MS03-014: kwiecień 2003, poprawka zbiorcza dla programu Outlook Express

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 330994 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Aby uzyskać informacje dotyczące różnic między klientami e-mail programu Microsoft Outlook i programu Microsoft Outlook Express, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257824 Różnice między programami Outlook i Outlook Express
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Firma Microsoft wydała zbiorczą poprawkę dla programu Outlook Express. Zawiera ona aktualizacje dotyczące problemów, które opisano w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

328676 MS02-058: OLEXP: Niesprawdzony bufor w protokole analizy S/MIME programu Outlook Express może spowodować uszkodzenie systemu
Poprawka opisana w tym artykule stosuje się do następujących wersji programu Microsoft Outlook Express:
 • Microsoft Outlook Express 6.0 z dodatkiem Service Pack 1, jeżeli jest używana z programem Internet Explorer 6.0 z dodatkiem Service Pack 1 w systemie Microsoft Windows 98 Wydanie drugie, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a, Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3, Microsoft Windows XP (tylko wersje 32-bitowe) lub Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 32-bitowe lub 64-bitowe).
 • Microsoft Outlook Express 6.0, jeśli jest używana z programem Internet Explorer 6.0 w systemie operacyjnym Windows XP (tylko wersje 32-bitowe).
 • Microsoft Outlook Express 5.5 z dodatkiem Service Pack 2, jeśli jest używana z programem Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 w systemie Windows 98 Wydanie drugie, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a, Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2 lub Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 albo z programem Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 3 w systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3.
Poprawka opisana w tym artykule pomaga ochronić komputer przed luką istniejącą w procedurze obsługi adresów URL typu MHTML, polegającą na tym, że w przypadku dowolnego pliku, który może być renderowany jako tekst, procedura obsługi adresów URL typu MHTML pozwala na jego otwarcie i renderowanie jako fragmentu strony w programie Microsoft Internet Explorer. MHTML to skrót nazwy MIME Encapsulation of Aggregate HTML. Jest to standard internetowy, który definiuje strukturę MIME używaną do wysyłania zawartości HTML w treści wiadomości e-mail. Procedura obsługi adresów URL typu MHTML w systemie Windows jest częścią programu Outlook Express i dostarcza typ adresu URL, z którego można korzystać na komputerze lokalnym. Ten typ adresu URL (MHTML://) pozwala na otwieranie dokumentów MHTML z wiersza polecenia, z programu Internet Explorer, z okna dialogowego Uruchamianie (dostępnego z menu Start) lub przy użyciu Eksploratora Windows.

Ta luka w procedurze obsługi adresów URL typu MHTML umożliwia skonstruowanie adresu URL, który odwoływałby się do pliku tekstowego przechowywanego na komputerze lokalnym i powodował renderowanie tego pliku jako zawartości HTML. Jeśli plik zawierałby skrypt, skrypt ten zostałby uruchomiony w momencie uzyskania dostępu do pliku. Plik znajdowałby się na komputerze lokalnym, więc byłby renderowany w strefie zabezpieczeń Komputer lokalny. Pliki otwierane w strefie zabezpieczeń Komputer lokalny podlegają mniejszym ograniczeniom niż pliki otwierane w innych strefach zabezpieczeń.

Stosując tę metodę, atakujący mógłby podjąć próbę skonstruowania odpowiedniego adresu URL i umieszczenia go w witrynie sieci Web lub wysłania w wiadomości e-mail. W scenariuszu opartym na sieci Web, w którym użytkownik klika łącze URL w witrynie sieci Web, atakujący mógłby odczytać lub uruchomić pliki już znajdujące się na komputerze lokalnym. W przypadku ataku opartego na wiadomości e-mail, jeśli użytkownik używałby programu Outlook Express 6.0 lub Microsoft Outlook 2002 w jego konfiguracji domyślnej albo programu Microsoft Outlook 98 lub Microsoft Outlook 2000 z aktualizacją zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook, atak nie mógłby zostać zautomatyzowany i użytkownik nadal musiałby kliknąć łącze URL wysłane w wiadomości e-mail. Jeśli jednak użytkownik nie używałby programu Outlook Express 6.0 lub Outlook 2002 w jego konfiguracji domyślnej ani programu Outlook 98 lub Outlook 2000 z aktualizacją zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook, atakujący mógłby przeprowadzić atak automatyczny, nie wymagający kliknięcia łącza URL w wiadomości e-mail. W obu scenariuszach, opartym na sieci Web i na wiadomości e-mail, wszelkie ograniczenia uprawnień użytkownika ograniczałyby również możliwości skryptu napisanego przez atakującego.

