ID c?a bi: 329570 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Sau khi ban cai Internet Explorer 6 Goi Dich vu 1 (SP1) hoc Windows XP SP1 (ca hai u co Outlook Express 6 SP1), truy nhp mt s phn inh kem e-mail cua ban trong Outlook Express co th bi loai bo. Vi du; ban co th bt gp bt ky hin tng nao sau y:
 • Khi ban bm vao kep giy trong Xem trc, cac lnh Lu phn inh kem va tn_tp khng co.
 • Khi ban m mt tin nhn e-mail, lnh Lu phn kem theo khng co trn menu Tp, trng inh kem bi mt khoi thng bao e-mail, va thng bao sau c hin thi trn thanh bao thng bao u tin nhn e-mail:
  Outlook Express loai bo truy nhp cac phn inh kem khng an toan sau trong email cua ban: tn_tp1, tn_tp2

NGUYN NHN

Hin tng nay xay ra nu tuy chon Khng cho phep cac phn inh kem c lu hay m vi co th tim n vi-rut c kich hoat, va phn inh kem e-mail c Outlook Express xac inh la "khng an toan". Theo mc inh, tuy chon Khng cho phep cac phn inh kem c lu hay m vi co th tim n vi-rut c kich hoat trong Outlook Express 6 SP1. Khi tinh nng chng vi-rut nay c kich hoat, Outlook Express s dung danh sach tp khng an toan cua Internet Explorer va thit t Xac nhn m sau khi tai xung trong Tuy chon Cp xac inh xem tp co an toan khng. Bt ky phn inh kem e-mail nao co loai tp c thng bao la khng an toan khng c tai xung, va truy nhp vao phn inh kem o bi loai bo.

CCH GI?I QUY?T KHC

Nu ban chc rng phn inh kem an toan tai xung hay m, s dung phng phap sau: CHU Y: Vi co vai phin ban Microsoft Windows nn nhng bc sau co th khac trn may tinh cua ban. Nu vy, hay xem tai liu v san phm cua ban hoan thanh cac bc nay.

Tt Tuy chon S dung Danh sach Tp khng An toan

tt tuy chon Khng cho phep phn inh kem c lu hay m vi co th tim n vi-rut:
 1. Khi ng Outlook Express.
 2. Trn menuCng cu bm Tuy chon.
 3. Bm tab Bao mt, bm bo chon xoa hp kim Khng cho phep phn inh kem c lu hay m vi co th tim n vi-rut bn di Chng vi-rut, sau o bm OK.

T?NH TR?NG

Hanh vi nay la theo thit k.

THNG TIN THM

QUAN TRONG: Phng phap c m ta trong bai vit nay cho phep ban truy nhp vao cac tp inh kem trong Outlook Express. Tai xung cac tp inh kem va quet vi-rut cac tp nay trc khi m. lu cac tp inh kem ban co th quet vi-rut cac tp nay trc khi m.
 1. M tin nhn e-mail trong Outlook Express.
 2. Trn menu Tp, bm Xut.
 3. Chi inh cp ban mun lu phn inh kem trong Lu vao, sau o bm Lu.
bit thm thng tin v tinh nng chng vi-rut trong Outlook Express 6, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
291387 OLEXP: S dung tinh nng chng vi-rut trong Outlook Express 6 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
co thm thng tin v danh sach tp khng an toan cua Internet Explorer, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
291369 Thng tin v Danh sach Tp khng An toan trong Internet Explorer 6 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
bit thm thng tin v cach ly goi dich vu mi nht cho Internet Explorer 6, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
328548 Cach ly Goi Dich vu Mi nht cho Internet Explorer 6 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
bit thm thng tin v cach ly goi dich vu mi nht cho Windows XP, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly Goi dich vu Windows XP mi nht (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 329570 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 4.5
p d?ng
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
T? kha:
kberrmsg kbui kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB329570

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com