ไดรฟ์ของฉันไม่ปรากฏในมุมมอง Explorer ของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 330140 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อค้นหาแนบฮาร์ดไดรฟ์ USB แฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และดีวีดีไดรฟ์โดยใช้ Windows Explorer คุณอาจสังเกตเห็นว่า บางไดรฟ์จะไม่เห็นใน Windows Explorer หรือไดรฟ์อาจหายไปหลัง จากเวลาสั้น หรือ Windows ดำเนินต่อจากโหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนต ซึ่งอาจมีสาเหตุต่อไปนี้:
 • ไดรฟ์ของคุณไม่มีตัวอักษรไดรฟ์ที่กำหนดในการจัดการดิสก์
 • ไดรฟ์อาจถูกปิดใช้งาน หรือออฟไลน์
 • โปรแกรมควบคุม USB ของคุณอาจเสียหาย
 • คีย์รีจิสทรีที่เสียหายอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี toyour

การแก้ไข

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ดิสก์ไดรฟ์USB แฟลชไดรฟ์ไดรฟ์ซีดีและดีวีดีฮาร์ดไดรฟ์
วิธีที่ 1: เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติสำหรับ Windows รุ่นของคุณ:XXX
วิธีที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดรฟ์มีตัวอักษรชื่อไดรฟ์ที่กำหนดให้ในการจัดการดิสก์XXX
วิธีที่ 3: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดรฟ์ที่เปิดใช้งานXX
วิธีที่ 4: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดรฟ์ไม่ออนไลน์X
วิธีที่ 5: ไดรฟ์ USB ของคุณอาจเสียหายXXX
X
วิธีที่ 6: คีย์รีจิสทรีที่เสียหายอาจเป็นสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีของคุณX

เมื่อต้องการแก้ไข ปัญหาให้ทำตามขั้นตอนในวิธีการที่แสดงด้านล่างโดยเริ่มต้นด้วยวิธีที่ 1 หากขั้นตอนวิธีแก้ปัญหา ที่ยังวิธีถัดไป:

วิธีที่ 1: เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติสำหรับ Windows รุ่นของคุณ:

(วิธีนี้ใช้กับดิสก์ไดรฟ์, USB แฟลชไดรฟ์ หรือ ไดรฟ์ซีดีและดีวีดี)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed


สำหรับผู้ใช้ Windows 7:

ถ้าคุณใช้ Windows 7 รันที่อยู่แล้วภายในตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกการเชื่อมโยงข้างล่าง และทำตามขั้นตอนในบทความนั้น:

เปิดตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์

สำหรับผู้ใช้ Windows Vista:

ถ้าคุณใช้ Windows Vista คลิกการเชื่อมโยงด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด และเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์สำหรับ Windows Vista:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดรฟ์มีตัวอักษรชื่อไดรฟ์ที่กำหนดให้ในการจัดการดิสก์:

(วิธีนี้ใช้กับดิสก์ไดรฟ์, USB แฟลชไดรฟ์ หรือ ไดรฟ์ซีดีและดีวีดี)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed


ถ้าฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ รูปขนาดย่อไดรฟ์ การ์ดหน่วยความจำ หรือหน่วยความจำแฟลชมีการรับรู้ในการจัดการดิสก์ แต่ไม่แสดงใน Windows Explorer ไดรฟ์อาจไม่ได้ถูกกำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ โดย Windows
 1. เปิดการจัดการคอมพิวเตอร์ด้วยการคลิกปุ่มเริ่มคลิกControl Panelและคลิกระบบและความปลอดภัยที่ถูกแสดงตามมุมมองประเภท
 2. คลิกเครื่องมือบริหารระบบและจากนั้น คลิกสองครั้งที่การจัดการคอมพิวเตอร์'

  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
 3. ค้นหาไดรฟ์ที่ไม่มีตัวอักษรไดรฟ์ที่กำหนด และไม่มีป้ายชื่อเป็นระบบสำรอง

  หมายเหตุ:
  ไดรฟ์ระบบสำรองถูกสงวนไว้ โดย Windows
 4. คลิกขวาไดรฟ์ที่ไม่มีป้ายชื่อ และคลิกเปลี่ยนตัวอักษรไดรฟ์และเส้นทาง...
 5. คลิกเพิ่มและจากนั้น คลิกตกลงเพื่อเลือกอักษรชื่อไดรฟ์ที่พร้อมใช้งานครั้งแรก
 6. ถ้าการเปลี่ยนแปลงอักษรไดรฟ์และเส้นทาง...ตัวเลือกไม่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดรฟ์ไม่ออนไลน์
 7. ถ้าไดรฟ์อยู่ในสถานะออฟไลน์ หมายเลขดิสก์คลิกขวา แล้วคลิกออนไลน์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่ม เปลี่ยนแปลงหรือเอาอักษรชื่อไดรฟ์สำหรับWindows 7คลิกการเชื่อมโยงด้านล่างเพื่อดูบทความในเว็บไซต์ของ Microsoft:
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือเอาอักษรชื่อไดรฟ์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่ม เปลี่ยนแปลงหรือเอาอักษรชื่อไดรฟ์สำหรับWindows Vistaคลิกการเชื่อมโยงด้านล่างเพื่อดูบทความในเว็บไซต์ของ Microsoft:
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือเอาอักษรชื่อไดรฟ์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 3: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดรฟ์ที่เปิดใช้งาน

