หน้าต่างบริการ Messenger ที่มีโฆษณาจากอินเทอร์เน็ตปรากฏขึ้น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 330904 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณอาจได้รับโฆษณาจากอินเทอร์เน็ตในหน้าต่าง Messenger Service โฆษณาดังกล่าวมีข้อความที่เหมือนกับข้อความต่อไปนี้:
Messenger Service
ข้อความจาก แหล่ง ถึง your_computer_name.ISP_name เมื่อ วันเวลา
ข้อความ
ข้อความเหล่านี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "เมลที่ไม่พึงประสงค์จาก Messenger"

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณได้รับข้อความ net send จากผู้ที่ใช้บริการ Messenger ใน Windows บริการ Messenger คือบริการของ Windows ที่ส่งผ่านข้อความ net send และข้อความที่ส่งผ่านบริการตัวแจ้งเตือน ระหว่างคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบเครือข่ายใช้บริการ Messenger เพื่อส่งการแจ้งเตือนการดูแลระบบไปยังผู้ใช้ที่อยู่บนเครือข่าย Windows และโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นๆ สามารถใช้บริการ Messenger ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น Windows อาจใช้บริการนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่องานพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณสูญเสียกำลังไฟและเปลี่ยนไปใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) โปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณอาจใช้บริการ Messenger เพื่อส่งการแจ้งเตือนให้คุณ บริการ Messenger ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บเบราว์เซอร์ โปรแกรมอีเมล Windows Messenger หรือ MSN Messenger ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • มีการเริ่มบริการ Messenger
 • มีการเริ่มบริการการเรียกกระบวนการระยะไกล
 • มีการเปิด NetBIOS ขาเข้า (NetBIOS ผ่าน TCP/IP) และปริมาณการใช้งานการออกอากาศ UDP สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งหรือเปิดไฟร์วอลล์ที่บล็อก NetBIOS ขาเข้าและปริมาณการใช้งานการออกอากาศ UDP วิธีที่คุณใช้แก้ไขปัญหานี้จะขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ และวิธีการที่คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ส่วนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการกำหนดค่าแบบต่างๆ และวิธีการที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา

คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เดียวที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง (โดยใช้เคเบิลโมเด็ม โมเด็ม DSL หรือโมเด็มการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ เป็นต้น) ให้ติดตั้งไฟร์วอลล์และบล็อก NetBIOS ขาเข้าและปริมาณการใช้งานการออกอากาศ UDP บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณเรียกใช้ Windows XP

หากคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง (โดยใช้เคเบิลโมเด็ม โมเด็ม DSL หรือโมเด็มการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ เป็นต้น) ให้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 1 (SP1) และเปิดไฟร์วอลล์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ICF) โดยค่าเริ่มต้น การติดตั้ง Windows XP SP1 จะอนุญาตให้ไฟร์วอลล์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ICF) บล็อกปริมาณการใช้งานขาเข้าทั้งหมด (การส่งข้อมูลผู้รับเดียว การส่งข้อมูลหลายผู้รับ และการออกอากาศ) โดยค่าเริ่มต้น หากคุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 (SP2) ไฟร์วอลล์ Windows (WF) จะถูกเปิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ใน ICF ลักษณะการทำงานการบล็อกใน Windows XP SP1 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
329928 ICF จะบล็อกปริมาณการใช้งานการส่งข้อมูลผู้รับเดียว การส่งข้อมูลหลายผู้รับ และการออกอากาศแบบขาเข้าที่ไม่ได้รับอนุญาต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows XP SP1 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322389 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิด ICF โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
283673 ิวิธีการเปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ใน Windows XP

คุณเรียกใช้ Windows 2000

หากคุณกำลังเรียกใช้ Windows 2000 และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง (โดยใช้เคเบิลโมเด็ม โมเด็ม DSL หรือโมเด็มการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ เป็นต้น) ให้ขอรับและติดตั้งผลิตภัณฑ์ไฟร์วอลล์ของบริษัทอื่นที่บล็อก NetBIOS ขาเข้าและปริมาณการใช้งานการออกอากาศ UDP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟร์วอลล์ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/athome/security/viruses/fwbenefits.mspx

คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายขนาดเล็กที่คุณจัดการ

หากเครือข่ายของคุณใช้การใช้เครือข่ายร่วมกันเพื่อให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง ให้ติดตั้งหรือเปิดใช้งานไฟร์วอลล์เฉพาะบนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกันเท่านั้น

คุณเรียกใช้ Windows XP ที่มี Internet Connection Sharing

หากคุณใช้ Internet Connection Sharing ใน Windows XP เพื่อให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง ให้ติดตั้ง Windows XP SP1 บนโฮสต์คอมพิวเตอร์ Internet Connection Sharing และเปิด ICF เฉพาะบนโฮสต์คอมพิวเตอร์ Internet Connection Sharing

คุณเรียกใช้ Windows พร้อมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ Internet Connection Sharing

หากคุณใช้เราเตอร์หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆ เพื่อให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง ให้กำหนดค่าอุปกรณ์ที่ใช้การเชื่อมต่อร่วมกันเพื่อบล็อก NetBIOS ขาเข้าและปริมาณการใช้งานการออกอากาศ UDP โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้การเชื่อมต่อร่วมกันของบริษัทอื่นของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายที่คุณไม่ได้จัดการ

หากคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้เครือข่ายของบริษัท หรือหากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณใช้ไฟร์วอลล์ ให้สอบถามกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายเกี่ยวกับการกำหนดค่าไฟร์วอลล์ให้บล็อก NetBIOS ขาเข้าและปริมาณการใช้งาน UDP โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือ ISP ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ปิดบริการ Messenger โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม (หรือชี้ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม)
 2. คลิกสองครั้งที่ เครื่องมือในการดูแล
 3. คลิกสองครั้งที่ บริการ
 4. คลิกสองครั้งที่ Messenger
 5. ในรายการ ชนิดการเริ่มต้น คลิก ปิดใช้งาน
 6. คลิก หยุด แล้วคลิก ตกลง
หมายเหตุ หากบริการ Messenger หยุดลง ข้อความจากบริการตัวแจ้งเตือน (ตัวอย่างเช่น การแจ้งเตือนจากโปรแกรมป้องกันไวรัส) จะไม่ได้รับการส่ง หากปิดบริการ Messenger บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ Messenger ก็จะไม่เริ่มทำงานด้วย และข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ระบบ ดังนั้น Microsoft จึงขอแนะนำให้คุณติดตั้งไฟร์วอลล์และกำหนดค่าไฟร์วอลล์ให้บล็อก NetBIOS และปริมาณการใช้งาน RPC แทนการปิดบริการ Messenger

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการ Messenger ใช้พอร์ต UDP 135, 137 และ 138 พอร์ต TCP 135, 139 และ 445 และหมายเลขพอร์ตแบบชั่วคราว (คือ มีอายุการใช้งานสั้น) มากกว่า 1024

ไฟร์วอลล์จะช่วยป้องกันข้อความ net send และปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากการโจมตีที่เป็นอันตรายอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต การโจมตีเหล่านี้มีการออกแบบมาให้ทำงานต่างๆ ต่อไปนี้:
 • เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • กระจายซอฟต์แวร์อย่างไม่ถูกต้องด้วยการยึดครองพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/security/learnmore/stopspamv45.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 330904 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 ธันวาคม 2550 - Revision: 8.5
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Messenger 4.6
 • Microsoft Windows Messenger 4.7
 • MSN Messenger 5.0
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Keywords: 
kbfirewall kbenv kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB330904

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com