 256 Crypt32.dll
Windows XP 64-Bit Edition
Datum     Čas  Verze     Velikost    Název souboru ----------------------------------------------------------- 23. 9. 2002 20:10 5.131.2600.1123 1 920 512 Crypt32.dll 22. 9. 2002  2:26 5.131.2600.1123  544 256 Wcrypt32.dll

Windows 2000

Informace o aktualizaci Service Pack

Problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Microsoft Windows 2000. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000
Důležité informace: Instalací aktualizace Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) může dojít v počítačích s nainstalovanou aktualizací Windows 2000 Service Pack (SP4) k odebrání aktualizace zmiňované v tomto bulletinu poskytované v rámci aktualizace Windows 2000 SP4. Instalací aktualizované aktualizace zabezpečení Windows 2000 SP4 popsané dále v tomto článku můžete zvýšit ochranu počítače před touto chybou zabezpečení.

Informace o stažení aktualizace

Windows 2000 SP4
Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Všechny jazyky:
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout balíček Q329115
Datum vydání: 11. listopadu 2003

Další informace, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
Windows 2000 SP2 a SP3
Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Všechny jazyky:
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout balíček Q329115
Datum vydání: 20. listopadu 2002

Další informace, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Poznámka: Nainstalujete-li tuto opravu na členský server RIS, musíte ji nainstalovat také na všechny řadiče domén ve vaší doméně. Pokud to neprovedete, nemohou být klienti RIS ověřováni pomocí formátu UPN (User Principal Name). Použijete-li formát UPN, zobrazí se tato chybová zpráva:
Logon error (Přihlašovací chyba)
The system cannot validate your user name, password, or domain name. Ověřte správnost uživatelského jména a názvu domény a zadejte znovu heslo. V heslech je nutné dodržovat velikost písmen. Be sure the CAPS LOCK key is not pressed. (Systém nemůže ověřit uživatelské jméno, heslo nebo název domény. Ověřte správnost uživatelského jména a názvu domény a zadejte znovu heslo. V heslech je nutné dodržovat velikost písmen. Zkontrolujte, zda není stisknuta klávesa CAPS LOCK.)

