Va?e ikone radne povr?ine u Windows XP sistemu su nestale

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 330170 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi


Sve ikone sa va?e radne povr?ine su nestale. Ipak kada otvorite va?u radnu povr?inu u Windows Explorer-u mo?ete videti va?e ikone sa radne povr?ine u tom prozoru.

Uzrok

Uzrok ovakvog stanja jeste isklju?ena opcija Prika?i ikone radne povr?ine.

Napomena Ako ste nadogradili prethodnu verziju Windows operativnog sistema na Windows XP operativni sistem a opcija Prika?i ikone radne povr?ine je bila isklju?ena u prethodnoj verziji to pode?avanje ?e biti zadr?ano i na Windows XP sistemu. Opcija Prika?i ikone radne povr?ine nije bila primenjivana ako je opcija Active Desktop bila isklju?ena. U sistemu Windows XP, Active Desktop opcija je stalno uklju?ena i ne mo?e biti isklju?ena.

Re?enje


Da biste re?ili ovaj problem uklju?ite opciju Prika?i ikone radne povr?ine:

1. Desni klik mi?em na radnu povr?inu.

2. Izaberite Raspored ikona.

3. Kliknite na Prika?i ikone radne povr?ine.


Status

Ovakvo pona?anje je tako implementirano i sastavni deo je sistema.

Dodatne informacije

Po startnim postavkama sistema, opcija Prika?i ikone radne povr?ine je uklju?ena prilikom ?iste instalacije sistema ali je ikona Korpa za otpatke jedina prikazana na radnoj povr?ini. Ako nadogra?ujete prethodnu verziju Windows sistema na Windows XP sistem, sve korisni?ke ikone ?e ostati na radnoj povr?ini. Po startnim postavkama sistema za ?istu instalaciju i nadogradnju ikone Moj ra?unar, Moja mre?na mesta, InternetExplorer i Moji dokumenti nisu automatski prikazane na radnoj povr?ini. Da biste dodali ikone Moj ra?unar, Moja mre?na mesta, Internet Explorer i Moji dokumenti na radnu povr?inu pratite slede?a uputstva:

1. Desni klik mi?em na radnu povrsinu pa potom klik na Svojstva.

2. Na kartici Radna povr?ina kliknite na Prilagodi radnu povr?inu.

3. U delu Ikone radne povr?ine obele?ite ikone koje ?elite da vidite na radnoj povr?ini.

4. Kliknite dva puta na U redu.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 330170 - Poslednji pregled: 10. jun 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
Klju?ne re?i: 
kbprb KB330170

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com