Article ID: 329570 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

לאחר התקנת Internet Explorer 6 SP 1 או Windows XP SP1 (המכילים שניהם את Outlook Express 6 SP1), ייתכן שלא תוכל לפתוח קבצים מצורפים של הודעות דוא"ל ב-Outlook Express. לדוגמה, ייתכן שתיתקל באחת מהתופעות הבאות:
 • כאשר תלחץ על מהדק הנייר בחלונית התצוגה המקדימה, הפקודות שמור קבצים מצורפים או שם קובץ לא יהיו זמינות.
 • כאשר תפתח הודעת דוא"ל, הפקודה שמור קבצים מצורפים לא תהיה זמינה בתפריט קובץ, השדה צרף יהיה חסר בהודעת הדוא"ל, וההודעה הבאה תוצג בשורת ההתרעה שבראש הודעת הדוא"ל:
  ה-Outlook Express אינו מאפשר גישה לקבצים המצורפים הלא בטוחים שלהלן בהודעות הדוא"ל שלך: file_name1, file_name2

סיבה

אופן פעולה זה מתרחש אם מופעלת האפשרות אל תאפשר שמירה או פתיחה של קבצים מצורפים העלולים להיות וירוסים ואם Outlook Express קבע כי הקובץ המצורף הנו 'לא בטוח'. האפשרות אל תאפשר שמירה או פתיחה של קבצים מצורפים העלולים להיות וירוסים מופעלת בגירסה Outlook Express 6 SP1 כברירת מחדל. עם הפעלת תכונה זו להגנה מפני וירוסים, ה-Outlook Express עושה שימוש ברשימת הקבצים הלא בטוחים של Internet Explorer 6 ובהגדרה אשר פתיחה לאחר הורדה מתוך 'אפשרויות תיקייה' כדי לקבוע אם קובץ מסוים הנו בטוח. כל קובץ מצורף של הודעת דוא"ל מסוג המדווח 'לא בטוח' לא יורד, ולא תתאפשר גישה אליו.

דרכים לעקיפת הבעיה

אם אתה בטוח כי הקובץ המצורף הנו בטוח להורדה או לפתיחה, השתמש בשיטה הבאה: שים לב: הואיל וקיימות כמה גירסאות של Microsoft Windows, ייתכן כי הפעולות המתחייבות במחשבך יהיו שונות במקצת. במקרה כזה, עיין בתיעוד המוצר כדי לבצע פעולות אלה.

ביטול האפשרות להשתמש ברשימת הקבצים הלא בטוחים

כדי לבטל את האפשרות אל תאפשר שמירה או פתיחה של קבצים מצורפים העלולים להיות וירוסים:
 1. הפעל את Outlook Express.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.
 3. לחץ על הכרטיסייה אבטחה, נקה את התיבה אל תאפשר שמירה או פתיחה של קבצים מצורפים העלולים להיות וירוסים תחת הגנה מפני וירוסים ולאחר מכן לחץ על אישור.

סטטוס

אופן פעולה זה הוא מכוון.

מידע נוסף

חשוב: השיטות המתוארות במאמר זה מאפשרות לך לקבל גישה לקבצים מצורפים ב-Outlook Express. הורד את הקבצים המצורפים וסרוק אותם לאיתור וירוסים לפני פתיחתם. כדי לשמור קבצים מצורפים כך שתוכל לסרוק אותם לאיתור וירוסים לפני פתיחתם:
 1. פתח את הודעת הדוא"ל ב-Outlook Express.
 2. בתפריט קובץ, לחץ על שמור קבצים מצורפים.
 3. הגדר את התיקייה שבה ברצונך לשמור את הקבצים המצורפים בתיבה שמור ב- ולאחר מכן לחץ על שמור.
לקבלת מידע נוסף על תכונות ההגנה מווירוסים ב-Outlook Express 6, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
291387 OLEXP: שימוש בתכונות ההגנה מווירוסים ב-Outlook Express 6? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על רשימת הקבצים הלא בטוחים ב-Internet Explorer 6, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
291369 מידע על רשימת הקבצים הלא בטוחים ב-Internet Explorer 6
לקבלת מידע נוסף כיצד ניתן להשיג את ערכת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Internet Explorer 6, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
328548 כיצד לקבל את מהדורת service pack העדכנית ביותר עבור Internet Explorer 6 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על השגת מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322389 כיצד להשיג את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Windows XP? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 329570 - Last Review: יום שני 11 פברואר 2008 - Revision: 5.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
מילות מפתח 
kberrmsg kbui kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB329570

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com