การตั้งค่าของคลัสเตอร์อาจไม่ทำงานเมื่อคุณเพิ่มโหนด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 331801 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณสามารถเพิ่มโหนดคลัสเตอร์เป็น The ตัวช่วยสร้างการติดตั้งอาจหยุดทำงานในระหว่างขั้นตอนการ Analyze เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้น:
วัน: 10/23/2002
เวลา: 9:51:50 AM
คอมพิวเตอร์:nodename
ID ของงานหลัก: {B8C4066E-0246-4358-9DE5-25603EDD0CA0 }
หมายเลขงานรอง: {3BB53C9E-E14A-4196-9066-5400FB8860C9 }
ความคืบหน้า (ปัจจุบันสูงสุด นาที ): 0, 1, 1
คำอธิบาย::
การตรวจสอบว่า โหนทั้งหมดสามารถเข้าถึงทรัพยากรควอรัม
สถานะ: 0x800713de
ดิสก์ควอรัมอาจไม่มีอยู่ โดยบริการคลัสเตอร์
Additional information::
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่วิธีใช้และบริการสนับสนุนใน
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=4441
ปัญหานี้เกิดขึ้นขณะคุณกำลังเพิ่มโหนมีคลัสเตอร์ที่มีอยู่

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้มีสาเหตุจากการโต้ตอบระหว่างสองเทคโนโลยี: ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคลัสเตอร์ใหม่และการกำหนดค่าเครือข่าย (SAN) ของพื้นที่จัดเก็บ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคลัสเตอร์ใหม่ประกอบด้วย heuristics เพื่อตรวจสอบว่า โหนดคลัสเตอร์ทั้งหมดมีการเข้าถึงดิสก์ที่เหมือนกัน ตัวช่วยสร้างทำนี้ โดยการกำหนดว่า โหนดคลัสเตอร์ทั้งหมดจดจำดิสก์ที่ มีรหัสปลายทางเดียว (TID) และจำนวนของหน่วยที่เชิงตรรกะ (LUN) โดยทั่วไป ในอาร์ดิสก์ที่ใช้ร่วมกันแบบคลัสเตอร์ที่มีการกำหนดค่าไว้อย่างถูกต้อง เป็นกรณีนี้ อย่างไรก็ตาม ด้วย SAN ที่ซับซ้อนตั้งค่าคอนฟิก นี้อาจไม่เป็นจริงได้

ด้วยระบบ SAN ที่ซับซ้อน ชุดเดียวกันของดิสก์อาจถูกตรวจพบบน LUNs และ TIDs แตกต่างกัน โดยแต่ละโหน แต่ยังคงสามารถเป็นการกำหนดค่าคลัสเตอร์ที่ถูกต้อง ดังนั้น heuristics ตรวจหาดิสก์อาจไม่ถูกต้องพบว่า ไม่ถูกต้องสำหรับการตั้งค่าการกำหนดค่าดิสก์

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คลิกขั้นสูงเมื่อคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับโหนด เพื่อเพิ่มลงในคลัสเตอร์ แล้ว คลิกขั้นสูงการตั้งค่าคอนฟิก (ต่ำสุด). กระบวนการขั้นสูงตัวแยกการตรวจสอบที่อธิบายไว้ก่อนหน้าในบทความนี้จากขั้นตอน Analyze และอนุญาตให้การติดตั้งคลัสเตอร์เพื่อดำเนินต่อ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกของดิสก์ คลัสเตอร์อาจประสบปัญหาทั้งหมดที่ มีการนำดิสก์ทางออนไลน์ หรือ failover ดิสก์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนอาจ SAN ที่ มีหลายสลับระหว่างโหนหมายและการเก็บข้อมูล เนื่องจากโหนดคลัสเตอร์ไม่จำเป็นต้องเส้นทางเดียวกันกับดิสก์ใด ๆ โหนอาจระบุดิสก์ที่ มีรหัสที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น โหนด A อาจระบุ Disk1 เป็น LUN 1 TID 1 เนื่องจากโหนด B สามารถเชื่อมต่อกับสวิตช์ที่แยกต่างหากและตัวควบคุมในแบบ SAN และยัง ระบุดิสก์เดียวกัน ดิสก์อาจจะระบุ ตัวอย่างเช่น เป็น LUN 2 TID 3

บันทึกการตั้งค่าการบริการคลัสเตอร์ (Clcfgsrv.log) ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่โหนระบุดิสก์ นี่คือตัวอย่างของข้อมูลในแฟ้ม Clcfgsrv.log:
11:45:55.237 2002-09-17 [ข้อมูล Node1: พบ SCSI ดิสก์ ' \\ \drivename'ในบัส 0 ' และพอร์ต '5'; TID '0' และ LUN ' 0'
โปรดสังเกตว่า โหนดอื่นในคลัสเตอร์ระบุไดรฟ์เดียวกันที่มีอยู่จริงแตกต่างกัน:
2002-09-17 11:45:57.174 [ข้อมูล Node2: พบ SCSI ดิสก์ ' \\ \drivename'ในบัส 0 ' และพอร์ต '4'; TID '0' และ LUN ' 0'
เส้นทางของแฟ้ม Clcfgsrv.log คือ systemroot%\System32\Logfiles\Cluster\Clcfgsrv.log % คุณสามารถใช้แฟ้ม Clcfgsrv.log เพื่อตรวจสอบ และเปรียบเทียบวิธีการที่โหนระบุดิสก์ คุณยังสามารถใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบนี้ เมื่อต้องการกำหนด TID และ LUN สำหรับดิสก์ในตัวจัดการอุปกรณ์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  2. ในการฮาร์ดแวร์แท็บ คลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
  3. ขยายการดิสก์รายการใน'ตัวจัดการอุปกรณ์'
  4. คลิกขวาที่ดิสก์ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ. กระบวนการทั่วไปแท็บประกอบด้วยรายชื่อตำแหน่ง:. รายการนี้แสดง LUN และ TID สำหรับดิสก์
คุณสามารถใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อกำหนดว่า โหนดคลัสเตอร์ของคุณจะ enumerating ดิสก์ ด้วย TIDs และ LUNs แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ให้ดูที่หัวข้อ "ตัวเลือกการกำหนดค่าที่เก็บ" ในศูนย์บริการและวิธีใช้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 331801 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB331801 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:331801

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com