Zastosowanie poprawki opisanej w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base pomaga zapobiec możliwości załadowania przez atakującego pliku na komputer użytkownika i przekazania parametrów do pliku wykonywalnego.
810847 MS03-004: Luty 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
Oznacza to, że atakujący mógłby jedynie uruchomić program, który już istnieje na komputerze (jeśli znałby lokalizację programu), i nie byłby w stanie przekazać do tego programu żadnych parametrów startowych.

MHTML to standard wymiany zawartości HTML w wiadomościach e-mail, więc procedurę obsługi adresów URL typu MHTML zaimplementowano w programie Outlook Express. Program Internet Explorer również może renderować zawartość MHTML. Jednak funkcji MHTML nie zaimplementowano osobno w programie Internet Explorer — do renderowania zawartości HTML używa on programu Outlook Express.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej poprawki, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-014.mspx

Więcej informacji

Informacje o pobieraniu

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz pakiet 330994 teraz. Data wydania: 23 kwietnia 2003 r.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Informacje o instalacji

Aby zainstalować tę poprawkę, należy zalogować się jako administrator. Aby zweryfikować, że ta poprawka jest zainstalowana na danym komputerze, należy sprawdzić pliki uwzględnione w sekcji „Informacje dotyczące plików” w tym artykule.

Wymagania wstępne

Program Outlook Express 6.0 z dodatkiem Service Pack 1

Aby zainstalować wersję tej poprawki przeznaczoną dla programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem Service Pack 1, należy używać programu Microsoft Outlook Express 6.0 z dodatkiem Service Pack 1 uruchomionego na komputerze z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 32-bitowe lub 64-bitowe).

Program Outlook Express 6.0

Aby zainstalować wersję tej poprawki przeznaczoną dla programu Outlook Express 6.0, należy używać programu Outlook Express 6.0 uruchomionego w 32-bitowej wersji systemu Windows XP.

Program Outlook Express 5.5 z dodatkiem Service Pack 2

Aby zainstalować wersję tej poprawki przeznaczoną dla programu Microsoft Outlook Express 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 należy używać programu Microsoft Outlook Express 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 uruchomionego na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
328548 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer 6
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Wymaganie ponownego rozruchu

W przypadku instalowania poprawek opisanych w tym artykule nie jest konieczny ponowny rozruch komputera, jeżeli są spełnione następujące warunki:
 • Przed zainstalowaniem poprawki zamknięto program Outlook Express.
 • Podczas instalowania poprawki okno dialogowe Internet Explorer — informacje jest zamknięte.

Stan poprzednich aktualizacji

Ta poprawka zastępuje biuletyn zabezpieczeń MS02-058 firmy Microsoft dla programu Outlook Express i aktualizację zbiorczą dla programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1.

Przełączniki instalacji

Pakiety aktualizacji dla tej poprawki obsługują następujące przełączniki:
 • /q — Określa tryb cichy (innymi słowy, powoduje pomijanie monitów) podczas wyodrębniania plików.
 • /q:u — Określa tryb cichy użytkownika, w którym użytkownik widzi niektóre okna dialogowe.
 • /q:a — Określa tryb cichy administratora, w którym użytkownik nie widzi żadnych okien dialogowych.
 • /t: ścieżka — Określa folder docelowy dla wyodrębnianych plików.
 • /c — Wyodrębnia pliki bez ich instalowania.
 • /c: ścieżka — Określa ścieżkę i nazwę pliku inf lub exe Instalatora.
 • /r:n — Nigdy nie uruchamia ponownie komputera po zakończeniu instalacji.
 • /r:i — Uruchamia ponownie komputer, jeśli jest to wymagane. Automatycznie uruchamia ponownie komputer, jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do ukończenia instalacji.
 • /r:a — Zawsze uruchamia ponownie komputer po zakończeniu instalacji.
 • /r:s — Uruchamia ponownie komputer po zakończeniu instalacji bez monitowania użytkownika.
 • /n:v — Bez sprawdzania wersji. Instaluje program, zastępując wszystkie poprzednie wersje.
Na przykład za pomocą następującego wiersza polecenia można zainstalować tę poprawkę bez jakiejkolwiek interwencji ze strony użytkownika i bez wymuszania ponownego uruchomienia komputera:
q330994 /q:a /r:n

