รายการของปัญหาที่ทราบอยู่แล้วสำหรับพื้นหลังของพอร์ Transfer Service (BITS)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 331716
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่คุณอาจพบกับ Microsoft พื้นหลังของพอร์ Transfer Service (BITS) ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบด้วยหมายเลขบทความและชื่อเรื่องของบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ที่การตัดสินค้าจากคลังของเอกสารทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่พบด้วยพื้นหลังของพอร์ Transfer Service (BITS), ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
314862ปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับพื้นหลังการบริการโอนย้ายพอร์

326460ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "บริการเฉพาะรหัสข้อผิดพลาด-2147944102" ถ้าคุณพยายามจะเริ่มบริการ Service (BITS) การโอนย้ายที่พอร์พื้นหลัง
313458กระบวนการติดตั้งหยุดการตอบสนอง
324444ไม่สามารถคัดลอก Qmgr0.dat และ Qmgr1.dat เมื่อคุณเรียกใช้ Riprep.exe ใน Windows XP Service Pack 1
839089คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ระบบ 1075 เกิดข้อผิดพลาด" ข้อความเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานเบื้องหลังพอร์โอนบริการได้
839090คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "กระบวนการนี้ไม่สามารถเข้าถึงแฟ้ม" เมื่อคุณเปิดแฟ้มที่ใช้ในการรายงานการสำรองข้อมูลที่เสร็จสมบูรณ์ในขณะที่ทำงานในเบื้องหลังพอร์ Service (BITS)
839091เริ่มต้นอาจใช้เวลานานขึ้นกว่าปกติ และคุณอาจได้รับไม่มี "อย่างน้อยหนึ่งบริการสามารถเริ่มต้น" ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
883357โปรแกรมสำรองข้อมูลของคุณอาจล้มเหลว หรือไม่ถูกต้องแยกแฟ้มบางแฟ้มจากสำเนาสำรองของคุณใน Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 331716 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbproductlink kbusage kbinfo kbmt KB331716 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:331716
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com