ID на статията: 329570 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

СИМПТОМИ

След инсталиране на Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) или Windows XP SP1 ( и двата включващи Outlook Express SP1), достъпът до някои от прикачените към имейл файлове в Outlook Express могат да бъдат премахнати. Например можете да наблюдавате следните симптоми:
 • При щракване върху кламера на предишния екран командите Save Attachments ("Запиши прикачените файлове") and file_name ("име_на_файл") са недостъпни.
 • Когато отворите имейл съобщение, командата Save Attachments ("Запиши прикачените файлове") не е достъпна в менюто File ("Файл"), полето Attach ("Прикачи") в имейл съобщението липсва и в лентата за съобщения в горната част на имейл съобщението се показва следното съобщение:
  Outlook Express removed access to the following unsafe attachments in your email:(Outlook Express премахна достъпа до следните опасни прикачени файлове във вашия имейл:) file_name1, file_name2

ПРИЧИНА

Това поведение възниква ако опцията Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Не позволявай записването или отварянето на прикачени файлове, които биха могли да бъдат вирус) и прикаченият към имейла файл е определен от Outlook Express като "потенциално опасен".. Опцията Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Не позволявай записването или отварянето на прикачени файлове, които биха могли да бъдат вирус) е активирана в Outlook Express 6 SP1 по подразбиране. При активиране на функцията за защита от вируси Outlook Express използва списъка с не безопасни файлове на Internet Explorer и настройката Confirm open after download ("Потвърждаване на отварянето след изтеглянето"), за да определи дали файлът е безопасен. Прикачените файлове, чийто файлов тип се отчита като "опасен", не се изтеглят, а достъпът до прикачения файл се премахва.

ЗАОБИКАЛЯНЕ

Ако сте сигурни, че прикаченият файл е безопасен за изтегляне или отваряне, използвайте следния метод: ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като съществуват няколко версии на Microsoft Windows, следващите стъпки може да са различни за вашия компютър. Ако е така, за изпълнение на следните стъпки, вижте документацията на продукта.

Изключване на опцията за използване на списък на опасните файлове

За да изключите опцията Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus(Не позволявай записването или отварянето на прикачени файлове, които биха могли да бъдат вирус):
 1. Стартирайте Outlook Express
 2. В менюто Tools ("Инструменти") щракнете върху Options ("Опции").
 3. Щракнете върху раздела Security ("Защита"), щракнете за изчистване на отметката от Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Не позволявай записването или отварянето на прикачени файлове, които биха могли да бъдат вирус) под Virus Protection("Защита от вируси") и натиснете OK.

СТАТУС

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНО: Описаните в тази статия методи дават възможност да получите достъп до прикачени файлове в Outlook Express. Изтеглете прикачените файлове и ги проверете за вируси преди да ги отворите. За да запишете прикачените файлове, така че да можете да ги проверите за вируси преди да ги отворите:
 1. Отворете съобщението в Outlook Express.
 2. В менюто File ("Файл") щракнете върху Save Attachments ("Запиши прикачените файлове").
 3. Задайте папката, в която желаете да запишете прикачените файлове в полето Save To ("Запиши на") и натиснете Save ("Запиши").
За допълнителна информация относно функциите за защита от вируси в Outlook Express 6, щракнете върху номера на статия по-долу, за да я видите в базата знания на Microsoft.
291387 Използване на функциите за антивирусната защита на Outlook Express 6
За допълнителна информация относно списъка с опасни файлове на Internet Exporer щракнете върху номера на статия по-долу, за да я видите в базата знания на Microsoft.
291369 Информация относно списъка за опасни файлове в Internet Explorer 6 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За да получите допълнителна информация относно начините на получаване на най-новия сервизен пакет за Internet Explorer 6, щракнете върху номера на статия по-долу, за да я видите в базата знания на Microsoft.
328548 Относно начините на получаване на най-новия сервизен пакет за Internet Explorer 6 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За повече информация относно начините на получаване на най-новия сервизен пакет за IWndows XP, щракнете върху номера на статия по-долу, за да я видите в базата знания на Microsoft.
322389 Получаване на най-новия сервизен пакет за Windows XP

Свойства

ID на статията: 329570 - Последна рецензия: 03 ноември 2006 г. - Редакция: 4.3
ВАЖИ ЗА
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 при използване с:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Ключови думи: 
kberrmsg kbui kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB329570

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com