คำอธิบายของข้อความแสดงข้อผิดพลาด 14420 และข้อความแสดงข้อผิดพลาด 14421 ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้การบันทึกการจัดส่งใน SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 329133 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงสาเหตุของข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่ของซิงค์" เมื่อคุณมีการจัดส่งบันทึกการกำหนดค่าสำหรับ SQL Server 2000

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอาจถูกบันทึกใน SQL Server ล็อกข้อผิดพลาด:

เกิดข้อผิดพลาด 14420
ข้อผิดพลาด: 14420 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 1
การล็อกจัดส่งปลายทาง %s.%s จะไม่ของซิงค์ โดย %s นาที
เกิดข้อผิดพลาด 14421
ข้อผิดพลาด: 14421 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 1
การล็อกจัดส่งปลายทาง %s.%s จะไม่ของซิงค์ โดย %s นาที
ถ้าคุณใช้ SQL Server 2005 คำอธิบายสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้จะแตกต่างกัน:

เกิดข้อผิดพลาด 14420
ข้อผิดพลาด: 14420 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 1
การล็อกจัดส่งฐานข้อมูลหลัก %s.%s มีเพดานสำเนาสำรองของ %d นาที และไม่ได้ทำการดำเนินการบันทึกการสำรองข้อมูล %d นาที ตรวจสอบบริษัทตัวแทนการล็อกและ logshipping ตรวจสอบข้อมูล
เกิดข้อผิดพลาด 14421
ข้อผิดพลาด: 14421 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 1
บันทึกการจัดส่ง %s.%s ฐานข้อมูลรองมีเพดานการคืนค่าของ %d นาที และจะไม่ของซิงค์ คืนค่าไม่ถูกทำ %d นาที เวลาแฝงที่มีการคืนค่าอยู่ %d นาที ตรวจสอบบริษัทตัวแทนการล็อกและ logshipping ตรวจสอบข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

บันทึกการจัดส่งใช้ Sqlmaint.exe การสำรอง และ การคืนค่าฐานข้อมูล เมื่อมีการให้ SQL Server สร้างการสำรองข้อมูลการล็อกธุรกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าการจัดส่งบันทึก Sqlmaint.exe ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของจอภาพและการปรับปรุงนี้log_shipping_primariesตารางด้วยlast_backup_filenameข้อมูล เชื่อมต่อในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณเรียกใช้สำเนาหรือการคืนค่างานบนเซิร์ฟเวอร์รอง Sqlmaint.exe เข้ากับเซิร์ฟเวอร์ของจอภาพและการปรับปรุงนี้log_shipping_secondariesตาราง:

เป็นส่วนหนึ่งของแฟ้มบันทึกการจัดส่ง ข้อความแจ้งเตือน 14220 และ 14221 ถูกสร้างขึ้นในการติดตามกิจกรรมของการสำรองข้อมูลและคืนค่า ข้อความแจ้งเตือนถูกสร้างขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าของการแจ้งเตือนการสำรองข้อมูลเขตแดน และออกจากการแจ้งเตือนการซิงค์เขตแดนตามลำดับ

ข้อความแจ้งเตือน 14220 บ่งชี้ว่า ส่วนต่างระหว่างเวลาปัจจุบันและเวลาที่ระบุโดยlast_backup_filenameค่าในการlog_shipping_primariesตารางที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของจอภาพมีมากกว่าค่าที่กำหนดไว้สำหรับการการแจ้งเตือนการสำรองข้อมูลเขตแดน

ข้อความแจ้งเตือน 14221 บ่งชี้ว่า ส่วนต่างระหว่างเวลาที่ระบุโดยlast_backup_filenameในการlog_shipping_primariesตาราง และแบบlast_loaded_filenameในการlog_shipping_secondariesตารางที่มากกว่าค่าที่กำหนดให้เป็นแบบการแจ้งเตือนไม่ของซิงค์เขตแดน

การแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาด 14420

โดย definition ความ 14420 ไม่จำเป็นต้องระบุปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกการจัดส่ง ข้อความบ่งชี้ว่า ส่วนต่างระหว่างไฟล์สำรองล่าสุดและเวลาปัจจุบันบนเซิร์ฟเวอร์ของจอภาพมากกว่าเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการการแจ้งเตือนการสำรองข้อมูลเขตแดน

There are serveral reasons why the alert message is generated. The following list includes some of these reasons:
 1. The date or time (or both) on the monitor server is different from the date or time on the primary server. It is also possible that the system date or time was modified on the monitor or the primary server. This may also generate alert messages.
 2. When the monitor server is offline and then back online, the fields in thelog_shipping_primariestable are not updated with the current values before the alert message job runs.
 3. The log shipping Copy job that is run on the primary server might not connect to the monitor servermsdbdatabase to update the fields in thelog_shipping_primariesตาราง: This may be the result of an authentication problem between the monitor server and the primary server.
 4. You may have set an incorrect value for theBackup Alertthreshold. Ideally, you must set this value to at least three times the frequency of the backup job. If you change the frequency of the backup job after log shipping is configured and functional, you must update the value of theBackup Alertthreshold accordingly.
 5. The backup job on the primary server is failing. In this case, check the job history for the backup job to see a reason for the failure.

Troubleshooting Error Message 14421

By definition, message 14421 does not necessarily indicate a problem with Log Shipping. This message indicates that the difference between the last backed up file and last restored file is greater than the time selected for theOut of Sync Alertthreshold.

There are serveral reasons why the alert message is raised. The following list includes some of these reasons:
 1. The date or time (or both) on the primary server is modified such that the date or time on the primary server is significantly ahead between consecutive transaction log backups.
 2. The log shipping Restore job that is running on the secondary server cannot connect to the monitor servermsdbdatabase to update thelog_shipping_secondariestable with the correct value. This may be the result of an authentication problem between the secondary server and the monitor server.
 3. You may have set an incorrect value for theOut of Sync Alertthreshold. Ideally, you must set this value to at least three times the frequency of the slower of the Copy and Restore jobs. If the frequency of the Copy or Restore jobs is modified after log shipping is set up and functional, you must modify the value of theOut of Sync Alertthreshold accordingly.
 4. Problems either with the Backup job or Copy job are most likely to result in "out of sync" alert messages. If "out of sync" alert messages are raised and if there are no problems with the Backup or the Restore job, check the Copy job for potential problems. Additionally, network connectivity may cause the Copy job to fail.
 5. It is also possible that the Restore job on the secondary server is failing. In this case, check the job history for the Restore job because it may indicate a reason for the failure.

ข้อมูลอ้างอิง

For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
314515INF: Frequently Asked Questions - SQL Server 2000 - Log Shipping
321247HOW TO: Configure Security for Log Shipping

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 329133 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbhowto kberrmsg kbmt KB329133 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:329133

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com