หมายเลขบทความ (Article ID): 329570 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากคุณติดตั้ง Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows XP SP1 (ซึ่งทั้งคู่รวม Outlook Express 6 SP1) การเข้าถึงสิ่งที่แนบมากับอีเมลของคุณใน Outlook Express อาจถูกลบ เช่น คุณอาจพบอาการใดๆ ต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณคลิกคลิปหนีบกระดาษในช่องแสดงตัวอย่าง จะไม่สามารถใช้คำสั่ง Save Attachments และ file_name ได้
 • เมื่อคุณเปิดข้อความอีเมล คำสั่ง Save Attachments ไม่สามารถใช้ได้ในเมนู File เขตข้อมูล Attach สูญหายไปจากข้อความอีเมล และข้อความที่ตามมาจะแสดงในแถบแจ้งเตือนข้อความที่ด้านบนของข้อความอีเมล:
  Outlook Express ลบการเข้าถึงสิ่งที่แนบที่ไม่ปลอดภัยต่อไปนี้ในอีเมลของคุณ: file_name1, file_name2

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ตัวเลือก Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus และสิ่งที่แนบมากับอีเมลได้รับการระบุโดย Outlook Express ว่าเป็น "ไม่ปลอดภัย" โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือก Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus มีการใช้ใน Outlook Express 6 SP1 เมื่อมีการใช้คุณลักษณะการป้องกันไวรัส โปรแกรม Outlook Express จะใช้รายชื่อแฟ้มที่ไม่ปลอดภัยของ Internet Explorer 6 และการตั้งค่า Confirm open after download ใน Folder Options เพื่อระบุว่าแฟ้มนั้นปลอดภัยหรือไม่ สิ่งที่แนบมากับอีเมลใดๆ ที่มีประเภทแฟ้มที่รายงานเป็น "ไม่ปลอดภัย" จะไม่ถูกดาวน์โหลดและการเข้าถึงสิ่งที่แนบจะถูกลบไป

การหลีกเลี่ยงปัญหา

หากคุณแน่ใจว่าสิ่งที่แนบมานั้นปลอดภัยในการดาวน์โหลดและเปิด ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้: หมายเหตุ: เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้จึงอาจแตกต่างไปสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ดูคู่มือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำตามขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ

ปิดตัวเลือกเพื่อใช้รายชื่อแฟ้มที่ไม่ปลอดภัย

เมื่อต้องการปิดตัวเลือก Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus :
 1. เปิด Outlook Express
 2. ที่เมนู Tools ให้คลิก Options
 3. คลิก Security แล้วคลิกเพื่อยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus ใน Virus Protectionแล้วคลิก OK

สถานะ

การทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญ: วิธีการต่างๆ ที่อธิบายไว้ในบทความนี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงแฟ้มสิ่งที่แนบในโปรแกรม Outlook Express ได้ ดาวน์โหลดแฟ้มสิ่งที่แนบและสแกนหาไวรัสก่อนที่จะเปิด เมื่อต้องการบันทึกแฟ้มสิ่งที่แนบเพื่อให้สามารถสแกนหาไวรัสได้ก่อนที่จะเปิด:
 1. เปิดข้อความอีเมลใน Outlook Express
 2. ในเมนู File ให้คลิกที่ Save Attachments
 3. ระบุโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกสิ่งที่แนบในช่อง Save To แล้วคลิก Save
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะการป้องกันไวรัสใน Outlook Express 6 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
291387 การใช้คุณลักษณะการป้องกันไวรัสใน Outlook Express 6
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อแฟ้มที่ไม่ปลอดภัยของโปรแกรม Internet Explorer โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
291369 ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อแฟ้มที่ไม่ปลอดภัยในโปรแกรม Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Internet Explorer 6 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
328548 เกี่ยวกับวิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Windows XP โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322389 วิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 329570 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ตุลาคม 2549 - Revision: 4.3
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Keywords: 
kberrmsg kbui kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB329570

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.