תכונת ההפעלה האוטומטית (AutoRun) או תכונת ההשמעה האוטומטית (AutoPlay) לא פועלות כשמכניסים תקליטור לכונן

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 330135 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע אודות הכנסת שינויים ברישום. לפני שאתה משנה את הרישום, הקפד לגבותו וודא כי ידוע לך כיצד לשחזרו אם מתעוררת בעיה. למידע על אופן הגיבוי, השחזור והעריכה של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור מערכת הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

כאשר מכניסים תקליטור לכונן התקליטורים, ייתכן שתכונת ההפעלה האוטומטית או תכונת ההשמעה האוטומטית לא יפעלו או שלא יהיו זמינות. אולם ייתכן שכונן התקליטורים פועל כהלכה מכל בחינה אחרת.

סיבה

הבעיה עלולה להתעורר, אם יתקיים תנאי אחד או יותר מהתנאים הבאים:
 • במחשב מותקנת גירסת Roxio Easy CD Creator מוקדמת יותר מגירסה 5.02d.
 • תכונת ההשמעה האוטומטית מושבתת במערכת הרישום.
 • כונן התקליטורים משתמש במנהל התקן מיושן.
 • מנהל ההתקן של התקליטור לא תואם ל-Windows XP.
 • אפשרות האבטחה הגבל גישה לתקליטורים עבור משתמשים המחוברים באופן מקומי בלבד מופעלת.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות:
 1. אם Easy CD Creator לא הותקן במחשב, עבור לשלב 3. אם Easy CD Creator הותקן במחשב, הסר אותו.
 2. בדוק כדי לקבוע אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרת, אל תבצע את הפעולות הנותרות. אם הבעיה אינה נפתרת, עבור לשלב 3.
 3. ודא שתכונת ההשמעה האוטומטית מופעלת. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות.

  אזהרה שימוש לא נכון ב'עורך הרישום' עלול לגרום בעיות חמורות שכתוצאה מהן יהיה עליך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה. Microsoft אינה יכולה להבטיח שיהיה באפשרותך לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון ב'עורך הרישום'. השימוש ב'עורך הרישום' מתבצע על אחריותך בלבד.
  1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
  2. הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
  3. אתר את מפתח המשנה הבא ברישום ולחץ עליו:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CDRom
  4. בצע אחת מהפעולות שלהלן:
   • אם הערך עבור Autorun הוא 1, עבור לשלב 3?-e.
   • אם הערך עבור Autorun הוא 0, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Autorun ולאחר מכן לחץ על שנה. בתיבה נתוני ערך, הקלד 1, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  5. אתר את מפתח המשנה הבא ולחץ עליו:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  6. עיין בערך עבור NoDriveTypeAutoRun. ערך של 0xb5 מפסיק את פעולתה של תכונת ההפעלה האוטומטית עבור תקליטורים. על מנת להפעיל את תכונת ההפעלה האוטומטית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על NoDriveTypeAutoRun, לחץ על שנה, הקלד 91 בתיבה נתוני ערך, בחר בהקסדצימאלי ולאחר מכן לחץ על אישור.
  7. צא מעורך הרישום.
 4. ודא שהאפשרות הגבל גישה לתקליטורים עבור משתמשים המחוברים באופן מקומי בלבד לא מופעלת.
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, בתיבה פתח את הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. אתר את מפתח המשנה הבא של הרישום ולחץ עליו:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
  3. בחלונית הימנית, תחת נתונים, אם הערך עבור allocatecdroms הוא 0, עבור לשלב 5.
  4. בחלונית הימנית, תחת נתונים, אם הערך עבור allocatecdroms הוא 1, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על allocatecdroms ולאחר מכן לחץ על שנה.
  5. בתיבה נתוני ערך, הקלד 0, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  6. צא מעורך הרישום.
 5. אם ההפעלה האוטומטית מופעלת ברישום, ודא שמנהל ההתקן של התקליטור מעודכן:
  1. לחץ על התחל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  2. בכרטיסייה חומרה, לחץ על מנהל ההתקנים.
  3. ב'מנהל ההתקנים', הרחב את כונני DVD/תקליטורים ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כונן התקליטורים שברצונך לעדכן. לחץ על עדכון מנהל התקן כדי להפעיל את אשף עדכון החומרה ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שמופיעות על גבי המסך כדי להתקין את מנהל ההתקן העדכני עבור כונן התקליטורים שלך.
 6. בדוק כדי לקבוע אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרת, אל תבצע את הפעולה הנותרת. אם הבעיה אינה נפתרת, עבור לשלב 6.
 7. עיין ברשימת תאימות החומרה של Microsoft כדי לברר אם כונן התקליטורים תואם ל-Microsoft Windows XP. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://winqual.microsoft.com/HCL/Default.aspx?m=x
  אם כונן התקליטורים לא תואם ל-Windows XP, החלף אותו בדגם תואם.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על נושאים קשורים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
314855 ייתכן שתקליטור לא יפעל אוטומטית ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? Microsoft אינה מעניקה אחריות, אם במפורש ואם במשתמע, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 330135 - Last Review: יום שלישי 28 אוגוסט 2007 - Revision: 3.5
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbregistry kbenv kbprb kb3rdparty KB330135

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com