מופיע חלון של Messenger Service ובו פרסום מהאינטרנט

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 330904 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

פרסומת מהאינטרנט עשויה להופיע בחלון של Messenger Service. הפרסומת מכילה טקסט דומה לטקסט שלהלן:
Messenger Service
הודעה מאת מקור אל שם_המחשב_שלך.שם_ספק_האינטרנט_שלך ביום תאריך שעה
טקסט ההודעה
הודעות אלה מוכרות גם בכינוי "דואר זבל של messenger".

סיבה

בעיה זו עשויה להתעורר בעת קבלת הודעת net send מאדם המשתמש ב-Messenger service ב-Windows. שירות Messenger service הוא שירות של מערכת ההפעלה Windows המשדר הודעות net send והודעות הנשלחות באמצעות שירות ההתראות בין מחשבי לקוח לשרתים. לדוגמה, מנהלי רשת משתמשים בשירות Messenger service לשליחת התראות ניהוליות למשתמשי הרשת. תוכנת Windows ותוכנות נוספות עשויות גם הן לעשות שימוש בשירות Messenger service. לדוגמה, מערכת Windows עשויה לעשות שימוש בשירות זה כדי ליידע על סיום משימת הדפסה או כאשר מתרחשת הפסקת חשמל ואספקת המתח למחשב עוברת אל מערכת האל-פסק (UPS). תוכנית האנטי-וירוס שלך עשויה לעשות שימוש בשירות Messenger service כדי לשלוח לך הודעות. השירות Messenger service אינו קשור לדפדפן האינטרנט, לתוכנית הדואר האלקטרוני, ל-Windows Messenger או ל-MSN Messenger. הבעיה עשויה להתעורר כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
 • השירות Messenger service מופעל.
 • שירות קריאה לפרוצדורה מרוחקת (RPC) מופעל.
 • תעבורת שידורים נכנסים של NetBIOS? (NetBIOS באמצעות TCP/IP) ושל UDP מופעלת עבור חיבור האינטרנט.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, התקן או הפעל חומת אש החוסמת תעבורת שידורים נכנסים של NetBIOS? ושל UDP. השיטה שבה תשתמש לפתרון בעיה זו תלויה במערכת ההפעלה שברשותך ובצורת החיבור לאינטרנט. בסעיפים הבאים מובאות דוגמאות של מספר תצורות שונות ודרכים אפשריות לפתרון.

חיבור ישיר לאינטרנט

אם אתה משתמש במחשב בודד המחובר לאינטרנט באופן ישיר (באמצעות מודם כבלים, מודם DSL או מודם חיוג למשל), התקן חומת אש וחסום תעבורת שידורים נכנסים של NetBIOS? ושל UDP.

שימוש במערכת Windows XP

אם אתה משתמש במערכת Windows XP ומתחבר לאינטרנט באופן ישיר (באמצעות מודם כבלים, מודם DSL או מודם חיוג למשל), התקן את חבילת השירות Windows XP Service Pack 1 (SP1)? והפעל את התכונה 'חומת האש של חיבור לאינטרנט?'. כברירת מחדל, ההתקנה של החבילה Windows XP SP1 מאפשרת לתכונה 'חומת האש של חיבור לאינטרנט'? לחסום את כל התעבורה הנכנסת (שידור ליעד בודד, שידור לקבוצה ושידור לקהל הרחב). כברירת מחדל, אם התקנת את חבילת השירות Windows XP Service Pack 2 (SP2)?, התכונה 'חומת האש של Windows' מופעלת.

לקבלת מידע נוסף על שינוי זה באופן החסימה על-ידי 'חומת האש של חיבור לאינטרנט' במערכת Windows XP SP1, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
329928 התכונה 'חומת האש של חיבור לאינטרנט' חוסמת כעת תעבורה לא רצויה של שידור ליעד בודד, שידור לקבוצה ושידור לקהל הרחב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף אודות הדרך להשגת Windows XP SP1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322389 כיצד לקבל את מהדורת ה-service pack האחרונה של Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת פרטים נוספים על הפעלת 'חומת האש של חיבור לאינטרנט', לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
283673 כיצד להפעיל או להשבית את חומת האש ב- Windows XP ?