(วิธีนี้ใช้ได้กับดิสก์ไดรฟ์ และ USB แฟลชไดรฟ์)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed


ถ้าไดรฟ์ถูกปิดการใช้ดิสก์จะไม่ปรากฏใน Windows Explorer เมื่อต้องการดูถ้าดิสก์ถูกปิดใช้งานหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปิดใช้งาน:

สำหรับ Windows Vista และ Windows 7 ผู้ใช้:
 1. คลิกเริ่มและพิมพ์ตัวจัดการอุปกรณ์ในกล่องค้นหา
 2. คลิกตัวจัดการอุปกรณ์ในรายการ'แผงควบคุม'
 3. ค้นหารายการดิสก์ไดรฟ์ในรายการ และคลิกที่ลูกศรเล็ก ๆ ทางด้านขวาเพื่อขยายรายการของไดรฟ์
  • ถ้าไดรฟ์ดิสก์ถูกปิดใช้งานคุณจะเห็นไอคอนที่ มีลูกศรชี้ลงเหนือไอคอนของไดรฟ์
  • ถ้าคุณเห็นไอคอนที่ มีมีลูกศรชี้ลงเหนือไอคอนของไดรฟ์ คลิกสองครั้งไอคอน แล้วคลิกปุ่มเปิดใช้งานอุปกรณ์
 4. คลิกถัดไปบนกล่องโต้ตอบการเปิดใช้งานอุปกรณ์คลิกถัดไปและจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
 5. คลิกปิดจากนั้น ปิดหน้าต่างตัวจัดการอุปกรณ์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นไดรฟ์ของไดรฟ์อยู่ในรายการ ไดรฟ์อาจไม่มีการตรวจพบ โดย Windows

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อเปิดใช้งานไดรฟ์ คุณอาจมีดิสก์ไดรฟ์ที่มีข้อบกพร่อง
สำหรับผู้ใช้ที่ Windows XP:
 1. คลิกเริ่มจาก นั้นคลิกขวาMy Computerแล้วคลิกคุณสมบัติ
 2. คลิกแท็บฮาร์ดแวร์และจากนั้น คลิกตัวจัดการอุปกรณ์
 3. ค้นหารายการดิสก์ไดรฟ์ในรายการ และคลิกที่ลูกศรเล็ก ๆ ทางด้านขวาเพื่อขยายรายการของไดรฟ์

  ถ้าไดรฟ์ดิสก์ถูกปิดใช้งานคุณจะเห็นเครื่องหมาย X สีแดงเหนือไอคอนของไดรฟ์

  ถ้าคุณเห็นไอคอนที่ มีเครื่องหมาย X สีแดงเหนือไอคอนของไดรฟ์ คลิกสองครั้งไอคอน แล้วคลิกปุ่มเปิดใช้งานอุปกรณ์
 4. คลิกถัดไปบนกล่องโต้ตอบการเปิดใช้งานอุปกรณ์และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
 5. คลิกปิดจากนั้น ปิดหน้าต่างตัวจัดการอุปกรณ์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นไดรฟ์ของไดรฟ์อยู่ในรายการ ไดรฟ์อาจไม่มีการตรวจพบ โดย Windows

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อเปิดใช้งานไดรฟ์ คุณอาจมีดิสก์ไดรฟ์ที่มีข้อบกพร่อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 4: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดรฟ์ไม่ออนไลน์

(วิธีนี้ใช้ได้กับดิสก์ไดรฟ์)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed


ถ้าไดรฟ์ไม่อยู่ในขณะนี้แบบออฟไลน์ ดิสก์จะไม่ปรากฏใน Windows Explorer เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะปัจจุบันของดิสก์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
 1. เปิดการจัดการคอมพิวเตอร์ ด้วยการคลิกปุ่มเริ่มคลิกControl Panelและคลิกระบบและความปลอดภัย
 2. คลิกเครื่องมือบริหารระบบและจากนั้น คลิกสองครั้งที่การจัดการคอมพิวเตอร์' ถ้าคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
 3. ค้นหาสำหรับไดรฟ์ที่ไม่มีตัวอักษรไดรฟ์ที่กำหนดและ จะไม่ป้ายเป็นระบบสำรอง

