Komunikat o błędzie po uruchomieniu komputera „RUNDLL32.EXE - Nie znaleziono punktu wejścia”

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 330159 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Po uruchomieniu komputera może pojawić się jeden lub kilka następujących komunikatów o błędzie:
RUNDLL32.EXE - Nie znaleziono punktu wejścia: Nie znaleziono punktu wejścia procedury ThunkConnect32 w bibliotece dołączanej dynamicznie KERNEL32.dll

RUNDLL - Błąd w NvQTwk Brak wpisu: NvCplDaemon

Przyczyna

Ten problem może wystąpić w przypadku korzystania ze sterownika karty wideo firmy NVIDIA.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować najnowszy sterownik karty wideo firmy NVIDIA. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu pobrania i zainstalowania sterowników firmy NVIDIA, odwiedź następującą witrynę firmy NVIDIA w sieci Web:
http://www.nvidia.com
Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

UWAGA: Jeśli nie można pomyślnie uruchomić komputera, należy użyć funkcji systemu Microsoft Windows XP Ostatnia znana dobra konfiguracja. Po pomyślnym uruchomieniu komputera należy pobrać i zainstalować zaktualizowane sterowniki firmy NVIDIA, a następnie ponownie uruchomić komputer.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące uruchamiania komputera z systemem Microsoft Windows XP przy użyciu funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307852 HOW TO: Start Your Computer by Using the Last Known Good Configuration Feature in Windows XP

Właściwości

Numer ID artykułu: 330159 - Ostatnia weryfikacja: 11 czerwca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbenv kbprb kbdisplay KB330159

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com