ID articol: 330182 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

Simptome

După ce faceți upgrade pentru computer la Windows XP, este posibil să primiți următorul mesaj de eroare Stop când porne?te computerul:
STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x804E518E, 0xFC938104, 0xFC937E04)
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED

WUSB54GCx86.sys- Baza de adresă 92D89498 la 92D7c000, Marcaj de dată 45c04cc9
Notă Parametrii ?i numele de fi?iere din acest mesaj de eroare pot să difere în funcție de cauza erorii Stop. Numele de fi?ier din cel de-al doilea rând al mesajului de eroare, WUSB54GCx86.sys, este un exemplu de fi?ier driver care poate să cauzeze eroarea.

Acest articol discută despre șapte metode pentru rezolvarea problemei. Prima metodă este destinată utilizatorilor de computer începători ?i intermediari. Celelalte șase metode sunt destinate utilizatorilor avansați de computer.

Deoarece acest articol con?ine pa?i care implică repornirea computerului, este posibil să fie mai simplu de urmat pa?ii dacă imprima?i mai întâi acest articol.

Cauză

Această problemă se poate produce dacă un fir de sistem generează o excepție care nu este tratată de către rutina de gestionare a erorilor. Această excep?ie poate fi cauzată de oricare dintre următoarele:
 • Dacă această problemă se produce la prima repornire din timpul instalării Windows sau după ce se termină instalarea, este posibil să nu existe suficient spațiu pe hard disk pentru a executa Windows XP.
 • Este posibil ca sistemul BIOS al computerului să fie incompatibil cu Windows XP sau acesta poate necesita actualizare.
 • Driverele adaptorului video pot fi incompatibile cu Windows XP.
 • Un driver de dispozitiv sau un serviciu de sistem poate fi deteriorat.
 • Dacă problema este asociată cu fișierul Win32k.sys, aceasta poate fi provocată de un program terț de control la distanță.

Rezoluție

Utiliza?i instrumentul Tehnologie Windows de raportare a erorilor

Pute?i utiliza instrumentul Tehnologie Windows de raportare a erorilor pentru a ne trimite informa?ii despre eroare ?i a ob?ine informa?ii despre orice remediere sau solu?ie de evitare disponibilă. Urmați acești pași pentru a utiliza instrumentul Tehnologie Windows de raportare a erorilor:
 1. Când fereastra Tehnologie Windows de raportare a erorilor apare pe computer, face?i clic pe Trimitere raport de eroare pentru a ne trimite raportul de eroare.
 2. În fereastra de confirmare care apare după ce ne trimiteți raportul de eroare, faceți clic pe Mai multe informații. Aceasta vă ajută să găsi?i orice remedieri disponibile pentru problemă sau informa?ii despre solu?ii de evitare a problemei.
 3. Dacă nu este disponibilă o remediere sau o soluție de evitare, utilizați secțiunea „Depanare complex㔠pentru a încerca să rezolvați această problemă. Dacă nu sunte?i familiarizat cu depanarea complexă, poate dori?i să contacta?i Asisten?a. Pentru informa?ii despre modul de contactare a serviciilor de asisten?ă, vizita?i următorul site web Microsoft:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=ro

Depanare complexă

Utilizați următoarele metode, în ordinea în care sunt prezentate:

Metoda 1: Asigura?i-vă că ave?i spațiu suficient pe hard disk

Mai întâi, asigurați-vă că aveți spațiu suficient pe hard disk. Eroarea Stop poate fi cauzată de spațiul insuficient pe hard disk.

Dacă pute?i utiliza modul de siguran?ă sau Consola de recuperare pentru a porni computerul, ?terge?i orice fi?iere temporare inutile, fi?ierele Internet memorate în cache, fi?ierele de rezervă pentru programe ?i fi?ierele care con?in fragmente de fi?iere salvate din scanări de disc (fi?iere .chk). De asemenea, pute?i să instalați Windows XP pe un alt hard disk care are mai mult spațiu liber.