  หมายเหตุ ไดรฟ์ระบบการจองจะถูกจอง โดย Windows
 4. คลิกขวาไดรฟ์ และคลิกเปลี่ยนตัวอักษรไดรฟ์และเส้นทาง...คลิกเพิ่มและจากนั้น คลิกตกลงเพื่อเลือกอักษรชื่อไดรฟ์ที่พร้อมใช้งานครั้งแรก
 5. ถ้าการเปลี่ยนแปลงที่ไดรฟ์อักษรและเส้นทาง...ตัวเลือกไม่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดรฟ์ไม่ออนไลน์
 6. ถ้าไดรฟ์อยู่ในสถานะออฟไลน์หมายเลขดิสก์คลิกขวา และคลิกออนไลน์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 5: ไดรฟ์ USB ของคุณอาจเสียหาย

(วิธีนี้ใช้กับไดรฟ์ ฮาร์ดดิสก์ USB แฟลชไดรฟ์ หรือไดรฟ์ซีดีและดีวีดี)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed


ดิสก์ USB ของคุณอาจเสียหาย การตรวจหาดิสก์เสียหาย เสียบดิสก์เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อดูถ้าให้เห็นดิสก์ใน Windows Explorer บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งอยู่

ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวจะยังคงไม่เห็นใน Windows Explorer บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ดิสก์อาจเสียหาย ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์บางรายมีฮาร์ดแวร์การทดสอบซอฟต์แวร์ที่อาจช่วยให้สามารถเข้าถึง และตรวจหาการทดสอบสำหรับการตัดสินค้าจากคลังของฮาร์ดแวร์ แวะไปเว็บไซต์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และค้นหาซอฟต์แวร์ทดสอบใด ๆ ที่เป็นประโยชน์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 6: คีย์รีจิสทรีที่เสียหายอาจเป็นสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีของคุณ

(วิธีนี้ใช้ได้กับซีดีและดีวีดีไดรฟ์)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed


คีย์รีจิสทรีที่เสียหายอาจจะเป็นสาเหตุให้ไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีของคุณไม่ให้มองเห็นได้ โดย Windows การแก้ไขอัตโนมัติจะพร้อมใช้งานเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เมื่อต้องการเรียกใช้ Fix it ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ แสดงไว้ในบทความ KB ต่อไปนี้:
982116 ไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์ของคุณหายไป หรือไม่รู้จัก Windows หรือโปรแกรมอื่น
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คำตอบฟอรัมการสนับสนุน:

เมื่อต้องการดูการสนทนาเกี่ยวกับปัญหานี้ในฟอรัมคำตอบ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-hardware/my-drive-does-not-appear-in-windows-explorer/6921928a-660e-4f59-a8cd-98616e673e4d?tm=1320680572697&page=1&lc=1033

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาเหตุที่เพิ่มเติม


Bitlocker เข้ารหัสลับ:

เมื่อไดรฟ์ภายนอกถูกเข้ารหัสลับ ด้วย BitLocker (บนพีซีที่ใช้ Windows 7) ไดรฟ์อาจไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อเสียบกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (พีซีที่ใช้ Windows XP) อาจมีการคาดหวังผุดขึ้นขอคีย์การเข้ารหัสลับด้วย BitLocker ได้รับ แต่สิ่งนี้เกิดขึ้น

นี้สามารถแก้ไขได้ โดยการถอดรหัสลับ และการปิดใช้งาน BitLocker ในขณะที่เชื่อมต่อกับพีซีแบบแรกใช้ Windows 7 แบบ ไดรฟ์จากนั้นจะสามารถมองเห็นได้ตามที่คาดไว้บนพีซีแบบสองครั้ง

Roxio GoBack:
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าคุณใช้โปรแกรม Roxio GoBack บนฮาร์ดดิสก์ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Roxio GoBack มาสเตอร์บูตเรกคอร์ด (MBR) ที่ปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนชนิดพาร์ติชันบนฮาร์ดดิสก์ ซึ่งสามารถทำให้ไดรฟ์จะไม่สามารถเข้าถึงใน Windows XP แม้ว่าฮาร์ดดิสก์ปรากฏในตัว จัดการอุปกรณ์ และ ในคอนโซลการจัดการดิสก์

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ผู้ติดต่อของ Symantec สำหรับการอัพเดตล่าสุด GoBack

หรือคุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

คำเตือน: ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า คุณสามารถอย่างปลอดภัยให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ติดต่อเอกสารประกอบฮาร์ดแวร์ของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์หรือคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณดำเนินการต่อไป
 1. การกำหนดค่าฮาร์ดดิสก์เป็นต้นแบบหลัก และจากนั้น รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. ปิดการใช้งานของ Roxio GoBack เมื่อต้องทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. กด SPACEBAR เพื่อดูเมนูการเริ่มระบบ GoBack
  2. กด D เพื่อการทำงาน GoBack กด Y เพื่อยืนยัน และจากนั้น กด ENTER สองครั้ง
 3. ปิดคอมพิวเตอร์แล้ว ฮาร์ดิสก์กลับไปเป็นการตั้งค่าคอนฟิกดั้งเดิม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 330140 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 ธันวาคม 2556 - Revision: 11.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbprb kbcip kbmt KB330140 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:330140

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com