Informacje dotyczące plików

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 32-bitowa)

  Data     Godzina  Wersja      Rozmiar azwa pliku
  -------------------------------------------------------------
  03-Mar-2003 04:24:00 6.0.2800.1123   75 776 Directdb.dll
  03-mar-2003 04:41   6.0.2800.1165  592 384 Inetcomm.dll
  09-mar-2003 12:42   6.0.2800.1123   47 616 Inetres.dll
  03-Mar-2003 09:24:00 6.0.2800.1123   44 032 Msident.dll
  03-Mar-2003 03:57:00 6.0.2800.1123   56 832 Msimn.exe
  11-paź-2002 02:08   6.0.2800.1158 1 174 528 Msoe.dll
  03-Mar-2003 03:57:00 6.0.2800.1123  228 864 Msoeacct.dll
  03-mar-2003 03:57   6.0.2800.1123 2 479 616 Msoeres.dll
  03-Mar-2003 03:57:00 6.0.2800.1123   91 136 Msoert2.dll
  03-Mar-2003 03:57:00 6.0.2800.1123   93 184 Oeimport.dll
  03-Mar-2003 03:57:00 6.0.2800.1123   55 808 Oemig50.exe
  03-Mar-2003 03:57:00 6.0.2800.1123   31 744 Oemiglib.dll
  03-Mar-2003 03:57:00 6.0.2800.1123   42 496 Wab.exe
  03-mar-2003 03:57   6.0.2800.1123  462 848 Wab32.dll
  03-Mar-2003 03:57:00 6.0.2800.1123   30 208 Wabfind.dll
  03-Mar-2003 03:57:00 6.0.2800.1123   77 824 Wabimp.dll
  03-mar-2003 03:57   6.0.2800.1123   27 648 Wabmig.exe

Program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 64-bitowa)

  Data     Godzina  Wersja      Rozmiar Nazwa pliku
  -------------------------------------------------------------
  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123  251 904 Directdb.dll
  19-lut-2003  03:19  6.0.2800.1165 2 197 504 Inetcomm.dll
  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123   47 104 Inetres.dll
  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123   63 488 Msimn.exe
  19-lut-2003  03:37  6.0.2800.1158 4 482 560 Msoe.dll
  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123  729 088 Msoeacct.dll
  05-lis-2002	 09:54  6.0.2800.1123 2 479 104 Msoeres.dll
  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123  300 032 Msoert2.dll
  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123  302 080 Oeimport.dll
  05-lis-2002	 09:54  6.0.2800.1123  142 336 Oemig50.exe
  05-lis-2002	 09:54  6.0.2800.1123   73 728 Oemiglib.dll
  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123   87 040 Wab.exe
  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123 1 773 568 Wab32.dll
  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123   38 912 Wabfind.dll
  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123  240 640 Wabimp.dll
  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123   71 680 Wabmig.exe

Program Internet Explorer 6

  Data     Godzina  Wersja      Rozmiar Nazwa pliku
  -------------------------------------------------------------
  17-mar-2003 11:44   6.0.2727.1300  594 944 Inetcomm.dll
  17-mar-2003 11:44 	 6.0.2720.3000 1 175 040 Msoe.dll

Program Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2

  Data     Godzina  Wersja      Rozmiar Nazwa pliku
  --------------------------------------------------------------
  30-sty-2003 04:26   5.50.4925.2800  572 176 Inetcomm.dll
  15-paź-2002 07:15 	 5.50.4922.1500 1 146 640 Msoe.dll
Uwaga: Ta poprawka nie zawiera zależności między plikami.

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć tę poprawkę, należy użyć narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania. Kliknij pozycję Outlook Express Update Q330994, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń (lub Dodaj/Usuń).

Właściwości

Numer ID artykułu: 330994 - Ostatnia weryfikacja: 30 kwietnia 2007 - Weryfikacja: 4.7
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Outlook Express 6.0 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Embedded
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Outlook Express 5.5
 • Microsoft Outlook Express 5.5
 • Microsoft Outlook Express 5.5
 • Microsoft Outlook Express 5.5
Słowa kluczowe: 
kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB330994

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com