คำอธิบายคอมพิวเตอร์ปรากฏก่อนชื่อคอมพิวเตอร์ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 330193 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Windows XP คำอธิบายของคอมพิวเตอร์อาจปรากฏก่อนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และชื่อของคอมพิวเตอร์อาจปรากฏขึ้นระหว่างวงเล็บ ในตัวอย่างต่อไปนี้:
computer_description(computer_name)

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดของ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
Windows XP:
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  10-Jul-2003 19:42 6.0.2800.1242  8,242,176 Shell32.dll   
  08-Jul-2003 18:31 5.1.2600.1243   557,568 Xpsp2res.dll   
windows XP 64-บิต Edition
  Date     Time  Version      Size  File name   Platform
  ----------------------------------------------------------------------
  10-Jul-2003 19:43 6.0.2800.1242 14,375,424 Shell32.dll  IA-64
  03-Jul-2003 17:51 6.0.2800.1242  8,242,176 Wshell32.dll  x86
  08-Jul-2003 18:31 5.1.2600.1243   557,568 Wxpsp2res.dll x86
  08-Jul-2003 18:31 5.1.2600.1243   557,056 Xpsp2res.dll  IA-64 

คำแนะนำในการติดตั้ง

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ทำตามขั้นตอนการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วน

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหา และจากนั้น คลิกที่คีย์ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรีอย่างใดอย่างหนึ่ง:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:ToggleCommentPositionแล้ว กด ENTER
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ประเภท:1แล้ว คลิกตกลง.
 7. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 8. ประเภท:ShowDriveLettersFirstแล้ว กด ENTER
 9. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 10. ประเภท:2แล้ว คลิกตกลง.
ค่ารีจิสทรีมีผลต่อไปนี้:

คีย์: ToggleCommentPosition
ชนิด: DWORD
ค่า: 1 หรือ 0
ถ้ามีค่าเป็น 0, Windows ใช้"share_nameบนcomment_text(computer_name) (drive_letter)."

ถ้าค่าเป็น 1, Windows ใช้"share_nameบนcomputer_name(comment_text) (drive_letter)."
คีย์: ShowDriveLettersFirst
ชนิด: DWORD
ค่า: 1,2 หรือ 4
ถ้าค่าเป็น 1 อักษรชื่อไดรฟ์จะแสดงเป็นอันดับแรกสำหรับไดรฟ์ระยะไกล
ถ้าค่าเป็น 2 ตัวอักษรชื่อไดรฟ์จะไม่แสดงขึ้น
ถ้าค่าเป็น 4 อักษรชื่อไดรฟ์จะแสดงเป็นอันดับแรกสำหรับไดรฟ์ทั้งหมด
รายการรีจิสทรีนี้สามารถนำไปใช้ ในนโยบายเครื่องจักรต่อ หรือ นโยบายผู้ใช้ต่อ โดยใช้หนึ่งในคีย์ย่อยต่อไปนี้:
 • สำหรับนโยบายเครื่องจักรต่อ คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
 • สำหรับนโยบายผู้ใช้ต่อ คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
ถ้าคีย์รีจิสทรีของเครื่องจักรต่ออยู่ ใช้ก่อนหน้าเหนือการตั้งค่าผู้ใช้ต่อ สำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ ผู้ใช้ปัจจุบันต้องออกจากคอมพิวเตอร์ แล้วล็อกอินเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์

ใน Windows Vista คุณยังสามารถใช้การ ShowDriveLettersFirst และรายการรีจิสทรี ToggleCommentPosition เพื่อตั้งค่าลำดับการแสดงผล อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณตั้งค่ารายการ ShowDriveLettersFirst เท่านั้นภายใต้คีย์รีจิสทรี HKEY_LOCAL_MACHINE การตั้งค่าจะไม่มีผลหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกของโฟลเดอร์ คุณต้องตั้งค่ารายการ ShowDriveLettersFirst ภายใต้คีย์รีจิสทรี HKEY_LOCAL_MACHINE และคีย์รีจิสทรี HKEY_CURRENT_USER

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 330193 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbmt KB330193 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:330193

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com