Paleidus kompiuter? atidaromas ?Notepad? failas, kuriame yra tekstas ?[.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\System32\Shell32.dll,-21787?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 330132 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Paleidus kompiuter? paleid?iama programa ?Notepad? ir ?Windows? darbalaukyje atsiranda vienas arba keli tekstiniai dokumentai, kuriuose yra toliau nurodytos eilut?s:
[.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787

Prie?astis

Taip gali atsitikti d?l toliau nurodyt? prie?as?i?:
 • Viename arba keliuose toliau nurodytuose aplankuose yra failas Desktop.ini; loginis diskas rei?kia login? disk?, kuriame ?diegta ?Windows?:
  • loginis diskas:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
  • loginis diskas:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs
  • loginis diskas:\Documents and Settings\All Users\Start Menu
  ir
 • Faile Desktop.ini yra toliau nurodytos eilut?s:
  [.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, i?bandykite vien? toliau nurodyt? b?d?.

Jei norite, kad 1 b?d? pritaikytume mes, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane. Jei norite ?i? problem? spr?sti patys, pereikite prie skyriaus Leiskite taisyti pa?iam.

Pataisyti u? maneJei norite, kad problema b?t? i?spr?sta automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlyje ?Fix it? nurodytus veiksmus.


Fix this problem
Microsoft Fix it 50641


Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti pateiktas tik angl? k. Ta?iau automatinio taisymo sprendimas veikia ir kit? kalb? ?Windows? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? ?ra?ykite ?flash? atmintin?je arba kompaktiniame diske ir paleiskite j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus Ar pavyko i?spr?sti problem??Leiskite taisyti pa?iam

1 b?das. Panaikinkite fail? Desktop.ini

 1. Paleiskite ?Windows? nar?ykl?.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys, tada spustel?kite skirtuk? Rodymas.
 3. Lauke Papildomi parametrai spustel?dami i?valykite ?ym?s langelius Sl?pti ?inom? fail? tip? pl?tinius ir Sl?pti apsaugotus operacin?s sistemos failus (jei jie nei?valyti), tada spustel?kite Gerai.
 4. Panaikinkite visus Desktop.ini failus, kuriuose yra ?io straipsnio skyriuje ?Po?ymiai? nurodytos eilut?s. Nor?dami tai padaryti:
  1. Raskite toliau nurodytus aplankus, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail? Desktop.ini (jei aplanke yra toks failas), tada spustel?kite Atidaryti:
   • loginis diskas:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
   • loginis diskas:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs
   • loginis diskas:\Documents and Settings\All Users\Start Menu
   loginis diskas rei?kia login? disk?, kuriame ?diegta ?Windows?.
  2. ?sitikinkite, kad faile yra toliau nurodytos eilut?s:
   [.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787
   Jei faile yra ?ios eilut?s, spustel?kite fail? de?iniuoju pel?s mygtuku, spustel?kite Naikinti, o kai b?site paraginti patvirtinti naikinim?, spustel?kite Taip.
 5. Paleiskite kompiuter? i? naujo ir patikrinkite, ar problema i?spr?sta.

2 b?das. Naudodami sistemos konfig?ravimo priemon? (Msconfig.exe) i?junkite paleisties element?

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Vykdyti.
 2. Lauke Atidaryti ?veskite msconfig, tada spustel?kite Gerai.
 3. Spustel?kite skirtuk? Paleistis.
 4. Spustel?dami i?valykite ?ym?s langelius, esan?ius prie vis? stulpelyje Paleisties elementas esan?i? darbalaukis ?ra??, kurie stulpelyje Vieta yra nurodyti kaip Bendroji paleistis elementai ir kurie taip pat yra kurioje nors toliau nurodytoje vietoje (kaip nurodyta stulpelyje Komanda):
  • loginis diskas:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
  • loginis diskas:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs
  • loginis diskas:\Documents and Settings\All Users\Start Menu
 5. Nor?dami i?eiti i? sistemos konfig?ravimo priemon?s, spustel?kite Gerai.
 6. Paleiskite kompiuter? i? naujo ir patikrinkite, ar problema i?spr?sta.

Ar pavyko i?spr?sti problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, kreipkit?s ? palaikymo tarnyb?.
 • Laukiame j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti, koki? problem? kilo taikant ?? sprendim?, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sistemoje ?Windows XP? ?alinti triktis naudojant sistemos konfig?ravimo priemon?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
310560 Kaip sistemoje ?Windows XP? i?taisyti konfig?racijos klaidas naudojant sistemos konfig?ravimo priemon?
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 330132 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. lapkri?io 30 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbprb kbfixme kbmsifixme KB330132

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com