การจัดคิวข้อความ: การโจมตี RPC ให้การละเมิดการเข้าถึง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 329667 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นใน Mqqm.dll

สาเหตุ

การโจมตี (RPC) การเรียกขั้นตอนระยะไกลทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึง

การแก้ไข

สามารถโหลด hotfix ได้แล้วจาก Microsoft แต่มุ่งหวังให้ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอรุ่นถัดไปกำลังจัดคิวข้อความ Microsoft service pack ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

การแก้ปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อ Microsoft Product Support Services เพื่อรับ hotfix สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของ Microsoft Product Support Services และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.759     280,336 Mq1repl.dll   
  21-Oct-2002 19:38 5.0.0.759     14,096 Mq1sync.exe   
  27-Aug-2002 22:54 5.0.0.756     74,832 Mqac.sys
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.757     215,312 Mqads.dll    
  27-Aug-2002 01:35 5.0.0.756     21,776 Mqbkup.exe    
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.750     76,560 Mqdscli.dll   
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.735     41,744 Mqdssrv.dll   
  21-Oct-2002 19:38 5.0.0.759     98,064 Mqmig.exe    
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.759     265,488 Mqmigrat.dll   
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.740     222,480 Mqoa.dll     
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.748      8,976 Mqperf.dll    
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.758     424,208 Mqqm.dll     
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.756     102,672 Mqrt.dll     
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.759     70,928 Mqsec.dll    
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.756     23,824 Mqupgrd.dll   
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.756     110,352 Mqutil.dll    
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.748     64,784 Msmq.cpl

				

สำหรับ Windows 2000::

สำหรับ Windows XP::

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 329667 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Message Queuing 2.0
 • Microsoft Message Queuing 3.0
Keywords: 
kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbmt KB329667 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:329667

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com