JAK: Włączanie rozszerzeń używanych przez program Visual Studio .NET w Internetowych usługach informacyjnych (IIS) w wersji 6.0

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 329473 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Jeżeli program Microsoft Visual Studio .NET z Internetowymi usługami informacyjnymi (IIS) w wersji 6.0 jest instalowany w celu obsługi aplikacji sieci Web lub usług XML sieci Web, należy również włączyć rozszerzenia stron Active Server Pages (ASP) i serwera FrontPage (FPSE). Rozszerzenia ASP i FPSE są instalowane razem z usługami IIS. Domyślnie rozszerzenia ASP i FPSE są wyłączone, dlatego konieczne jest ich włączenie przy użyciu Menedżera usług IIS (narzędzia administracyjnego usług IIS).

Jeżeli instalowany jest program Visual Studio .NET 2002, należy również mapować rozszerzenie aplikacji dla plików .tmp.

Uwaga Mapowanie rozszerzenia aplikacji dla plików .tmp nie jest konieczne w przypadku instalowania programu Visual Studio .NET 2003.

Włącz poprawne rozszerzenia usług sieci Web w usługach IIS w wersji 6.0

Po zainstalowaniu programu Visual Studio .NET postępuj zgodnie z następującymi krokami, aby włączyć rozszerzenia usług sieci Web:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS). Otwierany jest Menedżer usług IIS.
 2. Rozwiń nazwę komputera, a następnie kliknij pozycję Rozszerzenia usług sieci Web. Okno Rozszerzenia usług sieci Web jest otwierane po prawej stronie Menedżera usług IIS.
 3. W obszarze Zadania kliknij Dodaj nowe rozszerzenie usług sieci Web. Otwierane jest okno dialogowe Nowe rozszerzenie usług sieci Web.
 4. W obszarze Nazwa rozszerzenia wybierz nazwę ASP.NET v1.0.3705.
 5. Dodaj plik Aspnet_isapi.dll do listy wymaganych plików. W tym celu kliknij przycisk Dodaj, kliknij przycisk Przeglądaj, kliknij wersję v1.0.3705 pliku Aspnet_isapi.dll (znajdującą się w folderze C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705), a następnie kliknij przycisk Otwórz. Kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Ustaw status rozszerzenia jako Dozwolone, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk OK.

Mapowanie plików .tmp

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS).
 2. Kliknij prawym przyciskiem witrynę sieci Web, kliknij polecenie Właściwości i kliknij kartę Nagłówki HTTP.
 3. Kliknij polecenie Typy MIME, a następnie kliknij przycisk Nowy.
 4. W polu Rozszerzenie wpisz .tmp.
 5. W polu Typ MIME wpisz text/plain.
Ważne Opisane kroki należy powtórzyć dla każdej witryny sieci Web, w której będą tworzone projekty sieci Web przy użyciu programu Visual Studio .NET 2002.

Materiały referencyjne

Dodatkowe informacje dotyczące włączania funkcji związanych z zawartością dynamiczną w usługach IIS w wersji 6.0 są dostępne w dokumentacji produktu. Aby wyświetlić dokumentację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Włączanie i wyłączanie zawartości dynamicznej
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsnetserver/proddocs/server/ca_enabledynamiccontent.asp
Dostęp do dokumentacji produktu można również uzyskać za pośrednictwem Menedżera usług IIS. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskiwania dostępu do tej funkcji Pomocy, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
815127 How To: Access IIS 6.0 Help Documentation

Właściwości

Numer ID artykułu: 329473 - Ostatnia weryfikacja: 16 lipca 2003 - Weryfikacja: 5.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Internetowe usługi informacyjne Microsoft 6.0
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowtomaster kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix KB329473

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com