Informace o instalaci

Po instalaci této aktualizace je třeba restartovat počítač. Tato aktualizace podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Bezobslužný režim
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /n: Nevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalace.
 • /o: Přepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Tichý režim (bez zásahu uživatele)
 • /l: Zobrazí seznam nainstalovaných oprav hotfix.
 • /x: Extrahuje soubory bez spuštění instalačního programu.
Chcete-li například aktualizaci nainstalovat bez zásahu uživatele a bez vynucení restartování počítače, zadejte následující příkaz:
Windows 2000 SP4
windows2000-kb329115-x86-csy /u /q /z
Windows 2000 SP2 a SP3
q329115_w2k_sp4_x86_cs /u /q /z
Upozornění: Dokud počítač nerestartujete, může být ohrožen.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy má následující atributy souborů (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Do složky %WINDIR%\System32 jsou zkopírovány následující soubory:
Aktualizace Windows 2000 SP4
Datum     Čas  Verze    Velikost  Název souboru ------------------------------------------------------- 14. 7. 2003 20:18 5.0.1558.6608 90 384 Cryptdlg.dll
Aktualizace Windows 2000 SP2 a SP3
Datum    Čas Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------- 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.5781   123 664 Adsldp.dll 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.5781   131 344 Adsldpc.dll 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.5781   62 736 Adsmsext.dll 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.5992   358 160 Advapi32.dll 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.5265   42 256 Basesrv.dll 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.5855   49 424 Browser.dll 25. 9. 2002 16:36 5.131.2195.6072  469 776 Crypt32.dll 25. 9. 2002 16:36 5.0.1558.6072   90 384 Cryptdlg.dll 26.8. 2002 12:45 5.0.2195.6012   135 952 Dnsapi.dll 07. 11. 2002 19:08 5.0.2195.6076   96 016 Dnsrslvr.dll 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.5722   45 328 Eventlog.dll 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.5907   222 992 Gdi32.dll 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.5859   145 680 Kdcsvc.dll 4. 6. 2002 17:31 5.0.2195.5859   199 952 Kerberos.dll 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.6011   708 880 Kernel32.dll 21. 8. 2002 12:27 5.0.2195.6023   71 248 Ksecdd.sys 22. 7. 2002 19:54 5.0.2195.5960   507 152 Lsasrv.dll 22. 7. 2002 19:54 5.0.2195.5960   33 552 Lsass.exe 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.4733   332 560 Msgina.dll 12. 8. 2002 20:54 5.0.2195.6006   108 816 Msv1_0.dll 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.5979   307 472 Netapi32.dll 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.5966   360 720 Netlogon.dll 6. 9. 2002 14:40 5.0.2195.6044   917 264 Ntdsa.dll 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.5936   119 568 Psbase.dll 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.6025   389 392 Samsrv.dll 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.5951   129 296 Scecli.dll 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.5951   302 864 Scesrv.dll 23. 8. 2002 14:05 5.0.2195.6100   138 752 Sp3res.dll 13. 8. 2001 01:05 5.0.2195.3727    3 856 Svcpack1.dll 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.6000   379 664 User32.dll 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.5968   369 936 Userenv.dll 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.5859   48 912 W32time.dll 4. 6. 2002 17:32 5.0.2195.5859   57 104 W32tm.exe 24. 8. 2002 14:50 5.0.2195.6028  1 642 416 Win32k.sys 15. 8. 2002 11:30 5.0.2195.6013   179 472 Winlogon.exe 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.5935   243 472 Winsrv.dll 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.5944   125 712 Wldap32.dll 22. 7. 2002 19:54 5.0.2195.5960   507 664 Lsasrv.dll 56 bitů 07. 11. 2002 19:08 5.0.2195.6011   708 880 Kernel32.dll UniProc 07. 11. 2002 19:08 5.0.2195.6028  1 642 416 Win32k.sys UniProc 26. 8. 2002 12:45 5.0.2195.5935   243 472 Winsrv.dll UniProc
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může tato aktualizace obsahovat další soubory. Tato aktualizace vyžaduje systém Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) nebo Service Pack 3 (SP3). Další informace o získání nejnovější aktualizace Service Pack naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000

Windows NT 4.0

Informace o souborech ke stažení

Ve službě Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory (pro příslušný jazyk):

Windows NT Server 4.0

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Anglická verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Arabská verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Čínská verze (zjednodušená čínština)

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Čínská verze (tradiční čínština)

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Čínská verze (Hong Kong)

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Česká verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Dánská verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Holandská verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Finská verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Francouzská verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Německá verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Hebrejská verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Maďarská verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Italská verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Japonská verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Japonská verze (NEC)

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Korejská verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Norská verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Polská verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Portugalská verze (Brazílie)

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Ruská verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Španělská verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Švédská verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Thajská verze

Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Anglická verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Francouzská verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Německá verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Japonská verze

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Španělská verze

Datum vydání: 20. listopadu 2002

Další informace, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Informace o instalaci

Po instalaci této aktualizace je třeba restartovat počítač. Tato aktualizace podporuje následující instalační přepínače:
 • /y: Umožňuje odebrání (pouze s přepínačem /m nebo /q).
 • /f: Vynutí ukončení programů při vypnutí.
 • /n: Nevytvoří složku pro odinstalaci.
 • /z: Po dokončení instalace aktualizací nerestartuje počítač.
 • /q: Tichý neboli bezobslužný režim bez uživatelského rozhraní (představuje nadmnožinu přepínače /m).
 • /m: Bezobslužný režim s uživatelským rozhraním.
 • /l: Zobrazí seznam nainstalovaných oprav hotfix.
 • /x: Extrahuje soubory bez spuštění instalačního programu.
Chcete-li například aktualizaci nainstalovat bez zásahu uživatele a bez vynucení restartování počítače, zadejte následující příkaz:
q329115i /q /z
Upozornění: Dokud počítač nerestartujete, může být ohrožen.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy má následující atributy souborů (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Do složky %WINDIR%\System32 jsou zkopírovány tyto soubory:

