Numer ID artykułu: 329632
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano dostępność obsługi sterowników uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) 2.0 w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1.

Więcej informacji

Obsługa magistrali USB 2.0 dla kontrolera hosta zgodnego z interfejsem EHCI (Enhanced Host Controller Interface) jest dostępna w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Jeśli ostatnio zainstalowano na danym komputerze dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows XP, należy postępować zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w tym artykule, aby uzyskać najnowsze sterowniki USB 2.0.

Jak ustalić, czy uaktualnienie jest konieczne

Uaktualnienie obsługi magistrali USB 2.0 nie jest konieczne, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • Zakupiono nowy system obsługujący magistralę USB 2.0, dostarczany z preinstalowanym systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 1. Pierwotny producent sprzętu (OEM) zapewnia dostępność w systemie najnowszego stosu sterowników USB 2.0.
 • Zainstalowano już dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows XP na danym komputerze. Dodana jest nowa dodatkowa karta PCI zgodna ze standardem USB 2.0. W tej sytuacji najnowsze sterowniki USB 2.0 dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP są automatycznie wybierane podczas instalacji sterownika.
 • Nabyty i zainstalowany jest system Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 na dysku CD-ROM.
 • Nabyty jest system od producenta OEM pobierający i preinstalujący dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows XP. Producent OEM zapewnia identyfikację oraz instalację w systemie sterowników USB 2.0 podczas instalacji w trybie graficznego interfejsu użytkownika (GUI).

Jak wykonać uaktualnienie do sterownika rozszerzonego kontrolera hosta USB 2.0 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1

Jeśli komputer obsługuje magistralę USB 2.0 i preinstalowano sterownik USB 2.0 dostarczony przez producenta OEM, można nadal korzystać ze starszych preinstalowanych sterowników USB 2.0. Można to robić nawet po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP.

Aby uaktualnić do sterownika rozszerzonego kontrolera hosta USB 2.0 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1, wykonaj następujące kroki:
 1. Upewnij się, że dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows XP jest zainstalowany. Upewnij się, że uruchomiono komputer ponownie, jeżeli został wyświetlony odpowiedni monit.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc768378.aspx
 2. Otwórz Menedżera urządzeń. Zlokalizuj polecenie Urządzenia według typów.

  Aby otworzyć Menedżera urządzeń, uruchom plik Devmgmt.msc w wierszu polecenia lub wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj.
  2. Rozwiń węzeł Narzędzia systemowe, kliknij pozycję Menedżer urządzeń, a następnie kliknij polecenie Urządzenia według typów w menu Widok.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Kontroler hosta USB 2.0 EHCI, a następnie kliknij polecenie Aktualizuj sterownik.

  Wpis kontrolera hosta USB można odnaleźć w jednej z następujących lokalizacji:
  • Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.
  • Inne urządzenia

   Uwaga: W lokalizacji Inne urządzenia wpis kontrolera hosta USB jest oznaczony etykietą Kontroler Uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) z żółtym wykrzyknikiem.
 4. Kliknij opcję Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij przycisk Zakończ po zakończeniu instalacji.

  Uwaga: Może zostać wyświetlony komunikat o ponowne uruchomienie komputera w celu zakończenia instalacji.

Jak potwierdzić wersje sterowników

Upewnij się, że dostępne są najnowsze sterowniki USB 2.0 dostarczone w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP. Aby to zrobić, zweryfikuj wersję używanego sterownika w następującej tabeli:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
DataWersjaNazwa pliku
29-sie-20025.1.2600.1106 lub nowsze wersjeUsbport.sys
29-sie-20025.1.2600.1106 lub nowsze wersjeUsbhub.sys
29-sie-20025.1.2600.1106 lub nowsze wersjeHccoin.dll
29-sie-20025.1.2600.1106 lub nowsze wersjeUsbehci.sys
Uwaga: Podczas instalowania sterowników USB 2.0 z dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP zastępowane są pochodzące od innych dostawców stosy sterowników USB 2.0 dla dodatkowych kart PCI. Firma Microsoft zaleca usunięcie tych stosów sterowników przed instalacją sterowników USB 2.0 z dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP.

Informacje dla użytkowników zaawansowanych

USB 2.0 jest poprawką oryginalnej specyfikacji USB 1.1. Specyfikacja USB 2.0 została zatwierdzona w kwietniu 2000 roku. Odpowiednia specyfikacja EHCI została ukończona w marcu 2002 roku.

W systemie Windows XP nie uwzględniono obsługi technologii USB 2.0 z następujących przyczyn:
 • Kontrolery hosta zgodne ze specyfikacją EHCI 1.0 o jakości produkcyjnej nie były dostępne.
 • Liczba urządzeń USB 2.0 o jakości produkcyjnej była niedostateczna i nie umożliwiała przeprowadzenia testów.
Instalator dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP został zaprojektowany w celu zaktualizowania wszystkich sterowników i plików uwzględnionych w systemie Windows XP. Sterowniki USB 2.0 nie zostały uwzględnione w systemie Windows XP, dlatego aby uzyskać najnowsze sterowniki, należy po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP wykonać kroki opisane w tym artykule.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o najnowszych artykułach dotyczących technologii USB, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/whdc/connect/usb/default.mspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 329632 - Ostatnia weryfikacja: 25 lipca 2013 - Weryfikacja: 6.0
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbenv kbinfo kbusb KB329632

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com