הודעת שגיאה "כתיבה מושהית נכשלה" בעת ניהול קבצים במערכת Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 330174 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

בעת שמירה או העברה של מסמכים או במהלך פעילויות ניהול קבצים כלליות ב-Windows XP, עלולות להתקבל לסירוגין הודעות השגיאה "כתיבה מושהית נכשלה".

סיבה

הבעיה עלולה להתעורר אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 • התכונה "אפשר כתיבה למטמון בדיסק" מופעלת בדיסק שברשותך.
 • בקר הכונן הקשיח מסוג גישה ישירה משופרת לזיכרון (UDMA) מוגדר באחת מהדרכים הבאות:
  • אתה משתמש בכבל עם מחבר של 40 תילים כדי לחבר את כונן UDMA אל הבקר במקום בכבל הדרוש של 80 תילים ו-40 פינים.
  • הגדרות ה-BIOS שלך מוגדרות לאכוף מצבי UDMA מהירים יותר.

פתרון הבעיה

כדי לפתור את הבעיה:
 1. ודא שבקר הדיסק הקשיח מסוג UDMA משתמש בכבל של 80 תילים ו-40 פינים. לקבלת פרטים על הדרך לבצע זאת, עיין בתיעוד שבמחשב או פנה ליצרן בקר הדיסק הקשיח מסוג UDMA. בצע בדיקה כדי לקבוע אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרת, אל תבצע את הפעולות הנותרות. אם הבעיה אינה נפתרת, עבור לשלב הבא.
 2. אזהרה אל תשנה את הגדרות ה-BIOS אם אינך מכיר היטב את כל ההשפעות של שינוי הגדרות BIOS.

  ודא שהגדרות ה-BIOS שלך לא מוגדרות לאכוף מצבי UDMA מהירים יותר. לקבלת פרטים על הדרך לבצע זאת, עיין בתיעוד שבמחשב או פנה ליצרן המחשב. בצע בדיקה כדי לקבוע אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרת, אל תבצע את הפעולות הנותרות. אם הבעיה אינה נפתרת, עבור לשלב הבא.
 3. בטל את התכונה "אפשר כתיבה למטמון בדיסק":

  הערה ביטול התכונה "אפשר כתיבה למטמון בדיסק" עלולה לגרום לירידה בביצועי הדיסק. מסיבה זו, יתכן שרצוי לפקח על ביצועי המערכת אחרי שתשלים את הפרוצדורה שלהלן.
  1. בסייר Windows, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכונן הקשיח ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  2. לחץ על הכרטיסייה חומרה.
  3. לחץ על הדיסק הקשיח ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  4. לחץ על הכרטיסייה מדיניות.
  5. לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון אפשר כתיבה למטמון על הדיסק ולאחר מכן לחץ אישור פעמיים.
  6. חזור על השלבים c עד e עבור כל אחד מהדיסקים הקשיחים שמותקנים במחשב.

מידע נוסף

בעת הפעלת המחשב, ה-BIOS בודק את ההגדרות הייחודיות-למערכת אשר מאוחסנות בשבב המוליך למחצה המשלים (CMOS). באפשרותך לשנות את ההגדרות האלה בהתאם לשינויים שחלים במחשב או בצרכיך.

לקבלת מידע נוסף על הודעות שגיאה בנוסח File Lock (נעילת קובץ) או Access Denied (הגישה נדחתה) בעת שמירת קבצים בנתיב UNC, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
812937 הודעת שגיאה בנוסח File Lock (נעילת קובץ) או Access Denied (הגישה נדחתה) בעת שמירת קבצים ברשת (יתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כשל של כתיבה מושהית

הנתונים עלולים להיפגם אם התכונה Large System Cache ('מטמון מערכת גדול') זמינה ב-Windows XP. בעיה זו אינה מתרחשת בכל המערכות. הרכיבים העיקריים שעלולים לגרום לנתונים פגומים כוללים:
 • זיכרון מערכת גדול מ-512 מגה. (זיכרון RAM הנפוץ הוא 1 ג'יגה-בית)
 • אמצעי אחסון גדולים של דיסקים מסוג NTFS ואמצעי אחסון גדולים מרובים. (כוננים קשיחים של 60-100 ג'יגה-בתים, אולי במערכי RAID)
 • גרפיקה מסוג AGP עם דרישות גבוהות למשאבי AGP (פתח AGP גדול מזה של ברירת המחדל)
 • העברות קבצים גדולות. בעיה זו מתרחשת כאשר במחשב אוזלים ערכי טבלת העמודים של המערכת. Windows קובע (בעת האתחול) את ברירת המחדל עבור מספר ערכי טבלת העמודים שיש להקצות, בהתאם לכמות הזמינה של זכרון מערכת.
התנאים שלעיל תורמים כולם להגדלת מספר ערכי טבלת העמודים שעל Windows XP לשמור ובמקרים קיצוניים עלולים ערכי טבלת העמודים לאזול. על מנת למנוע בעיה זו, ודא שהאפשרות 'מטמון מערכת' לא מסומנת עבור שימוש בזיכרון.
לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מאפייני מערכת.
 2. לחץ על הכרטיסייה מתקדם ולאחר מכן, תחת ביצועים, לחץ על הגדרות.
 3. תחת אפשרויות ביצועים, לחץ על הכרטיסייה מתקדם.
 4. תחת שימוש בזיכרון, לחץ כדי לסמן את תוכניות אם אינו מסומן כבר.
 5. לחץ על אישור.

דרכים לעקיפת הבעיה

חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן שינוי הרישום. הקפד לגבות את הרישום לפני כל שינוי. ודא שאתה יודע כיצד לשחזר את הרישום במקרה שתתעורר בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
אזהרה שינוי שגוי של הרישום על-ידי שימוש ב'עורך הרישום' או בשיטה אחרת, עלול לגרום לבעיות חמורות. ייתכן כי בעיות אלה יחייבו התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום נעשה על אחריותך הבלעדית.ייתכן שתוכל לעקוף את הבעיה באמצעות הגדלת הערך של ערכי טבלת העמודים. על מנת להגדיל את הערך של ערכי טבלת העמודים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, בתיבה פתח את הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
 3. בחלונית השמאלית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הערך SystemPages ולאחר מכן לחץ על שנה.
 4. בתיבה נתוני ערך, הקלד את הערך הבא: 0xFFFFFFFF ולאחר מכן לחץ על אישור:
 5. צא מ'עורך הרישום'.
הערה0xFFFFFFFF הוא הערך הבטוח ביותר, אולם ערך גדול מזה של ברירת המחדל אך נמוך מהערך המרבי עשוי לספק תוצאות טובות יותר.

מאפיינים

Article ID: 330174 - Last Review: יום חמישי 17 אוגוסט 2006 - Revision: 2.4
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kberrmsg kbprb KB330174

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com