Straipsnio ID: 330170 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Visas piktogramas gali tr?kti i? savo kompiuterio. Ta?iau, jei atidarote savo darbalaukio aplank? "Windows Explorer", j?s galite pamatyti savo desktop piktogramos ?iame lange.

Prie?astis

Taip atsitinka, jei Rodyti darbalaukio piktogramas funkcija yra i?jungtas.

Pastaba Jei atnaujinate ankstesn? Windows versij? ? "Windows XP", ir Rodyti darbalaukio piktogramas buvo i?jungtas ankstesn? Windows versij?, ?is parametras palaikoma, ir vartotojo piktogramos pana?u, kad tr?ksta i? darbalaukio. Rodyti Darbalaukio piktogram? nustatymas ignoruojamas ankstesn?se Windows versijose jei aktyvus Desktop yra i?jungtas. Windows XP, Active Desktop visada ?jungtas ir u?drausti negalima.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?junkite Rodyti darbalaukio piktogramas funkcija:
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite darbalauk?.
 2. Nukreipkite ?ymikl? ? Piktogramas i?d?styti pagal.
 3. Spustel?kite Rodyti darbalaukio piktogramas.

B?sena

Tai problema yra dizainas.

Daugiau informacijos

Pagal numatytuosius nustatymus ?jungta funkcija Rodyti darbalaukio piktogramas, u? ?varus ?rengimai, Windows XP, bet ?iuk?lin? yra tik piktogram?, kuri yra pateikti ? desktop. Jei atnaujinate ankstesn? Windows versij? ? "Windows XP", visos vartotojo piktogramos lieka darbalaukyje. Numatyta, kad Mano Kompiuterio, Mano tinklo vietos, Interneto "Explorer", ir Mano dokumentai piktogramos yra daugiau ?d?ti darbalaukio ?varus ?renginiams arba atnaujinimus. Prid?ti ? Mano Kompiuterio, Mano tinklo vietos, Interneto "Explorer", ir Mano dokumentai piktogramos atgal ? savo darbalaukio:
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite darbalauk? ir spustel?kiteYpatyb?s.
 2. D?l to Darbalaukio skirtuk?, spustel?kiteTinkinti darbalauk?.
 3. Pagal Darbalaukio piktogramos, spustel?kite pasirinkti, norite per?i?r?ti piktogramas, ?ym?s langelius.
 4. Spustel?kite gerai du kartus.

Savyb?s

Straipsnio ID: 330170 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
Rakta?od?iai: 
kbprb kbmt KB330170 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 330170

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com