ใบรับรองถูกเพิกถอนที่ถูกเลือกถ้าการรับรองใบรับรองในสายมีใบรับรองที่สอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 329433 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

CryptoAPI chaining โปรแกรมในระบบปฏิบัติการ Windows ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ของบทความนี้ไม่ถูกต้อง ให้เลือกใบรับรองถูกเพิกถอนถ้ามีการรับรอง (CA) ในกลุ่มมีใบรับรองที่สอง (การใช้งานอยู่หนึ่งและอีกเพิกถอน) เอ็นจินการ chaining ควรเลือกใบรับรองใช้งานอยู่แทนของใบรับรองถูกเพิกถอน ยัง มีปัญหาอื่นที่ มีนามสกุล nameConstraints ไม่ได้กำหนดไว้ ปัญหานี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในรุ่นของ Microsoft Windows ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack ของ Windows XP

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows XP

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Windows XP SP1

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

None

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Date      Time   Version      Size    File name   Platform
 --------------------------------------------------------------------------
16-Jul-2003  10:25  5.131.2600.1243   547,328 Crypt32.dll  x86
16-Jul-2003  10:25  5.131.2600.1243   57,344 Cryptnet.dll  x86
11-May-2003  19:15  5.1.2600.1221    310,784 Winhttp.dll  x86
16-Jul-2003  10:25  5.131.2600.1243   167,424 Wintrust.dll  x96
16-Jul-2003  10:26  5.131.2600.1243  1,927,680 Crypt32.dll  IA-64
16-Jul-2003  10:26  5.131.2600.1243   185,856 Cryptnet.dll  IA-64
08-Jul-2003  08:38  5.131.2600.1243   547,328 Wcrypt32.dll  IA-64
08-Jul-2003  08:38  5.131.2600.1243   57,344 Wcryptnet.dll IA-64
10-May-2003  04:05  5.1.2600.1221    944,640 Winhttp.dll  IA-64
16-Jul-2003  10:26  5.131.2600.1243   545,792 Wintrust.dll  IA-64
08-Jul-2003  08:38  5.131.2600.1243   167,424 Wwintrust.dll IA-64

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน 2000 ของ windows

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

windows 2000 SP3

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

None

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6748   124,688 Adsldp.dll    
  21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6748   132,368 Adsldpc.dll   
  21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6748   63,760 Adsmsext.dll   
  21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6761   381,712 Advapi32.dll   
  21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6753   69,392 Browser.dll   
  21-Jul-2003 08:27 5.131.2195.6778  532,752 Crypt32.dll   
  21-Jul-2003 08:27 5.0.1558.6778   78,096 Cryptdlg.dll   
  21-Jul-2003 08:27 5.131.2195.6778  61,712 Cryptnet.dll   
  21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6779   78,096 Cryptsvc.dll   
  21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6680   134,928 Dnsapi.dll    
  21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6780   96,528 Dnsrslvr.dll   
  21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6753   47,376 Eventlog.dll   
  21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6759   148,240 Kdcsvc.dll    
  18-Jun-2003 08:43 5.0.2195.6758   205,072 Kerberos.dll   
  26-Mar-2003 12:37 5.0.2195.6695   71,888 Ksecdd.sys
  13-Jul-2003 19:17 5.0.2195.6779   509,712 Lsasrv.dll    
  13-Jul-2003 19:17 5.0.2195.6779   33,552 Lsass.exe    
  17-Jul-2003 14:13 5.0.2195.6786   109,840 Msv1_0.dll    
  21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6601   311,568 Netapi32.dll   
  21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6783   360,720 Netlogon.dll   
  21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6784   931,088 Ntdsa.dll    
  21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6779   120,080 Psbase.dll    
  21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6742   392,464 Samsrv.dll    
  21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6737   131,344 Scecli.dll    
  21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6737   306,448 Scesrv.dll    
  21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6601   51,472 W32time.dll   
  16-Aug-2002 04:32 5.0.2195.6601   57,104 W32tm.exe    
  26-Mar-2003 12:34 5.1.2600.1188   310,784 Winhttp.dll   
  21-Jul-2003 08:27 5.131.2195.6778  167,184 Wintrust.dll   
  21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6741   126,224 Wldap32.dll

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการระงับข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของข้อจำกัดของชื่อที่ไม่ได้กำหนด ทำต่อไปนี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\Root\ProtectedRoots
 3. เพิ่มรายการต่อไปนี้ไปยังคีย์ย่อยนี้:

  ชื่อรายการ: ค่าสถานะ
  ชนิด: DWORD
  ค่า: 0x20
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816915ตั้งชื่อแบบแผนสำหรับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Windows ใหม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 329433 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbHotfixServer kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbbug kbmt KB329433 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:329433

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com