הודעת שגיאה מסוג Stop שעלולה להופיע ב- Windows XP: "0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)?"

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 329284 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת למערכת Microsoft Windows NT 4.0 ולמערכת Microsoft Windows 2000, עיין במאמר 162363 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית).
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

ייתכן שהודעת השגיאה הבאה מסוג Stop תופיע ב- Windows XP:
STOP:? 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)?
MACHINE_CHECK_EXCEPTION
ארבעת הפרמטרים בסוגריים עשויים להשתנות.

סיבה

אופן פעולה זה מתרחש מכיוון שמעבד המחשב זיהה שגיאת חומרה בלתי הפיכה ודיווח עליה למערכת Windows XP. לשם כך המעבד השתמש בתכונה Machine Check Exception ?(MCE) של מעבדי Pentium או בתכונה Machine Check Architecture ?(MCA) של מספר מעבדי Pentium Pro. להלן הגורמים האפשריים להודעת שגיאה זו:
 • שגיאות אפיק מערכת
 • שגיאות זיכרון העשויות לכלול בעיות זוגיות או בעיות קוד לתיקון שגיאות (ECC)
 • שגיאות מטמון במעבד או בחומרה
 • שגיאות במאגר Translation Lookaside Buffer ?(TLB) במעבד
 • בעיות חומרה אחרות שהתגלו, הקשורות לספקי המעבדים
 • בעיות חומרה שהתגלו, המיוחדות לספקים

פתרון הבעיה

השתמש בכלי דיווח השגיאות של Windows

כאשר שגיאה זו מתרחשת, השתמש בכלי דיווח השגיאות של Windows. כלי זה יאפשר לך לשלוח דוח שגיאה ישירות ל- Microsoft ולאחר מכן הכלי ידווח בחזרה אם קיים תיקון זמין או דרך אחרת לעקיפת הבעיה. כדי להשתמש בכלי, פעל בהתאם לשלבים הבאים:
 • כאשר תתבקש לשלוח את דוח השגיאה ל- Microsoft, לחץ על שלח דוח שגיאות.
 • אם תיקון או דרך לעקיפת הבעיה זמינים, לחץ על מידע נוסף לאחר שתשלח את דוח השגיאות אל Microsoft. פעולה זו תסייע לך להשיג את התיקון או מידע המתאר כיצד לעקוף את הבעיה.
אם לא קיים תיקון זמין או דרך אפשרית לעקיפת הבעיה, באפשרותך לפנות לתמיכת Microsoft כדי לנסות לפתור בעיה זו. לקבלת פרטים נוספים על אופן הפניה למחלקת התמיכה של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/

פנה ליצרן החומרה

ייתכן שהדרך הטובה ביותר היא לפנות ליצרן החומרה או לטכנאי חומרת מחשב לקבלת עזרה בפתרון בעיה זו. ייתכן שהיצרן ינסה פעולות נוספות כלשהן בניסיון לאבחן בעיה זו. היצרן יוכל לקבוע אם צריך לתקן את החומרה או להחליפה.

מידע נוסף

חריג של בדיקת המחשב מתרחש בעת שלמערכת Windows XP ולפלטפורמת החומרה שברשותך אין אפשרות להתאושש משגיאת חומרה באופן שהמערכת תמשיך לפעול בצורה סדירה ואמינה. אבחון מעמיק יותר של חריגות של בדיקת המחשב הוא קשה, ואין לכך פתרון כללי. יש לפנות ליצרן החומרה או לטכנאי חומרת מחשבים לקבלת סיוע בפתרון בעיה זו.

חריגים של בדיקת מחשב נגרמים לעיתים קרובות על-ידי אחד המצבים הבאים:
 • הפעלת המעבד או לוח האם מעבר לתנאי המפרט שלו. לדוגמה, האצה (overclocking) של המעבד או של האפיק. מומלץ להפעיל את החומרה במהירויות שנקבעו על ידי היצרן.
 • אספקת חשמל רועשת, מפצלי שקעים עמוסים מדי, ספקי זרם אוטמטיים וספקי זרם לא תקינים עלולים לגרום לאי-יציבות של המחשב. ודא כי ברשותך ספק מתח יציב ואמין.
 • תנאי חום קיצוניים הנגרמים על-ידי כשל בהתקני צינון, כגון מאווררים, עלולים לגרום נזק למחשב. ודא כי כל התקני הצינון שברשותך פועלים.
 • נגרם נזק לזיכרון או הזיכרון אינו מהסוג המתאים למחשב שברשותך. אם שינית לאחרונה את תצורת הזיכרון, חזור לתצורה הקודמת כדי לברר היכן הבעיה. ודא כי אתה משתמש בזיכרון המתאים למחשב שברשותך.
שים לב ייתכן שהחומרה שברשותך תומכת בתכונות נוספות של יומן רישום שגיאות הלוכדות את המצב החריג המתגלה בבדיקת המחשב ומציעות פתרון ספציפי יותר.

מעבדי Pentium וכן Pentium Pro מספקים מנגנון לגילוי ולדיווח שגיאות הקשורות לחומרה, כגון שגיאות זוגיות בזיכרון ושגיאות מטמון. כדי לאותת על שגיאת זיכרון, המעבד מאותת גילוי של שגיאת בדיקת המחשב על-ידי יצירת חריג של בדיקת המחשב? (פסיקה 18). מערכת Windows XP מדווחת כי אירעה השגיאה ומציגה פרמטרים בהם באפשרותך להשתמש כדי לפענח את החריג. פנה לספק החומרה או ליצרן המעבד כדי לקבל פרטים על התכונה Machine Check Architecture, או עיין במדריך Intel Pentium Pro Family Developer's Manual - Volume 3: Operating System Writer's Manual

מאפיינים

Article ID: 329284 - Last Review: יום רביעי 28 נובמבר 2007 - Revision: 2.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbresolve kberrmsg kbprb kbprod2web KB329284

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com