Dacă nu reu?i?i să porni?i computerul, face?i salt la următoarea metodă pentru a actualiza sistemul BIOS al computerului.

Pentru informații suplimentare despre modul de siguran?ă sau Consola de recuperare, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:
315222 O descriere a opțiunilor de inițializare în Modul protejat din Windows XP
314058 Descrierea Consolei de recuperare Windows XP

Metoda 2: Actualiza?i sistemul BIOS al computerului

Dacă golirea spa?iului de pe hard disk nu a rezolvat problema, este posibil ca sistemul BIOS să necesite actualizare. Utiliza?i articolele cu informa?ii de contact pentru distribuitorii hardware și software listate în sec?iunea „Referințe” pentru a contacta producătorul computerului pentru a obține cea mai recentă actualizare a sistemului BIOS.

Notă Când actualiza?i sistemul BIOS, poate fi necesar să dezactiva?i temporar op?iunile de memorie BIOS, cum ar fi memorarea în cache sau umbrirea.

Metoda 3: Dezactiva?i sau actualiza?i driverele de dispozitiv

Dacă a?i reu?it actualizarea BIOS ?i problema persistă, este posibil ca driverele adaptorului video de pe computer să necesite actualizare sau dezactivare. Urmați acești pași pentru a depana driverele adaptorului video:
 1. Dacă în mesajul de eroare Stop este menționat numele unui driver, dezactivați sau eliminați respectivul driver.
  • Dacă eroarea se produce în timpul secvenței de pornire și partiția de sistem utilizează sistemul de fișiere NTFS, este posibil să reu?i?i utilizarea modului de siguran?ă pentru a redenumi sau șterge driverul defectuos.
  • Dacă driverul este utilizat ca parte a procesului de pornire a sistemului în modul de siguran?ă, trebuie să utiliza?i Consola de recuperare pentru a porni computerul.
 2. Dacă mesajul de eroare Stop nu indică un driver specific, actualiza?i driverele adaptorului video la cele mai recente versiuni.
 3. Dezactivați sau eliminați orice driver sau serviciu recent adăugat.
 4. Consulta?i Lista Microsoft de compatibilită?i hardware (HCL) pentru a determina dacă dispozitivele PCI din computer sunt compatibile cu Windows XP. Pentru informa?ii despre lista HCL, vizita?i următorul site Web Microsoft:
  http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx

Metoda 4: Elimina?i driverele nesemnate

Dacă a?i actualizat driverele adaptorului video ?i problema persistă sau dacă nu pute?i porni Windows în modul de siguran?ă, problema poate fi cauzată de un alt driver, nesemnat. Eliminați toate driverele care nu sunt semnate digital de Microsoft. Pentru informa?ii suplimentare privind modul de a realiza aceasta, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
316434 Cum se efectuează o depanare prin pornire minimală a sistemului în Windows XP (Poate fi în engleză)

Metoda 5: Elimina?i toate driverele terțe

Este posibil să nu reu?i?i să determina?i care driver terț provoacă eroarea. Dacă eliminarea driverelor nesemnate nu rezolvă problema, încerca?i să muta?i toate fi?ierele de drivere ter?e din folderul %Windir%\System32\Drivers într-o altă loca?ie. Urmați acești pași pentru a muta fișierele de drivere terțe:
 1. Utilizați Consola de recuperare pentru a porni computerul sau porniți computerul dintr-o instalare diferită de Windows dacă ați efectuat o instalare paralelă de Windows.
 2. Creați un folder temporar pentru a organiza fișierele de drivere. De exemplu, pute?i crea c:\DriverTemp.
 3. Muta?i toate fi?ierele care nu au o dată de creare pentru Windows XP de 13/8/2001 din folderul %Windir%\System32\Drivers în folderul temporar creat în pasul 2.

  Aten?ie În cazul în care computerul se bazează pe drivere de controler IDE sau SCSI ter?e pentru func?ionare corectă, trebuie să identifica?i fi?ierele de drivere respective ?i să le lăsa?i în folderul %Windir%\System32\Drivers.
 4. Reporniți computerul.
 5. Continuați programul de instalare Windows. Pute?i adăuga fi?ierele de drivere înapoi în computer câte unul o dată pentru a identifica driverul defectuos.

