Straipsnio ID: 329570 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?diegus Internet Explorer 6 1 pakeitim? paket? (SP1) ar Windows XP SP1 (abiejose yra Outlook Express 6 SP1), gali b?ti panaikintas pri?jimas prie Outlook Express kai kuri? j?s? el. lai?k? pried?. Pavyzd?iui, galite pasteb?ti bet kur? i? i?vardyt? po?ymi?:
 • Kai Per?i?ros srityje spustelite s?var??l?, komandos I?saugoti pried? ir failo_vardas yra nepasiekiamos.
 • Kai atidarote el. lai?k?, komanda I?saugoti pried? yra neprieinama i? meniu Failas, el. pa?to lai?ke n?ra lauko Prid?ti ir prane?im? juostoje el. lai?ko vir?uje rodomas toks prane?imas:
  Outlook Express pa?alino prieig? prie ?i? nesaugi? el. lai?ko pried?: failo_vardas1, failo_vardas2

PRIE?ASTIS

Taip atsitinka, jei ?galinta parinktis Neleisti ?ra?yti arba atidaryti pried?, kurie gali tur?ti virus?, ir Outlook Express nustat?, kad el. lai?ko priedas ?nesaugus?. Outlook Express 6 SP1 parinktis Neleisti ?ra?yti arba atidaryti pried?, kurie gali tur?ti virus? yra numatytoji. Kai ?i parinktis ?galinta, Outlook Express naudoja Internet Explorer 6 nesaugi? fail? s?ra?? ir Aplanko parink?i? parametr? Patvirtinti atidarym? po atsisiuntimo, kad nustatyt?, ar failas saugus. Bet koks el. lai?ko priedas, kurio failo tipas paskelbtas kaip ?nesaugus?, neatsiun?iamas ir pa?alinama prieiga prie ?io priedo.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Jei esate tikri, kad pried? saugu atsisi?sti ar atidaryti, naudokit?s ?iuo metodu: PASTABA: ?ie veiksmai j?s? kompiuteryje gali skirtis, nes yra kelios Microsoft Windows versijos. Jei jie skiriasi, skaitykite produkto dokumentacij?, kaip ?iuos veiksmus baigti.

I?junkite parinkt?, ?galinan?i? naudoti nesaugi? fail? s?ra??

Nor?dami i?jungti pasirinkt? Neleisti ?ra?yti arba atidaryti pried?, kurie gali tur?ti virus?:
 1. Paleiskite Outlook Express.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Parinktys.
 3. Spustel?kite skirtuk? Sauga, tada spustel?kite, kad i?valytum?te ?ym?s langel? Neleisti ?ra?yti arba atidaryti pried?, kurie gali tur?ti virus?, esant? Apsauga nuo virus?, tada spustel?kite Gerai.

B?SENA

DAUGIAU INFORMACIJOS

SVARBU: pasinaudoj? ?iame straipsnyje apra?ytais metodais gal?site naudoti Outlook Express pridedamus failus. Atsisiunt? failo pried?, prie? j? atidarydami patikrinkite, ar jame n?ra virus?. Nor?dami ?ra?yti failo pried?, kad gal?tum?te patikrinti, ar jame n?ra virus?:
 1. Outlook Express atidarykite el. lai?k?.
 2. Meniu Failas spustel?kite ?ra?yti priedus.
 3. Lauke ?ra?yti ? pasirinkite aplank?, kuriame norite i?saugoti priedus, tada spustel?kite ?ra?yti.
Jei norite gauti papildomos informacijos apie apsaugos nuo virus? funkcij? naudojim? Outlook Express 6, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
291387 Apsaugos nuo virus? priemoni? naudojimas Outlook Express 6 programoje
Jei norite gauti papildomos informacijos apie Internet Explorer nesaugi? fail? s?ra??, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
291369 Informacija apie Internet Explorer 6 nesaugi? fail? s?ra?? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip ?sigyti naujausi? Internet Explorer 6 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
328548 Kaip ?sigyti naujausi? Internet Explorer 6 pakeitim? paket? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
322389 Kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 329570 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. vasario 5 d. - Per?i?ra: 5.1
TAIKOMA
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server (serveris)
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbui kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB329570

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com