OFFXP: Jak stwierdzić, która wersja dodatku Office XP Multilingual User Interface Pack jest zainstalowana

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 329838 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule jest opisane, jak stwierdzić, która wersja dodatku Microsoft Office XP Multilingual User Interface (MUI) Pack jest zainstalowana na komputerze.

Więcej informacji

Ponieważ do pobrania jest dostępnych kilka wersji dodatku MUI Pack dla pakietu Office XP, konieczne może okazać się ustalenie, która wersja dodatku MUI Pack jest zainstalowana na komputerze lub komputerach w danej organizacji.

Aby stwierdzić, która wersja dodatku MUI Pack jest zainstalowana na komputerze, zastosuj jedną z następujących metod.

Metoda 1: Jak skorzystać z Internetu w celu ustalenia która wersja dodatku MUI Pack jest zainstalowana

Jeśli masz dostęp do Internetu, wykonaj poniższe kroki, aby ustalić, czy dodatek MUI Pack jest zainstalowany na komputerze:
  1. Odwiedź witrynę Product Updates firmy Microsoft w sieci Web:
    http://office.microsoft.com/poland/productupdates/
  2. Poniżej tekstu Check for Office Updates kliknij łącze Go.

    Po zakończeniu procesu wykrywania aktualizacji zostaje wyświetlona lista zalecanych aktualizacji do zatwierdzenia.
  3. Kliknij przycisk Show Installed Updates.
Witryna Product Updates Web raportuje, które aktualizacje są zainstalowane. Jeśli jest zainstalowany dodatek Office XP Service Pack 1 (SP-1) MUI Pack lub Office XP Service Pack 2 (SP-2) MUI Pack, dana aktualizacja jest wyświetlana na stronie Products Update i jest oznaczona jako Already Installed (już zainstalowane).

Metoda 2: Jak ustalić, czy dodatek MUI Pack jest zainstalowany, nie mając dostępu do Internetu

Jeśli nie masz dostępu do Internetu do ustalenia, czy na komputerze jest zainstalowany dodatek MUI Pack użyj narzędzia Office Update Inventory Tool. Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak pobrać narzędzie Office Update Inventory Tool i używać go, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/office/ork/xp/journ/OffUTool.htm
UWAGA: Aby pobrać narzędzie Office Update Inventory Tool musisz znaleźć komputer, który ma dostęp do Internetu. Po pobraniu narzędzia Office Update Inventory Tool z komputera, który ma dostęp do Internetu, skopiuj to narzędzie, a następnie zainstaluj je na żądanym komputerze.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje o dodatku Office XP SP-2 MUI Pack, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://microsoft.com/office/ork/xp/journ/lpksp2.htm

Właściwości

Numer ID artykułu: 329838 - Ostatnia weryfikacja: 4 grudnia 2007 - Weryfikacja: 2.4
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Office XP Professional Edition
  • Microsoft Office XP Developer Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto KB329838

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com