Windows NT 4.0
Datum     Čas  Verze     Velikost   Název souboru ------------------------------------------------------------------ 12. 9. 2002 21:10 5.131.1878.12  372 496 Crypt32.dll 25. 9. 2002 18:36 5.0.1558.6072  90 384 Cryptdlg.dll 26. 9. 2002 18:38 4.86.1964.1878 143 632 Schannel.dll 26. 9. 2002 18:38 4.87.1964.1878 112 912 Schannel.dll (128bitová verze)
Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition
Datum     Čas  Verze     Velikost   Název souboru ------------------------------------------------------------------ 12. 9. 2002 21:10 5.131.1878.12  372 496 Crypt32.dll 25. 9. 2002 18:36 5.0.1558.6072  90 384 Cryptdlg.dll 26. 9. 2002 18:38 4.86.1964.1878 143 632 Schannel.dll 26. 9. 2002 18:38 4.87.1964.1878 112 912 Schannel.dll (128bitová verze)
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů vyžaduje tato aktualizace instalaci aktualizace Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) nebo Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6). Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
152734 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows NT 4.0

Windows ME, Windows 98 Druhé vydání a Windows 98

Informace o souborech ke stažení

Na webu Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

Windows Millennium Edition (ME)
Všechny jazyky:
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout balíček 329115
Windows 98 a Windows 98 Second Edition
Všechny jazyky:
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout balíček 329115
Datum vydání: 20. listopadu 2002

Další informace, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy má následující atributy souborů (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Windows Millennium Edition
Datum     Čas  Verze    Velikost   Název souboru -------------------------------------------------------- 12. 9. 2002 20:51 5.131.2133.6  468 752 Crypt32.dll 25. 9. 2002 17:36 5.0.1558.6072  90 384 Cryptdlg.dll
Windows 98 a Windows 98 Druhé vydání
Datum     Čas  Verze     Velikost   Název souboru --------------------------------------------------------- 12. 9. 2002 20:10 5.131.1878.12  372 496 Crypt32.dll 25. 9. 2002 17:36 5.0.1558.6072  90 384 Cryptdlg.dll 26. 9. 2002 17:38 4.87.1964.1878 112 912 Schannel.dll

Office verze X, Office 2001, Office 98 for Mac; Outlook Express for Mac; Internet Explorer for Mac

Informace o získání aktualizací pro tyto produkty naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/mac/downloads.aspx

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že tento problém může určitým způsobem ohrozit zabezpečení produktů uvedených v tomto článku v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Windows XP

Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Service Pack 2 pro systém Microsoft Windows XP.

Windows 2000

Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

Další informace

Další informace o této chybě zabezpečení naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-050.mspx
Další informace o opravě problému, ke kterému dochází, pokud není pomocí programu QChain.exe nainstalován správný soubor, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
815062 Při zřetězení více oprav hotfix není nainstalován správný soubor (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 329115 - Poslední aktualizace: 1. prosince 2007 - Revize: 21.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Office 2001 pro počítače Macintosh
 • Microsoft Office 98 pro počítače Macintosh
 • Microsoft Office X pro počítače Mac Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 pro počítače Macintosh
 • Microsoft Internet Explorer 4.5 for Macintosh
 • Microsoft Internet Explorer 5.0 for Macintosh
 • Microsoft Outlook Express 5.0 Macintosh Edition
Klíčová slova: 
kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbenv kbsecurity kbwinxpsp2fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbwin2ksp4fix atdownload kbhotfixserver KB329115

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com