Metoda 6: Elimina?i serviciile de control la distan?ă ter?e

Dacă problema persistă după ce a?i utilizat metodele anterioare ?i mesajul de eroare Stop con?ine numele de fi?ier Win32k.sys în locul unui nume de fi?ier de driver, problema poate fi cauzată de un program de control la distan?ă ter?. Pentru a elimina serviciul, utilizați Consola de recuperare pentru a porni computerul, apoi ștergeți fișierul de serviciu de control la distan?ă ter?.

URMĂTORII PAȘI

Dacă întâmpina?i în continuare probleme similare celei descrise în acest articol, problemele pot fi cauzate de situa?ii care nu sunt descrise în acest articol. Am inclus o listă de articole care discută probleme similare, pe care le pute?i examina pentru a încerca să rezolva?i problema:
315222 O descriere a opțiunilor modului de pornire sigură din Windows XP
314058 Descrierea Consolei de recuperare Windows XP
308041 Resurse pentru depanarea problemelor de pornire în Windows XP
Pentru informații suplimentare despre alți pași ce se pot utiliza pentru depanare, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:
314063 Depanarea unei erori Stop 0x0000000A în Windows XP
Dacă aceste articole nu vă ajută să rezolva?i problema sau dacă întâmpina?i simptome diferite de cele descrise în acest articol, pute?i să căuta?i mai multe informa?ii în Baza de cuno?tin?e Microsoft. Pentru a căuta în Baza de cunoștințe Microsoft, vizitați următorul site web Microsoft:
http://support.microsoft.com/?ln=ro
Apoi, tastați textul mesajului de eroare pe care îl primiți sau tastați o descriere a problemei în câmpul Căutare în articolele de asisten?ă (KB).

Dacă problemele persistă după ce utiliza?i aceste metode ?i aceste articole, face?i clic pe următorul link pentru a contacta Asisten?a:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=ro

Informații suplimentare

Dacă următoarele condiții sunt adevărate, problema poate fi provocată de o incompatibilitate hardware cu Windows XP, deoarece toate driverele instalate sunt drivere Windows XP:
 • Primiți eroarea STOP 0x7E la prima pornire a computerului.
 • Primiți eroarea STOP 0x7E după ce executați programul de instalare.
 • Nu ați instalat drivere terțe în timpul instalării Windows.
Totuși, dacă primiți eroarea STOP 0x7E după ce faceți upgrade de la Windows 2000 Professional sau dacă ați adăugat recent un nou dispozitiv hardware, această problemă poate fi cauzată de un driver sau un dispozitiv hardware incompatibil.

Referințe

Pentru informa?ii despre modul de contactare a producătorului, face?i clic pe numărul de articol corespunzător din lista următoare pentru a vizualiza articolul din Baza de cuno?tin?e Microsoft:
65416 Informațiile de contact ale distribuitorilor de hardware și software, A-K (Poate fi în engleză)

60781 Informațiile de contact ale distribuitorilor de hardware și software, L-P (Poate fi în engleză)

60782 Informații de contact ale distribuitorilor de hardware și software, Q-Z (Poate fi în engleză)
Pentru informații suplimentare despre modul de dezactivare a unui serviciu care împiedică pornirea Windows, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:
310602 Despre modul de dezactivare a unui serviciu care împiedică pornirea Windows (Poate fi în engleză)
Pentru mai multe informații despre driverele adaptorului video în modul de siguranță, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:
292460 Cum se depanează driverul adaptorului video în modul de siguran?ă din Windows XP (Poate fi în engleză)

Proprietă?i

ID articol: 330182 - Ultima examinare: 10 iunie 2013 - Revizie: 3.1
Se aplică la:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Cuvinte cheie: 
kbtshoot kbresolve kbenv kberrmsg kbprb KB330182

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com