ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Windows 2000: เกิดข้อผิดพลาด "STOP: c000021a (ข้อผิดพลาดร้ายแรงของระบบ)"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 330303 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
ปัญหาซึ่งอธิบายไว้ในส่วน "อาการ" สามารถเกิดขึ้นได้ในรุ่นอื่นๆ ของ Windows เมื่อต้องการค้นหาบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่คุณจะนำไปใช้งาน โปรดดูที่ส่วน "ปัญหาที่คล้ายกันและวิธีแก้ปัญหา"
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบโดเมนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 กล่องโต้ตอบ ข้อผิดพลาด Winlogon จะปรากฏเป็นเวลาสั้นๆ และคุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงักต่อไปนี้:
STOP: c000021a (ข้อผิดพลาดร้ายแรงของระบบ)
กระบวนการ Windows Logon Process System สิ้นสุดลงโดยไม่คาดหมายพร้อมกับมีสถานะ 0xc0000005 (0x0000000 0x00000000) ระบบจะถูกปิดลง

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN) ของคอมพิวเตอร์ของคุณมีความยาวถึง 200 ไบต์ ในระหว่างการเข้าสู่ระบบ จะมีการเขียนหนึ่งอักขระที่มีการจัดสรรเกิน 200 ไบต์ และมีความเสียหายของฮีปเกิดขึ้น

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
260910 วิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม
  ---------------------------------------------------------
  24-ต.ค.-2545 01:33 5.0.2195.6102  46,864  Secur32.dll

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ให้สั้นกว่าเดิมหนึ่งอักขระ เมื่อคุณทำเช่นนั้น FQDN จะมีความยาวน้อยกว่า 200 อักขระและไม่เกิดความเสียหายฮีป เนื่องจากคุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบโดเมน ให้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบของเครื่อง เพื่อเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows 2000 Datacenter Server โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
265173 Datacenter Program และผลิตภัณฑ์ Windows 2000 Datacenter Server (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ปัญหาที่คล้ายกันและวิธีแก้ปัญหา

หากคุณยังประสบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ คุณอาจมีปัญหาที่เหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันบ้าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คล้ายกันใน Windows 2000 หรือ Windows XP และวิธีแก้ปัญหา โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
156669 วิธีแก้ปัญหาข้อผิดพลาด "STOP 0xC000021A" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
823736 คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มระบบใหม่โดยไม่คาดหมายเมื่อคุณกด CTRL+ALT+DELETE เพื่อปลดล็อกคอมพิวเตอร์ของคุณ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
811412 การติดตั้ง Internet Information Services อาจทำให้เกิดปัญหาใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
318666 นโยบายการดูแลรักษา Internet Explorer อาจทำให้เกิดปัญหาการเข้าใช้งานใน Winlogon (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
316503 GoBack ทำให้เกิดข้อผิดพลาด Stop C000021a
311804 คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ตอบสนอง เมื่อคุณเข้าสู่เซสชันของบริการเทอร์มินัล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
308299 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x21a" จะเกิดขึ้นหากคุณดาวน์โหลดรูป RIPrep (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
หากบทความฐานความรู้ของ Microsoft เหล่านี้ไม่สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาได้ หรือหากคุณพบอาการที่ต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรดค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในฐานความรู้ของ Microsoft เมื่อต้องการค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/?ln=th
แล้วพิมพ์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ หรือพิมพ์คำอธิบายปัญหาไว้ในเขตข้อมูล ค้นหาบริการสนับสนุน (KB)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 330303 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ธันวาคม 2550 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbqfe kbwin2ksp4fix kbhotfixserver kbresolve KB330303

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com