ข้อผิดพลาด dns เมื่อคุณเพิ่มคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ในโดเมน Small Business Server 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 331072 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงวิธีการที่ช่วยให้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละอย่างได้ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณดำเนินการนี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเสริม เพื่อช่วยป้องกันระบบของคุณ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มคอมพิวเตอร์ Microsoft Windows XP Professional ในโดเมน Microsoft Small Business Server 2000 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ไม่สามารถติดต่อตัวควบคุมโดเมนสำหรับโดเมน DomainName.local
ให้แน่ใจว่า ชื่อโดเมนจะพิมพ์อย่างถูกต้อง
ถ้าชื่อถูกต้อง คลิกรายละเอียดสำหรับรายละเอียดในการแก้ไขปัญหา
เมื่อคุณคลิกรายละเอียดคุณอาจพบรายการที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อมี queried DNS สำหรับระเบียนทรัพยากรที่ตั้ง (SRV) บริการที่ใช้ในการค้นหาตัวควบคุมโดเมนสำหรับโดเมน DomainName.local:

มีข้อผิดพลาด: "ชื่อ DNS ไม่มี"
(รหัสข้อผิดพลาด 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR)
ข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อมี queried DNS สำหรับระเบียนทรัพยากรที่ตั้ง (SRV) บริการที่ใช้ในการค้นหาตัวควบคุมโดเมนสำหรับโดเมน DomainName:

มีข้อผิดพลาด: "ส่งการดำเนินการนี้กลับได้เนื่องจากรอบระยะเวลาการหมดเวลาหมดอายุ
(รหัสข้อผิดพลาด 0x000005B4 ERROR_TIMEOUT)

สาเหตุ

ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ไม่มีการกำหนดค่า windows XP ให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ภายใน
 • ปิดใช้งาน netbios ผ่าน TCP (NetBT) ใน Windows XP และคุณใช้ชื่อโดเมน NetBT เมื่อคุณพยายามจะเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์
 • โปรแกรมไฟร์วอลล์ของบริษัทอื่นที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP กำลังบล็อกการถามข้อมูล DNS
 • คุณไม่ทำตามขั้นตอนที่แนะนำการตั้งค่า Windows XP บนเครือข่าย Small Business Server 2000

การแก้ไข

คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายของคุณเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ:โปรแกรมป้องกันไวรัสจะได้รับการออกแบบเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัส คุณไม่ต้องดาวน์โหลด หรือเปิดแฟ้มจากแหล่งที่มาที่คุณไม่เชื่อถือ เยี่ยมชม Web sites ที่คุณไม่เชื่อถือ หรือเปิดสิ่งที่แนบอีเมล์เมื่อมีการปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
129972ไวรัสคอมพิวเตอร์: คำอธิบาย ป้องกัน และกู้คืน

ใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ภายใน

บนเครือข่าย Small Business Server 2000, Microsoft แนะนำให้ คุณใช้ที่อยู่ IP ภายในของเซิร์ฟเวอร์ DNS ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมด การกำหนดค่า Windows XP ให้ใช้ Small Business Server 2000 สำหรับเซิร์ฟเวอร์ DNS ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน Windows XP คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. ถ้า'แผงควบคุม'ในมุมมองประเภท คลิกสลับไปยังมุมมองแบบคลาสสิค.
 3. คลิกสองครั้งการเชื่อมต่อเครือข่าย.
 4. คลิกขวาไอคอนสำหรับการเชื่อมต่อภายในพื้นที่ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 5. คลิกอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP)แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 6. ภายใต้ใช้อยู่ DNS เซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้พิมพ์ที่อยู่ IP ภายในของ Small Business Server 2000 และจากนั้น คลิกตกลงสองครั้ง

ใช้ชื่อโดเมน DNS

หลังจากที่คุณแน่ใจว่า Windows XP ใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ภายใน ใช้ชื่อโดเมน DNS ทั้งหมดเมื่อคุณพยายามเพิ่มคอมพิวเตอร์ในโดเมน การตรวจสอบชื่อโดเมน DNS ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. บน Small Business Server 2000 คลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 2. คลิกการการระบุเครือข่ายแท็บ และจากนั้น ตรวจสอบชื่อโดเมนที่มีอยู่ในรายการ

เอาซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ของบริษัทอื่น

 1. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. ถ้า'แผงควบคุม'ในมุมมองประเภท คลิกสลับไปยังมุมมองแบบคลาสสิค.
 3. คลิกสองครั้งเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
 4. ค้นหาอินเทอร์เน็ตความปลอดภัยหรือไฟร์วอลล์ซอฟต์แวร์ใด ๆ ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง
 5. ถ้าคุณพบโปรแกรมไฟร์วอลล์หรือการรักษาความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตในรายการ คลิกโปรแกรม และจากนั้น คลิกเอาออก.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
810402ไคลเอ็นต์ไม่สามารถเข้าร่วมกับ Norton 2002 ความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตโดเมน

ทำตามคำแนะนำสำหรับการติดตั้ง Windows XP

เมื่อคุณเซ็ตอัพ Windows XP บนเครือข่าย Small Business Server 2000, Microsoft แนะนำว่า คุณได้เพิ่มคอมพิวเตอร์ไปยังโดเมนก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมไคลเอนต์ใด ๆ โดยเฉพาะ ไม่ติดตั้งไคลเอนต์ไฟร์วอลล์ของ Microsoft ถ้าคุณติดตั้งอยู่ไว้ไคลเอ็นต์ของไฟร์วอลล์ ลบโปรแกรมก่อนที่คุณเพิ่มคอมพิวเตอร์โดเมน

เมื่อต้องการเอาออกไคลเอ็นต์ของไฟร์วอลล์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน Windows XP คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. ถ้า'แผงควบคุม'ในมุมมองประเภท คลิกสลับไปยังมุมมองแบบคลาสสิค.
 3. คลิกสองครั้งเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
 4. คลิกMicrosoft Firewall Clientแล้ว คลิกเอาออก.
หากคุณรันการตั้งค่าตัวช่วยสร้างของคอมพิวเตอร์บน Small Business Server 2000 ติดตั้งไคลเอนต์ไฟร์วอลล์ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ โปรแกรมอาจไม่แสดงขึ้นในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ในกรณีนี้ คุณต้องติดตั้งไคลเอนต์ไฟร์วอลล์ด้วยตนเองในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ และเอาโปรแกรมออก

การติดตั้งไคลเอนต์ไฟร์วอลล์ด้วยตนเอง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน Windows XP คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ประเภท:\\Servername\mspclntโดย:Servernameคือ ชื่อของคอมพิวเตอร์ Small Business Server 2000 และจากนั้น คลิกตกลง.
 3. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้องในโดเมน
 4. คลิกสองครั้งมีชื่อเป็น setup.exeเมื่อต้องการเริ่มการติดตั้งไคลเอนต์ไฟร์วอลล์
 5. When the installation is complete, follow the steps in the "Follow recommendations for setting up Windows XP" section to remove Firewall Client.
For additional information about how to set up Windows XP on a Small Business Server 2000 network, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
316418How to set up a Windows XP Professional Client in an SBS 2000 network

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 331072 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB331072 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:331072

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com