שימוש במערכת Windows 2000

אם אתה משתמש במערכת Windows 2000 ומתחבר לאינטרנט ישירות (באמצעות מודם כבלים, מודם DSL או מודם חיוג למשל), השג והתקן תוכנית חומת אש של ספק חיצוני, החוסמת תעבורת שידורים נכנסים של NetBIOS ושל UDP. לקבלת פרטים נוספים על חומות אש, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/athome/security/viruses/fwbenefits.mspx

חיבור לאינטרנט באמצעות רשת קטנה בניהולך

אם הרשת שברשותך עושה שימוש בחיבור משותף כדי לאפשר למספר מחשבים גישה לאינטרנט, התקן או הפעל את חומת האש רק בחיבור האינטרנט המשותף.

שימוש במערכת Windows XP עם חיבור אינטרנט משותף

אם אתה משתמש בחיבור אינטרנט משותף במערכת Windows XP כדי לאפשר למספר מחשבים גישה לאינטרנט, התקן את החבילה Windows XP SP1 במחשב המארח את חיבור האינטרנט המשותף והפעל את חומת האש של חיבור לאינטרנט רק במחשב המארח את חיבור האינטרנט המשותף.

שימוש במערכת Windows עם התקן חומרה של חיבור אינטרנט משותף

אם אתה משתמש בנתב או בהתקן חומרה אחר כדי לאפשר למספר מחשבים גישה לאינטרנט, הגדר את תצורת ההתקן של החיבור המשותף באופן שיחסום תעבורת שידורים נכנסים של NetBIOS ושל UDP. פנה אל היצרן החיצוני של התקן החיבור המשותף לקבלת מידע נוסף.

חיבור לאינטרנט באמצעות רשת שאינה בניהולך

אם אתה מתחבר לאינטרנט באמצעות רשת ארגונית, או אם ספק האינטרנט (ISP) שלך משתמש בחומת אש, בקש ממנהל המערכת להגדיר את חומת האש כך שתחסום תעבורה נכנסת של NetBIOS ושל UDP. פנה למנהל המערכת או לספק האינטרנט לקבלת מידע נוסף.

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף את הבעיה, השבת את השירות Messenger service. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה (או הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה).
 2. לחץ פעמיים על כלי ניהול.
 3. לחץ פעמיים על שירותים.
 4. לחץ פעמיים על Messenger.
 5. ברשימה סוג הפעלה, לחץ על לא זמין.
 6. לחץ על הפסק ולאחר מכן לחץ על אישור.
הערה אם השירות Messenger service מופסק, הודעות של שירות ההתראות (הודעות מתוכנת האנטי-וירוס למשל) אינן מועברות. אם השירות Messenger service מושבת, כל השירותים המסתמכים עליו במפורש לא יופעלו והודעת שגיאה תירשם ביומן האירועים של המערכת. משום כך, חברת Microsoft ממליצה להתקין חומת אש ולהגדירה כך שתחסום תעבורה של NetBIOS ושל RPC במקום להשבית את שירות ה-Messenger.

מידע נוסף

שירות ה-Messenger עושה שימוש ביציאותUDP ?? 135,??? 137 וכן 138 וביציאות ?TCP?? 135, 139 וכן 445, וגם במספר יציאה זמני (כלומר בעל אורך חיים קצר) גדול מ-?1024.

חומות אש מסייעות במניעת הודעות net send ובהגנה על המחשב שלך מפני תקיפות זדוניות שמקורן באינטרנט. תקיפות אלה נועדו לבצע את המשימות הבאות:
 • חדירה למידע הפרטי שלך
 • הפצת תוכנה באופן בלתי חוקי על ידי השתלטות על שטח בדיסק הקשיח שלך
לקבלת מידע נוסף על בעיה זו, בקר באתר האינטרנט הבא של ?
:Microsoft?http://www.microsoft.com/windowsxp/using/security/learnmore/stopspamv45.mspx

מאפיינים

Article ID: 330904 - Last Review: שבת 01 דצמבר 2007 - Revision: 8.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Messenger 4.6
 • Microsoft Windows Messenger 4.7
 • MSN Messenger 5.0
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
מילות מפתח 
kbfirewall kbenv kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB330904

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com