วิธีการตรวจสอบการติดตั้งอยู่ใน Office XP หลายภาษาผู้ใช้อินเทอร์เฟซชุดรุ่นใด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 329838 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของชุด Microsoft Office XP หลายภาษาติดต่อผู้ใช้ (MUI) มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจากมีมากกว่าหนึ่งรุ่นชุด MUI สำหรับ Office XP สามารถดาวน์โหลดได้ คุณอาจต้องกำหนดชุด MUI รุ่นใดติดตั้ง บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ บนคอมพิวเตอร์ในองค์กรของคุณ

ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อกำหนดชุด MUI รุ่นใดติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธีที่ 1: วิธีการที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำหนดถ้ามีการติดตั้งชุด MUI

ถ้าคุณมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดว่า ชุด MUI ได้มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ:
  1. เยี่ยมชมไซต์ของเว็บโปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
    http://office.microsoft.com/productupdates
  2. ภายใต้ข้อความตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงของ Officeคลิกไปยัง.

    หลังจากตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณได้รับรายการของการปรับปรุงที่แนะนำสำหรับการอนุมัติของคุณ
  3. คลิกแสดงการติดตั้งการปรับปรุง.
รายงานไซต์เว็บการปรับปรุงผลิตภัณฑ์มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงใด ถ้ามีบรรจุ MUI Office XP Service Pack 1 (SP-1) หรือ ถ้ามีการติดตั้งชุด MUI ของ Office XP Service Pack 2 (SP-2) การปรับปรุงแสดงอยู่บนหน้าการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงถูกทำเครื่องหมายติดตั้งไว้แล้ว

วิธีที่ 2: วิธีการที่กำหนดถ้าชุด MUI มีการติดตั้งถ้าคุณไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ถ้าคุณไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบว่า มีการติดตั้งชุด MUI บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ใช้เครื่องมือของสินค้าคงคลังที่ปรับปรุง Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด และใช้เครื่องมือของสินค้าคงคลังที่ปรับปรุง Office แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402491033.aspx
หมายเหตุ:: คุณต้องค้นหาคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดเครื่องมือของสินค้าคงคลังที่ปรับปรุง Office หลังจากที่คุณดาวน์โหลดเครื่องมือของสินค้าคงคลังที่ปรับปรุง Office จากคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การคัดลอกเครื่องมือของสินค้าคงคลังที่ปรับปรุง Office และจากนั้น ให้ติดตั้งเครื่องมือบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังพยายามตรวจสอบว่า มีการติดตั้งชุด MUI

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office XP SP-2 MUI Pack เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/orkXP/HA011525231033.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 329838 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office XP Professional Edition
  • Microsoft Office XP Developer Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbhowto kbmt KB329838 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:329838

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com