Numer ID artykułu: 330184 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Po uruchomieniu komputera lub uaktualnieniu systemu do wersji Microsoft Windows XP mogą być wyświetlane następujące komunikaty o błędach:
Nieprawidłowy plik Boot.ini
Nie można uruchomić systemu Windows, ponieważ brakuje następującego pliku lub jest on uszkodzony:

Windows\System32\Hal.dll

Przyczyna

Ten problem może występować, jeśli w systemie brakuje pliku Boot.ini, jest on uszkodzony lub zawiera nieprawidłowe wpisy.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy uruchomić komputer z poziomu dysku CD systemu Windows XP, uruchomić konsolę odzyskiwania i użyć narzędzia Bootcfg.exe w celu odtworzenia pliku Boot.ini. Aby to zrobić, należy wykonać następujące czynności:
 1. Skonfiguruj komputer tak, aby był uruchamiany z poziomu dysku CD-ROM/DVD-ROM. Aby uzyskać odpowiednie instrukcje, skorzystaj z dokumentacji komputera lub skontaktuj się z jego producentem.
 2. Włóż dysk CD-ROM systemu Windows XP do stacji dysków CD-ROM/DVD-ROM, a następnie uruchom komputer ponownie.
 3. Po wyświetleniu komunikatu „Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD” naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD-ROM systemu Windows XP.
 4. Po wyświetleniu komunikatu „Instalator — Zapraszamy” naciśnij klawisz R, aby uruchomić konsolę odzyskiwania.
 5. Jeśli na komputerze skonfigurowano podwójny lub wielokrotny rozruch, wybierz instalację, do której chcesz uzyskać dostęp w konsoli odzyskiwania.
 6. Gdy pojawi się monit, wpisz hasło administratora, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. W wierszu polecenia wpisz bootcfg /list, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Na ekranie zostanie wyświetlona lista wpisów z aktualnego pliku Boot.ini.
 8. W wierszu polecenia wpisz bootcfg /rebuild, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Użycie tego polecenia powoduje przeskanowanie dysków twardych komputera w poszukiwaniu instalacji systemów Windows XP, Microsoft Windows 2000 i Microsoft Windows NT i wyświetlenie wyników skanowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać instalacji systemów Windows do pliku Boot.ini. Na przykład wykonanie poniższych czynności pozwala dodać instalację systemu Windows XP do pliku Boot.ini:
  1. Po wyświetleniu komunikatu przypominającego poniższy naciśnij klawisz T:
   Całkowita liczba zidentyfikowanych instalacji systemu Windows: 1

   [1] C:\Windows
   Czy dodać instalację do listy rozruchu? (Tak/Nie/Wszystkie)
  2. Spowoduje to wyświetlenie komunikatu podobnego do następującego:
   Wprowadź identyfikator ładowania
   To jest nazwa systemu operacyjnego. Gdy ten komunikat zostanie wyświetlony, wpisz nazwę systemu operacyjnego i naciśnij klawisz ENTER. Ta nazwa to Microsoft Windows XP Professional lub Microsoft Windows XP Home Edition.
  3. Spowoduje to wyświetlenie komunikatu podobnego do następującego:
   Wprowadź opcje ładowania systemu operacyjnego
   Po wyświetleniu tego komunikatu wpisz polecenie /fastdetect, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Uwaga Instrukcje wyświetlane na ekranie mogą być inne w różnych konfiguracjach komputera.
 9. Wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zamknąć konsolę odzyskiwania. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Zaktualizowana lista rozruchu zostanie wyświetlona pod komunikatem „Wybierz system operacyjny do uruchomienia”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Bootcfg.exe, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291980 Omówienie polecenia Bootcfg i jego zastosowań (strona może być w języku angielskim)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konsoli odzyskiwania, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
289022 Jak edytować plik Boot.ini w systemie Windows XP
307654 JAK: Instalowanie i korzystanie z Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 330184 - Ostatnia weryfikacja: 10 czerwca 2013 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbenv kberrmsg kbprb KB330184

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com